Türk Tarihindeki en önemli savaşlar

Dünya Hali
Talas Savaşı Emevi halifesi döneminde Maveraünnehir’e ulaşan Arap ordusu, burada Türk ordusu ile karşılaşmış ve ağır kayıp vermişti. Türklerin Emeviler döneminde İslamı tanıyamamasının en önemli...
EMOJİLE

Talas Savaşı

Emevi halifesi döneminde Maveraünnehir’e ulaşan Arap ordusu, burada Türk ordusu ile karşılaşmış ve ağır kayıp vermişti. Türklerin Emeviler döneminde İslamı tanıyamamasının en önemli sebebi, şüphesiz ki Emevi ordusunun zihniyetidir.

Emevi halifesinin yerine geçen Abbasiler, Emevi soyunun izlediği ayrımcı politikayı bırakmış ve daha ılımlı bir siyaset izlemeye başlamıştı. Orta Asya’da Çin ile rekabet içerisine giren Arap orduları, 751 yılında şimdiki Kırgızistan topraklarında Çin ordusu ile karşı karşıya gelecekti. Geçmişten beri Çinliler ile husumeti olan Karluk Türkleri, savaş sırasında Arap ordusunun tarafına geçecek ve Arapların savaşı kazanmasında önemli rol oynayacaktı. Savaşın ardından ise İslamı daha yakından tanıyan ve çeşitli din adamlarının ılımlı politikalarından etkilenen Türkler, islamı topluca kabul etmeye başlamışlardı. Avrupa orduları karşısında yıllar geçtikçe yıpranan İslam orduları için Türklerin askeri potansiyeli, onları adeta yeniden ateşleyecekti. Avrupa’nın kalbine İslam sancaklarını dikecek olan Türk milleti için Talas savaşı, etkileri bakımından büyük önem taşımakta…

Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı, uzun yıllardır Anadolu’ya keşif akınları düzenleyen Türklerin kalıcı olarak Anadolu’ya giriş yaptıkları savaştı. Toplam 200 bine yakın askerin katıldığı Malazgirt Savaşı, Türk komutan Alparslan’ın askeri dehasını gözler önüne sermiş ve Türklere İslamın koruyucusu sıfatını kazandırmıştı.

Kösedağ Savaşı

Türk tarihinin en tirajik savaşlarından biridir Kösedağ. Cengiz Han’ın ölümünün ardından oğulları Moğol sancaklarını Anadolu’ya kadar taşımışlar, fakat Anadolu Selçuklu’nun güçlü olduğu zamanlara denk gelmesi sebebi ile Anadolu’nun işgaline başlayamamışlardı.

Selçuklu tahtına 2. Gıyaseddin Keyhüsrev’in geçmesi, Moğollar için de beklenen işgalin yapılabileceğini haberliyordu. Baycu Noyan komutasındaki 30 bin kişilik Moğol ordusu, Sivas’a kadar girerek Selçuklu’ya savaş ilan ettiğini duyurdu. Selçuklunun başındaki deneyimsiz komutanlar, 80 bin kişilik Selçuklu ordusunun Kösedağ’da 30 bin kişilik Moğol ordusu karşısında dağılmasına sebeb olacak, Anadolu Selçuklu’yu da bitireceklerdi.

Ankara Savaşı

İki büyük Türk beyinin karşı karşıya geldiği Ankara Savaşı, Beyazid’in Timur karşısındak mağlubiyeti ile sona ermişti. Anadolu’daki Osmanlı hakimiyeti yaklaşık 10 yıl kadar bozulmuş, Türk birliği gecikmişti. Kişisel kompleksler, iki büyük Türk devletinin de büyük yanlışlar yapmasına sebeb olmuştu. Savaş hakkında daha fazla ayrıntıyı, Ankara Savaşı başlığına tıklayarak bulabilirsiniz.

İstanbul’un Fethi

İstanbul’un fethi, şüphesiz ki tüm dünyayı etkilemiş bir olaydı. Çağ kapatmakla kalmayıp, bin yıllık Doğu Roma’yı da tarihe gömen bu savaş, yaklaşık 150 bin Türk askerinin katıldığı ve dönemin son teknoloji ateşli silahlarının kullanıldığı bir savaş olmuştu. Savaşın ardından sur savunması tarihe karışmış, Fatih’in döktürdüğü devasa toplar ilerleyen yıllarda da Osmanlı’ya büyük avantaj sağlamıştı.

Çaldıran Savaşı

İslam alemindeki rekabetin su yüzüne vurduğu Çaldıran Savaşı, iki Türk devletini karşı karşıya getirmişti; Safevi Türkleri ile Osmanlı. Yavuz ve Şah İsmail arasındaki ilginç çekişme, nihayet 1514 yılında savaşa dönüşecekti. Çaldıran Ovasında karşılaşan iki ordudan Osmanlı ordusu, büyük ateş gücü sayesinde zor da olsa zafer kazanıyordu. Bu savaş ile Doğu’da Osmanlı’ya kafa tutabilecek tek devlet kalıyordu; Memlüklüler. Ayrıca bu savaş ile Safevi iktidarına büyük darbe vurulmuş, Şah İsmail’in karısı da dahil olmak üzre büyük bir ganimet kazanılmıştı. Daha fazla ayrıntıyı başlığa tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Mohaç Meydan Muharebesi

Geliyoruz, Osmanlı’nın en büyük imha savaşına… Avrupa’nın en düzenli ordusu olan Macar ordusu ile en güçlü ordulardan biri olan Osmanlı’nın Mohaç’taki karşılaşması, hâlen bile Avrupa’da kara bir leke olarak hatırlanır. Haftalardır yağan yağmurdan dolayı bataklık hâline gelmiş Mohaç Ovası’nda yapılan savaş, yaklaşık 250 bin askerin katıldığı, yüzlerce topun kullanıldığı devasa bir savaştı. Osmanlı’nın keskin stratejisi sonucunda Macar ordusu, tarihte eşi benzeri bulunmayan bir şekilde sadece 2 saatte dağılmış, Osmanlı’ya Orta Avrupa yolu gözükmüştü. Kanuni, o savaştan sonra Avrupa’da muhteşem sıfatı ile anılacaktı.

2. Viyana Kuşatması

2. Viyana Kuşatması, Türk tarihindeki en üzücü savaşlardan biridir. 200 bin kişilik Osmanlı ordusu, Viyana çevresindeki kaleleri ve köprüleri tutmadığından, arkadan gelen Haçlı ordusu ile iki ateş arasında kalmış ve Osmanlı için gerileme dönemi de başlamıştı. 3 asır sonra Enver Paşa’nın da düşeceği büyük hayallere kapılma tuzağı, bu sefer de Kara Mustafa Paşa’yı bulmuştu.

Çanakkale Savaşı

Birinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarıdır. Çarlık Rusya’sında komünist isyancılar devrim nidaları atarak ayaklanmış ve Çar’ın bulunduğu saraya saldırılar düzenlemeye başlamışlardı. Çarlık Rusya’sı, bu isyandan kurtulmak için İngiltere ve Fransa’dan yardım istemek zorundaydı. Alman donanması ile karşılaşmak istemeyen İttilaf donanması, Çanakkale üzerinden Rusya’ya ulaşma kararını alacaktı. Son 3 asırdır denizlerde yenilgi yüzü görmeyen İngiliz armadası, Çanakkale Boğazı’nda Türk topçusunun inanılmaz gayreti ile geri püskürtülecek, hem karadan hem de denizden yapılan saldırılarda mağlup edilecekti. Kurtuluş Savaşı’na da zemin hazırlayan Çanakkale Savaşı, Türk tarihinin efsanevi savaşlarından biri hâline gelmiştir.

Kurtuluş Savaşı

Örümcek ağı tutmuş Osmanlı bürokrasisinin yerle bir edildiği, geleceğin rejimi olan Cumhuriyet’e geçişin yolunu açan Kurtuluş Savaşı, İttilaf ordularını teker teker mağlup etmiş, Anadolu’da bağımsız bir Türk devletinin kurulmasını sağlamıştı. Yüzbinlerce Türk gencinin katıldığı Kurtuluş Savaşı, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Hatta sömürge devletlerinin himâyesindeki birçok millet, Türklerden ilham alarak ayaklanmalara başlamıştı. Çam, yeni bir kozalak döküyordu; Türkiye Cumhuriyeti.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme