Çocuklarda Göz Tembelliğine Dikkat

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dilek Erkan, çocukluk çağında yapılacak göz muayenesinin yalnızca gözlere ait bir problemin varlığını ortaya koymakla kalmayıp, saptanacak bazı bulguların bir hastalık belirtisi olabilmesi nedeniyle de önemli olduğunu vurguladı.

Göz hastalıklarının tarama ve muayene yöntemlerinin çocuğun yaş grubuna göre farklılık gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Erkan, prematüre bebeklerde doğumsal göz tansiyonu, doğumsal katarakt gibi göz bebeğinden beyaz yansıma yapabilecek hastalıklar ve şaşılık, okul öncesi dönemde göz tembelliği, kırma kusurları ve şaşılık, okul döneminde ise kırma kusurları açısından göz muayenesi ve taraması yapılması gerektiğini anlattı.

Kalıcı görme kayıplarını önlemek için göz muayenesi ve tarama yapılmasının son derece önemli olduğuna işaret eden Erkan, çocukluk çağında en sık görülen görme bozukluğunun halk arasında ”göz tembelliği” ya da ”görme tembelliği” olarak bilinen ‘‘ambliyopi’‘ olduğunu vurguladı.

Göz tembelliğinin görme gelişiminin hızlı olduğu bebeklik ve çocukluk döneminde her iki gözün retinasına net ve eşit birer hayal düşmesini engelleyen durumlarda ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Erkan, şu bilgileri verdi: ”Ambliyopiye yol açan durumlar şaşılık, gözler arasında kırma kusuru farkı olması ya da katarakt gibi bazı nedenlere bağlı olarak görsel uyaranın retinaya ulaşamaması şeklinde sıralanabilir. Bu durumlarda retinasına düşen hayalin bulanık olduğu göz tembelleşir. Nadiren de her iki gözde de yüksek kırma kusuru varsa çift taraflı ambliyopi gelişebilir.

Genellikle hiçbir belirti vermediğinden ve gözler anatomik olarak normal göründüğünden ambliyopi tanısı, ancak yapılacak göz muayenesi ya da taraması sonucunda konulabilir. Ambliyopide tedaviye ne kadar erken başlanırsa sonuç o kadar başarılıdır. Çocukluk çağında uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde görme düşüklüğü kalıcıdır. Zamanında tanı konulduğunda önlenebilir bir görme kaybı olması nedeniyle ambliyopide erken tanı çok önemlidir.

Bu nedenle çocuklara ilk 7 yaş içinde göz muayenesi yapılmasının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Erkan, tercihen çocukların sözel iletişim kurulabildiği 4 yaş civarında görme keskinliklerinin değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.