Prof. Dr. Refik Turan kimdir?

Özgeçmişi

Dr. Turan 1956 yılında Isparta’da doğdu. 1967’deilköğretimi, 1974’de Isparta Lisesi’ni bitirdi. 1978’de A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.1980 yılında aynı fakültenin Genel Türk Tarihi Kürsüsü’nde yüksek lisansını, 1983’te Türkiye Selçuklu Devleti’nde Vezirlik Müessesesi konulu doktora tez çalışmasını tamamladı.

Dr. Turan 1984 yılında G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı yıl Bölüm Başkanı oldu. 1989’da Genel Türk Tarihi Bilim Dalında Doçent, 1995’te Profesör oldu. Halen Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyeliği görevinde bulundu.

 Akademik-idari görevleri:

– 1984 – 1987 A. Ü. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

– 1984 – 1991 G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı,

– 1991 – 1994 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Bilim Danışmanı

– 1993 – 1995 G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı,

– 1995 – 1997 Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı Üyesi

– 1995 – 1998 G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölüm Başkanı

– 1995 – 2001 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim ve Yürütme Kurulu Üyesi

– 1995 – 2004 MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı Yayın Kurulu Üyesi

– 1995 – 2002 G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanı

Lisans ve Lisans Üstü Düzeyde Okuttuğu Dersler Ve Yükseköğretim Kurumları

 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi                            Gazi Üniversitesi

 – Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihi                              Gazi Üniversitesi

 – Beylikler ve Selçuklu Tarihi                                     Gazi Üniversitesi

 – Genel Türk Tarihi                                                         Gazi Üniversitesi

 – Türkler ve Tarih                                                           Gazi Üniversitesi

 – Atatürkçülük                                                                 Kara Harp Okulu

 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi                            Kara Harp Okulu

 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi                            Polis Akademisi

 – Siyasi Tarih                                                     Polis Akademisi

 – İhtilaller ve İnkılâplar Tarihi                     Ankara Üniversitesi

Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri

Dr. Turan başlıca Belçika, İsviçre, Makedonya, Bulgaristan, Moldova, Kazakistan ve İran’da Türk Tarihi ve Kültürü ile İlgili konuşma, konferans ve kongre faaliyetlerine katıldı.Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Romanya, Yunanistan, Özbekistan ve Makedonya’da bilimsel inceleme, gözlem ve çalışmalarda bulundu.

Brüksel Büyük Elçisi Güner Öztek, Dr. Turan’ın Koordiplomasi’ye ve vatandaşlarımıza verdiği konferanstan bahisle Rektörlüğümüze hitaben “Bu değerli bilim adamımız, Atatürk’ün Kurduğu Cumhuriyeti, Yurdumuzdan binlerce kilometre uzakta yaşayan vatandaşlarımıza açıklamak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne çok yararlı yeni bir hizmette bulunmuştur.” tespitini dosyasına girmesi kaydıyla yapmıştır.

Dr. Turan Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti, İnkılâplar, Genel Türk Tarihi, Türk Toplumu ve Kültürü konularında başlıca Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Samsun,Sivas, Amasya, Kastamonu, Sinop, Ordu, Trabzon, Çankırı, Yozgat, Balıkesir, Zonguldak,Bolu, Tokat, İzmir, Çanakkale, İzmit, Batman, Antalya, Konya, Diyarbakır, Mersin, Malatya,Mardin, Erzincan ve Afyon illerinde konferanslar verdi. Genel Türk Tarihi ve Milli MücadeleTarihi konularını içeren çok sayıda radyo ve televizyon programlarına konuşmacı olarak katıldı. Aynı zamanda yerli ve yabancı çeşitli bilimsel yayın organlarında yayın kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Refik Turan’ın 6 Mart 2015 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na getirildi.

Prof. Dr. Turan Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak:ijoess.com-on5yirmi5