Çevre

2B’de yol gösterecek bilgiler

2B olarak adlandırılan taşınmazların kullanıcılarının, 6292 sayılı Kanun hükümlerine göre 26 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlayan 6 aylık süre içinde ilde defterdarlıklara, ilçelerde ise mal müdürlüklerine müracaat edilebileceğini, kullanıcıların başvuru..

2B’de yol gösterecek bilgiler

2B olarak adlandırılan taşınmazların kullanıcılarının, 6292 sayılı Kanun hükümlerine göre 26 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlayan 6 aylık süre içinde ilde defterdarlıklara, ilçelerde ise mal müdürlüklerine müracaat edilebileceğini, kullanıcıların başvuru yapılmaması halinde, doğrudan satın alma haklarının düşeceğini bildirildi.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Benli Güneş, 2B arazilerinin, 31 Aralık 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden, tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarım alanlarının, otlak, kışlak, yayla gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen arazilerin, şehir, belde ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının hazine adına orman sınırları dışına çıkarılması uygulaması olduğunu belirtti.

2B olarak adlandırılan alanların daha önce yapılan tespitlerinde defterdarlık ve mal müdürlüklerinde dosyaları bulunduğunu hatırlatan Güneş, vatandaşların mal müdürlüklerine veya defterdarlıklara müracaatları halinde ilan edilen listelerden 2B arazisinde hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebileceklerini söyledi.

”Hak sahipleri, 26 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlayan 6 aylık süre içinde, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlar için 2 bin lira, bu sınırlar dışında bulunan taşınmazlar için de bin lira başvuru bedeli ve bir dilekçe ile ilde defterdarlıklara, ilçelerde ise mal müdürlüklerine başvurabilecek” diyen Güneş, başvuru bedellerinin satış bedellerinden düşüleceğini belirtti.

Peşin ödemelerde indirim

Doğrudan satış işlemlerinde satış bedelinin rayiç bedelin yüzde 70’i olduğunu ifade eden Güneş, bedelin peşin ödenmesi durumunda bu bedel üzerinden ayrıca yüzde 20 indirim uygulanacağını, satış bedelinin yüzde 56’ya tekabül edeceğini, bedelin yarısının peşin ödenmesi halinde ise yüzde 10 indirim uygulanacağını, bu durumda da satış bedelinin yüzde 63 olacağını anımsattı.

Taksitli satışlarda ise satış bedelinin yüzde 10’unun, yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödeneceğini bildiren Güneş, kalanının belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitle, bu alanların dışında ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte faizsiz olarak tahsil edileceğinin altını çizdi.

Güneş, şunları kaydetti:

”2B olarak adlandırılan taşınmazların kullanıcılarından başvuru yapılmaması halinde, kullanıcıların doğrudan satın alma hakları düşecektir. Ecrimisil bedelleri tahsil edilecektir. Açılmış olan davalara devam edilecek, açılması gerekenlere ise dava açılacaktır. 19 Temmuz 2003 tarihinden önce yapılmış yapı ve tesisler, yapı birim fiyatlarından eksik imalat bedelleri ve yıpranma payı düşürüldükten sonra kalan bedeli ilgililerine ödenmek suretiyle yıktırılacak ve bu şekilde belirlenen bedel, taşınmazın değerine eklenerek son müracaat tarihinden itibaren 3 yıl içinde satılacak. Satıştan elde edilen gelirden yapı ve eklentiye düşen miktarı bunların sahiplerine ödenecek ve idare tarafından yapıların tahliyesi sağlandıktan sonra tapuda taşınmazı satın alanlara devir işlemleri yapılacaktır. 19 Temmuz 2003’ten sonra yapılmış yapı ve tesisler üzerinde kullanıcıların hiçbir hakkı kalmayacak, yapı da dahil taşınmaz Hazine’ce genel hükümlere göre satışa konu edilebilecektir.”

AA

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL