Dünya Hali

Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü Kuruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kuruldu. Genel Müdürlük, tüm koruma alanlarını tek elden ilan edecek ve yönetecek.      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye..

Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü Kuruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kuruldu. Genel Müdürlük, tüm koruma alanlarını tek elden ilan edecek ve yönetecek.
    
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilk ilan edilen koruma alanı 1958 yılında Yozgat Çamlık Milli Parkı oldu. Daha sonra Çevre Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile farklı koruma sistemleri oluşturuldu.
    
Türkiye’de şu anda özel çevre koruma bölgeleri, doğal sit alanları, milli parklar, tabiat parkları, yaban hayatı koruma sahaları, sulak alanlar, tabiatı koruma alanları, tabiat varlıkları ve tabiat anıtları gibi resmi koruma statüsü taşıyan alanlar bulunuyor. Daha önce bu alanların her birinin tespit ve ilan süreçleri farklı işliyordu. Milli Parklar Bakanlık tarafından korunan alan olarak ilan edilirken, özel çevre koruma bölgeleri Bakanlar Kurulu kararıyla, doğal sit alanları ise yerel komisyonlarca ilan ediliyordu.

Artık Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla bütün koruma alanları tek bir genel müdürlüğün süzgecinden geçecek. Tüm koruma alanlarının ilanıyla ilgili usul ve esaslar belirlenecek. Hangi alanın hangi prosedüre göre tespit edileceği ve ilan edileceğine dair iş ve işlemleri Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yapacak.
    
Tüm koruma alanları, yeni düzenlemeyle Türkiye’nin çevre düzeni planı veya üst ölçekli alan kullanım kararlarına entegre edilecek ve bütün ilan edilen sınırlar birbiriyle irtibatlandırılacak. Böylece korunacak ve insan kullanımına açılacak bütün alanlar Türkiye’nin büyük ölçekli harita sisteminde veya mekansal strateji planında işlenecek. 
 
Öncelikli korunacak doğal sit alanları belirlenecek
 
Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğunda olan doğal sit alanları, yeni düzenlemeyle Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yönetilecek. Ayrıca, daha önce bakanlığa bağlı kurum niteliği taşıyan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı lağvedilecek ve yetkileri Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne aktarılacak. Böylece, tüm koruma alanları artık tek elden ilan edilecek ve yönetilecek.
    
Şu anda Türkiye’de yaklaşık bin 200 doğal sit alanı bulunuyor ve bunların mevcut durumlarına ilişkin kurumların elinde net bilgi bulunmuyor. Yeni yapılanmada bu doğal sit alanlarına ilişkin bir envanter çalışması yapılacak. Bu çalışma kapsamında sit alanlarının özellikleri, konumları, sahip olduğu biyolojik çeşitlilikleri, fiziksel özellikleri, arazi yapıları, habitat alanları, ekolojik nitelikleri ve alanın mevcut kullanımı tespit edilecek. Böylece Türkiye’nin doğal sit alanlarının haritası çıkarılacak. Ayrıca, doğal sit alanları için tehdit analizi oluşturulacak ve bu alanların hangilerinin öncelikli olarak korunması gerektiği tespit edilecek. Doğal sit alanlarına izinsiz müdahale suç olmaya devam edecek.
    
Daha önce Özel Çevre Koruma bölgelerinde yoğun olarak yürütülen flora-fauna tespit ve koruma çalışmalarının yeni yapılanmayla tüm koruma bölgelerinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

AA

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL