Doktorlar Mutsuz ve Yorgun

Sağlık Kurumları
İzmir Tabip Odası’nın Ocak 2012’de yaptığı ankete katılan 817 hekimin yüzde 43.4’ü ‘’Hekim olmaktan mutlu musunuz?’’ sorusuna olumsuz yanıt verdi. Medimagazin...
EMOJİLE

İzmir Tabip Odası’nın Ocak 2012’de yaptığı ankete katılan 817 hekimin yüzde 43.4’ü ‘’Hekim olmaktan mutlu musunuz?’’ sorusuna olumsuz yanıt verdi.

Medimagazin’in haberine göre, doktorların yüzde 65’i, mesleklerinin kendilerini en mutlu eden yönü olarak ‘’Hekimlik onuru’’nu ilk sırada işaretledi; sadece yüzde 10.8’i, ‘’maddi gelir’’ seçeneğini ilk sıraya yerleştirdi. Bu oran, hekimlerin mutlu olmak için maddi geliri daha az ön planda tuttuklarını gösterdi.

Hekimlerin yaklaşık yüzde 40’ı ‘’Hekimlik yaparken sizi en mutsuz eden nedir?’’ sorusunda ‘’şiddet görme’’ seçeneğini işaretledi. Hekimler, kendilerini en mutsuz eden bir diğer neden olarak yüzde 38.9 oranında ‘’Mesleki bağımsızlığın olmayışı’’nı gösterdi. Mutsuzluk nedenlerinden ‘’Hor görülme’’, ‘’güvencesiz ücret’’ ve ‘’güvencesiz iş’’ seçenekleri de hekimler tarafından yüzde 20’li oranlarda işaretlendi.

Tabip odalarının yapması gerekli eylem biçimleriyle ilgili soruda hekimler yaklaşık yüzde 46 oranında, ‘’süresiz grev’’ seçeneğini işaretlediler.

Öte yandan hekimlerin çalıştıkları kurumlara ve statülerine göre anket sorularına verdikleri yanıtlarda farklılıklar ortaya çıktı. Örneğin üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyelerinin yüzde 73’ü ‘’Hekim olmaktan mutlu musunuz?’’ sorusuna ‘’evet’’ yanıtını verdiler. Burada çalışan hekimlerin eylem biçimi olarak süresiz grev tercihinde oran yüzde 55.5’e yükseldi.

DEVLET HASTANESİ DOKTORLARI MUTLU DEĞİL
Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki hekimlerin yüzde 61’i ise hekim olmaktan ‘’mutlu olmadıklarını’’ belirttiler. Bu hastanelerde hekimlerin yüzde 55’i tabip odalarının eylem biçimi olarak süresiz grev seçeneğini işaretledi.

Aile hekimlerinin yüzde 49.5’i ‘’hekim olmaktan mutlu musunuz?’’ sorusuna ‘’hayır’’, yüzde 50.5’i ise ‘’evet’’ yanıtı verdiler. Aile hekimleri tabip odalarının eylem biçimi olarak basın açıklaması yapmasını yüzde 63 oranında benimserken, süresiz grev seçeneğini yüzde 25 oranında işaretlediler.

Özel hastane çalışanı olan hekimlerin yüzde 55’i hekim olmaktan mutlu olduklarını, yüzde 45’i ise mutlu olmadıklarını bildirdiler.

YÜZDE 81’İ ‘SÜRESİZ GREV’ DEDİ
Üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanelerinde asistan olarak görev yapan hekimlerin sorulara verdikleri yanıtların oranlarında belirgin farklılıklar gözlendi. Asistanlar ‘’hekim olmaktan mutlu musunuz?’’ sorusuna yüzde 51 oranında olumlu yanıt verdiler. Kendilerini en mutlu eden seçenekler arasında ‘’hekimlik onurunu’’ yüzde 40 oranında tercih eden asistanlar, ‘’maddi gelir’’ seçeneğini de yüzde 20 oranında işaretlediler. Asistanlar, tabip odasının eylem biçimi olarak ‘’süresiz grev’’ seçeneğini yüzde 81.3 oranında işaretlediler.

ASİSTANLAR ÜNİVERSİTELERDE HUZUR BULUYOR
Asistanlarla ilgili bir diğer çarpıcı sonuç ise çalıştıkları kurumlara göre ortaya çıktı. Üniversite hastanelerindeki asistanların yüzde 62.5’si hekim oldukları için mutlu iken, Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanelerinde çalışan asistanların yüzde 61.5’i hekim olmaktan dolayı ‘’mutsuz’’ olduklarını belirttiler.

EN ÇOK ŞİKÂYET ŞİDDETTEN
Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanelerindeki asistanların mutsuzluk nedeni olarak en çok ‘’şiddet görme’’yi işaretlemeleri dikkat çekti. ‘’Güvencesiz ücret’’ ile ‘’hor görülme’’ seçenekleri de bu hastanelerdeki asistanların en çok şikâyet ettikleri konular arasında yer aldı.

ntvmsnbc.com