Kanser bildirimi artık mecburi

Yetişkin Sağlığı
Yönetmeliğe göre, ülke genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildirimi zorunlu hale getirilecek. Kanser verilerinin toplanması, işlenmesi, kayd...
EMOJİLE

Yönetmeliğe göre, ülke genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildirimi zorunlu hale getirilecek. Kanser verilerinin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, haritalandırılması ve paylaşım işlemleri ile ilgili gerekli yöntemler belirlenecek.

Halk sağlığı müdürlükleri bünyesinde kurulan kanser kayıt merkezlerinin ve hastanelerde kurulan kanser kayıt birimlerinin örgütlenmesi, görev tanımlarının yapılması, çalışması, hizmet kalitesi, verimliliğinin artırılması ile izleme ve değerlendirmesinin yöntemi tespit edilecek ve il kanser danışma komisyonları oluşturulacak.

Kanser kayıtları 20 yıl saklanacak

Yönetmelik, üniversiteler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen sağlık kurum kuruluşlarını kapsayacak. 

Patoloji, Sitoloji, Hematoloji Laboratuvarları Kanser Bildirim Formu ve kanser kayıtlarının tutulduğu elektronik veri tabanı 20 yıl süreyle zorunlu olarak saklanacak. 

Kanser bildiriminden yükümlü olduğu halde bildirim yapmayan ve yönetmeliğe uymayanlara ilk belirlemede uyarı yazısı gönderilecek. Kurumca belirlenecek süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Kanser kayıt merkezleri 

Kanser Kayıt Merkezleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı onayı ile kurulacak. Merkezler, Sağlık Bakanlığının 29 sağlık bölgesini temsil edecek şekilde planlanacak.

Merkez ve hastane kayıt birimlerinde çalışan personel sertifikalı eleman, merkez sorumlusu da hekim olacak. Kayıt birimi, veri akışını sağlamak üzere hastanelerde kurulacak. Kayıt elemanları, kanser teşhisi konulan olguların toplanması, derlenmesi ile merkeze gönderilmesinden sorumlu tutulacak.

Hastane kayıt birimlerinin veri tabanı, müdürlükçe en az iki personelden oluşturulan bir ekip tarafından, yılda bir kez düzenli olarak izlenecek ve değerlendirilecek. Müdürlüğün il geneli için tamamladığı izleme ve değerlendirme raporları, en geç beş iş günü içinde kuruma gönderilecek. 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme