Evde sağlık hizmetinden nasıl faydalanabilirim?

Dünya Hali
Öcelikle "evde bakımın anlamı" üzeride düşünmeliyiz Hemen söyleyebiliriz ki, sağlık hizmeti sunumunun kalitesini yükselten bir yöntem, evde bakım hizmet Yaygın anlatımlara göre, "Evde B...
EMOJİLE

Öcelikle "evde bakımın anlamı" üzeride düşünmeliyiz Hemen söyleyebiliriz ki, sağlık hizmeti sunumunun kalitesini yükselten bir yöntem, evde bakım hizmet Yaygın anlatımlara göre, "Evde Bakım", gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir Evde Bakım, hasta doktorunun teşhis ve tedavisi sonrasında, ilgili tıp profesyonelleri ile koordinasyon içinde, profesyonel bir kadro ile evde, işyerinde veya hastanın mekânında verilmektedir Çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan yaşam sürecinde sağlığın yeniden kazandırılması, yaşam standartlarının korunması ve sürdürülmesini amaçlar

Bu bakımdan "Evde Bakım Hizmeti, zor durumdaki özürlü hastaların bakımı açısından çok önemlidir Toplumsal sorumluluk bilinciyle bu süreci olumlu bir şekilde yönetme başarısına talip olmalıyız.

Evde Bakım Hizmetini düzenleyen "yasal ilkeler"e bir göz atacak olursak, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun ek 7’nci maddesine göre;

"Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgari ücretten fazla olamaz/ Bakıma muhtaç özürlülerden Kurumca ve diğer resmi kurumlarca bakılanlar dışında kalanlara ilişkin bakım ücreti, bu amaçla Kurum bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır"

Bilindiği gibi, Haziran sonuna kadar yürürlükte kalacak olan asgarî ücret düzeyine göre, 66600 : 3 = 22200 TL/brüttür Bunun 2/3’ü ise 44400 TL /brüttür Aylık asgarî ücretin net tutarı üzerinden asgarî ücretin 2/3’ünü hesaplarsak; 477,18 : 3 = 159,06 TL 159,06 x 2 = 318,12 TL’dir (asgarî ücretin 2/3’ü) Kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden (318,12 TL’den –Bu tutar, 1 Temmuz itibariyle yükselecektir) daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır Yani eve giren toplam maaş, evde yaşayan kişi sayısına bölündüğünde, kişi başına düşen miktar, 318,12 TL’den az olmak zorundadır Bunun yanı sıra engelli olan kişinin sağlık raporunda, "Ağır Özürlü" kısmında "Evet" yazmak zorundadır Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgari ücretten fazla olamaz

Bakıma muhtaç özürlülere verilecek evde bakım ücreti kişiye kim bakıyorsa ona verilmektedir Ancak engelli olan ve engelliye bakmakla yükümlü olan kişi arasında kan bağı olmalı ve engelli ve ona bakan kişinin ayni evde ikamet etmesi zorunludur

Evde bakım parası için Sosyal Hizmet İl Müdürlüğüne başvurulur Daha sonra Sosyal hizmetlerden bir ekip başvuru yapan kişinin evine incelemeye gider Eğer uygun olduğuna karar verilirse ve kişinin evde bakılmasına karar verilirse asgari ücret miktarı kadar kişiye evde bakım parası verilir Ancak kişi evde değil de herhangi bir bakım merkezinde kalacaksa asgari ücretin 2 katı maaş verilir

İstenecek Belgeler:
Başvuruda, bakıma muhtaç özürlüden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir

1 Sağlık Kurulu Raporu,
2 Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3 İkametgâh belgesi,(Çocuk ve bakan kişi)
4 Çocuk için 2 adet vesikalık fotoğraf
5 SSK – Emekli Sandığı – Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri
6 Anne-Baba boşanmış ise; boşandığına dair mahkeme kararı
7 Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
8 Tapudan alınacak eşler adına ev kayıt bilgileri
9 Varsa öğrenim durumunu gösteren belge sureti

Evde hemşire bakımından tıbbi cihaz ve yatak kiralanmasına, evde solunum terapisinden sağlık destek personeline kadar geniş bir yelpazede hizmet verilmektedir Evde Bakım hizmeti kapsamında;

* Evde Doktor,
* Evde Hemşire,
* Evde Sağlık Destek Personeli,
* Evde Rehabilitasyon,
* Evde Tıbbi Cihaz,
* Evde Yoğun Bakım,
* Evde Sağlık Eğitimleri verilmektedir

Evde Sağlık Bakımı Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilecektir?

Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri, ameliyat sonrası bakım gereksinimi olanlardan uzun süreli bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaşlılara, yeni doğum yapan annelerden tedavisi evde de sürdürülebilecek hastalara, kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyanlardan, aşılama ve laboratuvar tetkikleri gibi hizmetleri evinde veya işyerinde almak isteyenlere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyaç sahiplerine hitap etmektedir Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri alanlar arasında en büyük çoğunluğu oluşturan gruplar aşağıda sıralanmıştır

* Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olanlar
* Ortopedi ve Travmatoloji hastaları
* Kalp, Damar ve Hipertansiyon hastaları
* Hemipleji (Felçli) hastaları
* Onkoloji (Kanser) hastaları
* Akciğer ve Solunum hastaları
* Diabet hastaları
* Nöroloji hastaları
* Oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar
* Yeni doğum yapan anne ve bebekleri
* Bakım ihtiyacı olan yaşlılar ve özürlüler
* Yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar
* Grip, Hepatit-B, Zatüre gibi hastalıklardan korunmak için aşılanmak isteyenler
* Laboratuvar tetkik ve test hizmetlerine ihtiyacı olanlar
* Evinde her türlü medikal ekipman ihtiyacı olanlar vb

forumalev.net

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme