Terör Zararı 2013’e Kadar Karşılanacak

Dünya Hali
5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, 27.07.2004 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kanun ile vatandaşların; ölüm, yaralanma ve sakatlanma, taşınır ve taşın...
EMOJİLE

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, 27.07.2004 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kanun ile vatandaşların; ölüm, yaralanma ve sakatlanma, taşınır ve taşınmazlarında oluşan zararları ile mal varlıklarına ulaşamamaları nedeniyle uğradıkları zararları Maliye Bakanlığı’ndan serbest bırakılan ödenek doğrultusunda karşılanmaya devam ediyor. Terör ve terörden doğan zararların karşılanmasına yönelik başvuruların sonuçlandırma oranı ise 2011 yılında yüzde 30 oldu. 2012 yılında da başvuruların yüzde 30’unu sonuçlandırmayı hedefleyen İçişleri Bakanlığı, 2013 yılında da tamamen bitirmeyi planlıyor.

Terörle mücadelede ekonomik ve sosyal tedbirler kapsamında, terörden zarar gören vatandaşlarımızın bu zararlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Kasım 2011 ayı sonuna kadar toplamda 2 milyar 610 milyon 416 bin 426 lira ödeme yapıldı. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Eylül 2011 sonuna kadar Zarar Tespit Komisyonlarına toplam 358 bin 768 başvuru yapıldı. Komisyonlarca 286 bin 816 adedi sonuçlandırıldı. 2012 yılı için 428 milyon TL ödenek öngörülüyor.

Yine, Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) kapsamında, terör ve güvenlik kaygılarıyla yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan vatandaşlardan, gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin geri dönüşlerinin kolaylaştırılması amacıyla, 1999-2011 yılları arasında bakanlık bütçesinden toplamda 128 milyon 360 bin liralık bir ödenek aktarımı yapıldı. KDRP kapsamında kabul edilen projelerin uygulama sonuçları belirtilen sürede bitirilme oranı 2011 yılında yüzde 85 iken; 2012 yılında yüzde 100’ünün bitirilmesi hedefleniyor.

KÖYE DÖNÜŞ PROJELERİNE DESTEK VERİLİYOR

30.06.2009 tarih ve 5412 sayılı genelge ile KDRP’nin yürütülmesine dair temel esaslar ile yürütülecek faaliyetlere, proje kapsamında ödeneklerin talep ve tahsisi ile harcanmasına ilişkin esaslar belirlendi. Valiliklerce, bu esaslar doğrultusunda hazırlanan projeler titizlikle değerlendirilerek, bütçe imkânları çerçevesinde uygun görülen projeler destekleniyor.

Bu doğrultuda; 2011 yılında valiliklerce teklif edilen 29 yeni proje ve 2009 ile 2010 yıllarından devam eden 5 proje ile birlikte, toplam 34 projenin desteklenmesi uygun görüldü ve 16 milyon 500 bin TL ödenek valiliklere aktarıldı. KDRP çerçevesinde desteklenen projeler ağırlıklı olarak, tarım ve hayvancılık, altyapı, meslek edindirme ve istihdam, öğrenci yurdu ile sosyal içerikli (toplum merkezi, gençlik merkezi, kadın ve çocuk eğitim merkezi vb.) projelerden oluşuyor. Proje kapsamında, 1999-2011 yılları arasında İçişleri Bakanlığı bütçesinden KDRP kapsamındaki illere toplam 128 milyon 360 bin TL ödenek aktarıldı. Bakanlık, bu çalışmalara 2012 yılında 17 milyon 655 bin TL ödenek ayırdı.

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ise 06.11.1980 tarih ve 17152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık mensupları ile geçici köy korucuları, gönüllü köy korucuları, güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri, iç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce teşvik edilmiş şahısları, devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlileri ve görevleri ve yardımları sona erse bile bilahare yaralanmaları, sakatlanmaları ve ölmeleri ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerini kapsam altına alıyor. Bütçedeki imkânlar doğrultusunda ödemeler yapılıyor.

2330 sayılı kanun kapsamında yapılan başvuruların sonuçlanma oranı da 2011 yılında yüzde 45 iken; 2012 yılında yüzde 85’e çıkarılması hedefleniyor. Bakanlık, 2013 yılında tüm başvuruları bitirmeyi planlıyor. İçişleri Bakanlığı, bunun için 2012 yılında 272 bin TL ödenek ayırdı. Bakanlığın, 2012 yılında tüm bu çalışmalar için ayırdığı bütçe 445 milyon 927 bin TL.

cihan

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme