Gelenek Şiddete Gerekçe Yapılamayacak

Dünya Hali
Yasayla devlete birçok yükümlülükler getiriliyor. Şiddet mağdurlarına güvenli konaklama, danışmanlık hizmeti ve 24 saat kesintisiz telefon hizmetiyle destek olunacak. ’25 Kasım Kadına Karşı Şidd...
EMOJİLE

Yasayla devlete birçok yükümlülükler getiriliyor. Şiddet mağdurlarına güvenli konaklama, danışmanlık hizmeti ve 24 saat kesintisiz telefon hizmetiyle destek olunacak.

’25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nden önce, "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesiyle İlgili Avrupa Konseyi Sözleşmesi, TBMM’de kabul edildi.

Meclis’ten 4 partinin de mutabakatıyla geçen sözleşme, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik devlete önemli yükümlülükler getiriyor.

Türkiye’nin hazırlığına öncülük ettiği, 11 Mayıs 2011’de 13 ülkenin İstanbul’da imzaladığı ve parlamentosundan ilk olarak Türkiye’nin geçirdiği sözleşmeye göre her türlü şiddet vakalarına dair ayrıntılı istatistiki veriler toplanacak. Kadın erkek eşitliği, her türlü şiddetle mücadele konusu resmî eğitim ve öğretim müfredatlarına yerleştirilecek.

Şiddet faillerinin daha fazla şiddet eyleminde bulunmalarını engellemek üzere failleri eğitmeyi hedefleyen programlar oluşturulacak. Mağdurlara, özellikle de kadınlara ve çocuklarına güvenli konaklama sağlayan, kolayca ulaşılabilir sığınaklar hazırlanması için gerekli tedbirler alınacak.

Şiddete uğrayanlara danışmanlık hizmeti vermek için ülke çapında 24 saat kesintisiz, ücretsiz telefon destek hattı kurulacak. Mağdurlara yönelik tıbbi ve adli muayene, travma desteği ve danışmanlık sağlamak üzere, tecavüz, kriz veya cinsel şiddet yönlendirme merkezleri kurulacak.

Şiddet eylemlerinin gerçekleşmesine tanık olanların yetkili makamlara ihbarı teşvik edilecek. Şiddet mağdurlarına yeterli hukuksal başvuru yolları sağlanacak. Şiddete uğrayanlar için tazminat ödenmesi sağlanacak.

Taraf devletler, kültür, örf ve âdet, din, gelenek veya sözde namusu, şiddet eylemlerinin bir gerekçesi olarak kabul edemeyecek. Bütün şiddet biçimlerine karşı sorumlu emniyet güçleri, mağdurlara yeterli ve acil koruma verecek. Şiddet suçları mağdurun şikâyetine ve ifadesine bağlı olmayacak.

Mağdur, şikâyetini geri çekse de soruşturma ve kovuşturma sürecek. Bir yetişkin veya çocuğu evliliğe zorlamak suç olacak. Zorla gerçekleştirilen evliliklerin mağdura aşırı mali ve idari yük olmaksızın feshi, iptali ve sonlandırılması sağlanacak.

Zaman