Hamile mahkuma tahliye yolu

Dünya Hali
Meclis’te bu hafta Adalet Komisyonu’nda görüþülmesi, gelecek hafta da yasalaþmasý beklenen anadilde savunma hakkýna iliþkin tasarý, kadýnlar a...
EMOJİLE

Meclis’te bu hafta Adalet Komisyonu’nda görüþülmesi, gelecek hafta da yasalaþmasý beklenen anadilde savunma hakkýna iliþkin tasarý, kadýnlar açýsýndan büyük önem taþýyor. Yeni yasa tasarýsýyla getirilen aile buluþmasý sýrasýnda hamile kalan mahkûm kadýn cezaevinden sekiz aylýðýna tahliye edilecek. Hamile ya da doðumun üzerinden altı ay geçmemiþ kadýnlar hakkýnda hapis cezasýnýn infazý geri býrakýlabilecek, yani bu kadýnlar cezaevine girmeyecek. Dýþarýdaki süre cezadan düþmeyecek.

Terör suçlularına yok
Tasarý, kapalý cezaevlerinde 40 bin evli hükümlüye, ödül olarak üç ayda bir kez, üç saatten 24 saate kadar eþleriyle yakýnlarýnda cezaevi personeli olmadan görüþebilme hakký getiriyor. Tasarýda, bu görüþmelerde oluşabilecek hamileliklerle ilgili düzenleme de var.
Cezaevlerinde ödül olarak aile buluşması sırasında hamile kalan kadın mahkûmların, hamileliğinin son iki ayı ile doğumun ardından ilk altı ayında infazı ertelenecek ve bu zamanı dışarda geçirebilecek. Aynı şekilde doğurduğu tarihten itibaren altı ayı geçmemiş kadınlar suç işlediği takdirde yine infaz ertelemesinden yararlanacak. Ancak Terör Mücadele Yasası (TMY) çerçevesinde hüküm giyenler bu uygulamadan yararlanamayacak. Adalet Komisyonu’nun BDP ’li üyesi Murat Bozlak bu kısıtlamaya, “Onlar anne sayılmıyor mu?” diye tepki gösterdi.

Hapiste ödül dönemi
Hükümlülerin genel durumları, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine etkin katılımları, verilen işlerdeki gayretleri dikkate alınarak, haftalık ziyaret süreleri iki saate uzatılabilecek. Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılacak. Üst üste kullanılmayan en fazla üç haftalık ziyaret süresi toplu kullandırılabilecek. Haftalık harcama miktarı yarı oranında artırılabilecek. Ayrıca, haftalık telefonla görüşme süresi ve sayısı iki katına kadar arttırılabilecek

Örgüt güdümünde tercüman olasılığına karşı, liste yöntemi getirildi. Buna göre sanıklar her istediklerini tercüman olarak belirleyemeyecek. Sadece bulundukları il için belirlenen listede ismi yer alan tercümanları kullanabilecek. Tercümanı sanık seçerse ücretini kendisi, hâkim seçerse devlet ödeyecek.
Çocuk hükümlüler, iki ayda bir üç saatten 24 saate kadar anne ve babasıyla bir araya gelebilecek. Cezaevi nakillerinde görevli nezaretinde iaşe ve bedensel ihtiyaçlar giderilebilecek.
Çocuk hükümlülerin kendi istekleriyle yapılan nakil ücretini devlet karşılayacak. Mevcut durumda çocuk bu ücreti ödüyordu.

Şartla salıverilmeden yararlanmak için açık cezaevlerinde altı ay geçirmiş olma şartı ile çocuk hükümlülerin açık cezaevlerinde cezalarının beşte birini geçirme şartı da tasarıyla kaldırıldı.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme