Turizm Bakanlığı’ndan Fuar Desteği

Dünya Hali
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen yurt dışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında katılarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin; yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişki...
EMOJİLE

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen yurt dışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında katılarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin; yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 50’si ödenecek.
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun, Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması ve yurt dışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine gerekli desteğin sağlanması amacıyla hazırlandı.
Bu desteğin kapsamı; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen veya iştirak edilen turizm fuarlarına bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde, grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin, katılım masraflarının, yurt dışında gerçekleştirecekleri tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında özel proje giderlerinin, bu Tebliğ kapsamında tespit edilen esaslar ve oranlar çerçevesinde Tanıtma Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerindeki ödeneklerle sınırlı olmak kaydıyla ödenmesi olarak belirlendi.
 

Tebliğ kapsamında ifade edilen desteklerden Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama olan ve bir önceki mali yıl içerisinde bireysel olarak 1 milyon dolar ve eş değeri dövizi yurt dışından sağlayan işletmeler yararlanabilecek.

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurt dışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında katılan ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin; yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 50’si ödenecek. Bu miktar her fuar için 20 bin doları geçemeyecek.
 

Bakanlık tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurt dışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında bireysel olarak katılan işletmelerin; yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde ise yine yüzde 50’si ödenecek. Bu miktar her fuar için 10 bin doları aşamayacak.

Bakanlığın iştirak edeceği ve destekleyeceği turizm fuarları bir önceki yılın eylül ayında Bakanlıkça belirlenerek duyurulacak.

İşletmelerin; bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak, tesisleri ile birlikte bölge tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirecekleri, kokteyl, çalıştay, sergi ve benzeri etkinliklere ilişkin yer kirası, ikram ve organizasyon giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 50’si ödenecek. Ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 10 bin doları, grup faaliyetlerinde 25 bin doları geçemeyecek.

İşletmelerin bölge tanıtımı için hazırlanan projeleri kapsamındaki reklam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 50’si ödenecek. Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 40 bin doları, grup faaliyetlerinde 150 bin doları aşamayacak.

Mali yıl içinde yapılacak ödemeler toplamı, bireysel işletmeler için 150 bin doları, grup faaliyetlerinde 750 bin doları geçemeyecek.

Tebliğ kapsamındaki desteklerden faydalanmak isteyen işletmelerin bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak katılacakları turizm fuarı ya da gerçekleştirecekleri faaliyete ilişkin projeyi yurt dışından temin ettikleri döviz miktarına ilişkin belgeler ile birlikte fuar ya da faaliyetin başlamasından en az 3 ay öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığına sunmaları gerekecek.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme