İnmenin en yaygın nedeni sigara

Hastalıklar
Türkiye’de yılda yaklaşık 200 bine yakın inme (felç) vakası görülüyor. Ortalama 3 dakikada bir kişi inme geçiriyor ve inme ülkemizdeki ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. 29 Ekim Dünya İ...
EMOJİLE

Türkiye’de yılda yaklaşık 200 bine yakın inme (felç) vakası görülüyor. Ortalama 3 dakikada bir kişi inme geçiriyor ve inme ülkemizdeki ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. 29 Ekim Dünya İnme Günü sebebiyle açıklama yapan Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt, yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol ve sigaranın inme riskini artıran en önemli faktörler olduğunu belirtti. Kurt, kalpte bir ritim bozukluğu olan ve yaşla birlikte görülme sıklığı artan atriyal fibrilasyonun (ritim bozukluklarından biri) da inmenin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ve Türk halkının yaklaşık yarısının bu risk faktörlerinden en az birini taşıdığını söyledi.

 

İnmenin “beyin atardamarlarının herhangi bir nedenle tıkanması sonucu bireyin hareket, his veya algılama yetilerinin bir kısmını ani olarak kaybetmesi” olarak tanımlandığını kaydeden Kurt, risk faktörleri hakkında önemli bilgiler verdi:
“Yaşlanma, cinsiyet, yüksek tansiyon, diyabet (şeker hastalığı), yüksek kolesterol düzeyi, aile hikâyesi, hareketsiz yaşam tarzı, kilo fazlalığı, sigara kullanımı kalp hastalığını hazırlayan başlıca etmenlerdir. İnme geçiren hastaların dörtte üçü 60 yaş civarındadır. İnme riski 60 yaş sonrasında her 10 yılda 2 kat daha artar. 55 yaş üzeri erkeklerde kadınlara göre daha yaygın görülür. Yaş ilerledikçe ötelenmiş risk nedeniyle inme oranı kadınlarda da artar. Daha önce geçirilmiş iskemik inme ve geçici inme sonrası tekrarlanma riski oldukça yüksektir.”

Sigara, riski 4-5 kat artırıyor
Sigaranın iskemik inme riskini yüz 25 ila yüzde 50 oranında artırdığını vurgulayan Kurt, sözlerini şöyle tamamladı: “Sigarayı bırakanlarda ise inme riski beş yılda belirgin derecede azalır. Sigaranın içerisinde dört binden fazla kimyasal bileşik bulunur. Bu kimyasalların 60’ı kanserojendir. Nikotin bağımlılık yapıcı etkisi dışında miyokardiyal fibrozis riskinde de artışa yol açabilmektedir. Katran ve karbon monoksit kalp hastalığından sorumlu başlıca kimyasallardır. Sigara kalp hastalıklarının başlıca sebebidir. Sigara içenlerde kalp hastalığı riski, içmeyenlere göre 2 ila 5 kat fazladır. Sigara içenlerde içmeyenlere oranla atriyal fibrilasyon riski daha yüksektir. Sigarayı bırakanlarda ise bu oran azalmaktadır.
İnme riskinin önlenmesinde yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, atriyal fibrilasyon gibi en önemil kardiyovasküler risk faktörlerini kontrol altında tutmak ve sigarayı bırakmak önemlidir.”

 

Kaynak: Birgün