Yargıtay:”Başıboş köpekten sahibi sorumlu”

Dünya Hali
Başıboş bıraktığı köpeğinin bir kişiyi ısırarak yaralanmasına neden olan kişi, mağdur şikâyetten vazgeçtiği halde “hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma” suçundan da yargılan...
EMOJİLE

Başıboş bıraktığı köpeğinin bir kişiyi ısırarak yaralanmasına neden olan kişi, mağdur şikâyetten vazgeçtiği halde “hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma” suçundan da yargılanacak.

Çorum’un Alaca ilçesinde sahibi tarafından başıboş bırakılan bir köpek, yoldan geçen bir kişiyi ısırarak yaraladı.

Köpeğin sahibi hakkında, “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan kamu davası açıldı.

Davaya bakan Alaca Sulh Ceza Mahkemesi, mağdurun şikâyetten vazgeçmesi üzerine taksirle yaralama suçunun şikâyete bağlı olması nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozdu.

Dairenin kararında, sanığın kendisine ait köpeği başıboş bırakması sonucu hayvanın mağduru ısırarak yaralanmasına neden olduğu hatırlatılarak, bu nedenle sanığın bakımı ve gözetimi altındaki hayvanın muhafazasında ihmal gösterdiği kaydedildi.

Kararda, mağdurun şikâyetten vazgeçmesi ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır” hükmünü içeren 44. maddesi gözönünde bulundurulduğunda, sanığın eyleminin TCK’nın 177. maddesinde düzenlenen “hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması” suçuna dönüşeceği vurgulandı.

Bu nedenle kararda, sanığın eyleminin taksirle yaralama suçunu oluşturduğu ve şikayet yokluğu nedeniyle sanık hakkında açılan davanın düşürülmesine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu kaydedildi.

TCK’nın, “Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması” başlıklı 177. maddesi, gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösterenlere, 6 aya kadar hapis veya adli para cezası verilmesini düzenliyor./AA