Bebek ölümleri giderek azalıyor

22 hafta veya 500 gramın üzerinde ölü doğum ve bebek ölümü sisteme bildirilecek.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, yayımladığı genelgede, sağlıkta dönüşüm programı kapsamında yürütülen programlar sonucunda gerek anne gerekse bebek ölümlerinde önceki yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde büyük başarılar elde edildiğini, 2012 yılı bebek ölüm hızının binde 7,4 olarak belirlendiğini bildirdi.

Bebek ölümlerini daha aşağı seviyelere düşürebilmek için her bir bebek ölümünü izleyerek nedenini ortaya çıkarmak ve bir daha aynı nedenlerle oluşabilecek bebek ölümlerini önlemek amacıyla yeni bir kayıt ve bildirim sistemi uygulamaya konulduğunu belirten Tosun, bu ölümlerin incelemeye alınacağını kaydetti.

Bu çerçevede 22 hafta veya 500 gramın üzerinde ölü doğum ve bebek ölümü sisteme bildirilecek, bildirim ve incelemeler ölümün gerçekleştiği il tarafından yapılacak.

Bir yaş ve üzerindekiler “Bebek Ölümleri İzleme Sistemi” dışında olacak. Kurul kararıyla gerçekleştirilen gebelik tahliyeleri sistem dışında bulunmakla birlikle 22 hafta ve üzerinde veya 500 gram ve üstünde kriterini taşıyan vakalar bildirilecek.

Sağlık kuruluşu dışında, evde ya da yolda ölüm olması halinde sözel otopsi formu hazırlanıp gönderilecek.

Aile hekimleri, sorumlu oldukları nüfusta bebek ölümü olduğunda Perinatal ve Bebek Ölümleri Bilgi Formu dolduracak, bu formla birlikte gebe ve bebeğin birinci basamakta gerçekleştirilen izlem ve işlemlerini, ailenin sosyo-ekonomik, kültürel durumuna dair bilgileri en kısa sürede halk sağlığı müdürlüğüne iletilmek üzere bağlı bulunduğu toplum sağlığı merkezine gönderecek.

Bakanlığa bağlı her sağlık kuruluşunda Bebek Ölümleri İzleme Sorumlusu belirlenecek, ölümün gerçekleştiği hafta içinde ilgili hekim tarafından doldurulacak form, bebek ve gebenin hastanede yatışlarına dair epikriz formuyla sisteme bildirilecek.

112 hizmet biriminin sevki sırasında meydana gelen ölü doğum ve bebek ölümleri de yine form doldurularak sisteme iletilecek.