Doktorlar daha çabuk tükeniyor!

Yetişkin Sağlığı
Tükenmişlik; özellikle insanlarla etkileşimi yüksek olan hekimlik, hemşirelik, öğretmenlik, avukatlık, satış temsilciliği ve bankacılık gibi meslek gruplarında görülüyor. Çalışan kişilerde oluşan ve s...
EMOJİLE

Tükenmişlik; özellikle insanlarla etkileşimi yüksek olan hekimlik, hemşirelik, öğretmenlik, avukatlık, satış temsilciliği ve bankacılık gibi meslek gruplarında görülüyor. Çalışan kişilerde oluşan ve strese yanıt olarak verilen tükenmişlik, süreklilik arz eden kronik bir hassasiyet durumu olarak ifade ediliyor ve hem fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara zemin hazırlıyor.

Ntvmsnbc’nin haberine göre, Silifke’de görev yapan 130 sağlık çalışanı üzerinde yapılan bir araştırmada, katılımcıların duygusal tükenme açısından “normal” tükenme seviyesi aralığında oldukları; duyarsızlaşma açısından “düşük” bir duyarsızlığa sahip oldukları; kişisel başarı açısından da “yüksek” bir tükenmişlik seviyesinde oldukları gözlemlendi.

ERKEKLERİN TÜKENMİŞLİĞİ DAHA FAZLA

İlter Helvacı ve Mithat Turhan tarafından yapılan araştırmada, erkeklerin duygusal tükenmişliklerinin normal seviyede yer aldığı, kadınların puanlarının da normal tükenmişlik düzeyinde olmasına rağmen erkeklerin puanına göre düşük olduğu dikkat çekti. Bu sonuca göre kadınların duygusal tükenmişliğinin erkeklerden daha az olduğu belirtildi.

Hem erkeklerin hem de kadınların kişisel başarı puanlarının yüksek tükenmişlik seviyesi aralığında olduğu gözlemlenirken, her yaş grubundaki puan ortalamalarına bakıldığında, yaş arttıkça duygusal tükenmenin de arttığı ortaya çıktı.

Tükenmişliğe ait alt boyut puanlarının, medeni duruma göre istatistiksel açıdan önemli bir farklılık göstermediği görülürken, bireylerin evli ya da bekâr olması ile tükenmişlik arasında herhangi bir ilişki olmadığı sonucuna varıldı.

Eğitim durumları açısından yapılan karşılaştırmalarda; bireylerin eğitim seviyeleri arttıkça, duygusal tükenmişlik durumlarının da artış gösterdiği ve her eğitim durumuna ait ortalama tükenmişlik puanlarından anlaşılabildiği öngörüldü. Kişisel başarı açısından karşılaştırmada, en yüksek kişisel başarı durumunun yüksek lisanslarda, en düşük ise ön lisans mezunlarında olduğu gözlemlendi.

En fazla duygusal tükenmişlik seviyesine sahip doktorluk meslek grubu ile ebe, hemşire ve acil tıp teknisyenleri arasında, doktorların, istatistiksel açıdan en fazla duygusal tükenmişlik seviyesine sahip oldukları söylendi. En yüksek duyarsızlık doktorlarda, en düşük duyarsızlık ise ebeler ve hemşirelerde gözlemlendi. Doktorların duyarsızlık puanları ise ebe ve hemşirelerden daha yüksek oldu.

İş yükü grupları arasında yapılan karşılaştırmalarda ise 50 saat ve daha fazla çalışanların duygusal tükenmişlik seviyesi diğerlerine göre daha yüksek bulundu.

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre, aylık ücretin sadece duygusal tükenmeyi etkilediği görülürken, en yüksek duygusal tükenmenin aylık ücreti 3000 ve yukarısı olan grupta olduğu gözlemlendi. Ayrıca çalışmada,aylık ücretin duyarsızlaşma ya da kişisel başarıyı etkilemediği ortaya çıktı.

Bu durum ilk bakışta beklenen sonuçtan farklı gibi görünse de daha önceki analizlerde, bu ücreti alan meslek grubunun doktorlar olduğu ve en yüksek duygusal tükenmişliğin yine doktorlarda rastlandığı göz önüne alındığında, aslında beklenmesi gereken bir sonuç olduğu ortaya çıktı.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme