Türkiye’nin yüzde 20’si obez

Bilimsel Çalışmalar
Türkiye Sağlık Araştırması, 2008 yılından itibaren iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştirildi. Araştırma 2008 yılının Nisan ayında, 2010 ve 2012 yıllarının Nisan-Mayıs döneminde uygulanmışken, 2014...
EMOJİLE

Türkiye Sağlık Araştırması, 2008 yılından itibaren iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştirildi. Araştırma 2008 yılının Nisan ayında, 2010 ve 2012 yıllarının Nisan-Mayıs döneminde uygulanmışken, 2014 yılında Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) metodolojisi gereği Ağustos-Ekim döneminde uygulandı. Metodoloji gereği, soru kağıdında da düzenlemeler gerçekleştirilmesi sebebiyle sonuçların önceki yıllarla karşılaştırılmasında uygulama dönemi ve metodolojik farklılıkların dikkate alınması gerekmektedir.

Obez bireylerin oranı %19,9 oldu

Bireylerin boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle endeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü bireylerin %33,7’sinin fazla kilolu, %42,2’sinin normal kilolu, %4,2’sinin ise düşük kilolu olduğu tespit edildi. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; kadınların %24,5’inin obez, %29,3’ünün ise fazla kilolu olduğu görüldü. Erkeklerde ise bu oranların sırasıyla, %15,3 ve %38,2 olduğu gözlendi.

Vücut kitle endekslerinin cinsiyete göre dağılımı, 2014

Türkiye’nin

Çocuklarda 0-6 yaş grubunda, en fazla üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü

Son 6 ay içinde, 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; %41,9 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; %33,2 ile ishal, %10,8 ile kansızlık, %10,1 ile alt solunum yolu enfeksiyonu ve %9,3 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

Çocuklarda 7-14 yaş grubunda, en fazla ağız ve diş sağlığı sorunları görüldü

Son 6 ay içinde, 7-14 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; %24,6 ile ağız ve diş sağlığı sorunları ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; %13,8 ile göz ile ilgili sorunlar, %9,4 ile enfeksiyöz hastalıklar, %4,9 ile cilt hastalıkları ve %3,5 ile beslenme ile ilişkili hastalıklar izledi.

Bel bölgesi problemleri 15 yaş ve üstü bireylerde en fazla görüldü

Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; %33 ile bel bölgesi problemleri ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; %21,3 ile boyun bölgesi problemleri, %16,1 ile hipertansiyon, %12,1 ile alerji ve %11 ile depresyon hastalığı izledi.

Tansiyon ölçümü 15 yaş ve üstü bireylerin %50,2’si tarafından yaptırıldı

Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerin %37,6’sı kan şekeri, %34,4’ü kolesterol ölçümü yaptırdı.

Yataklı tedavi hizmeti alan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı %11,6 oldu

Son 12 ay içerisinde, yataklı tedavi hizmeti alan bireyler yaş grubuna göre incelendiğinde; %25,6 ile 75 yaş ve üstü bireyler ilk sırayı alırken, bunu %23,2 ile 65-74 yaş grubundaki bireyler takip etti.

Son 12 ay içerisinde hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alanların cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı, 2014

Türkiye’nin

Bireylerden 15 yaş ve üstünün %2,8’i kendi kendine beslenmede zorlandı

Bireyler, %3,8 ile en fazla yatağa girme/kalkma veya sandalyeye oturma/kalkmada zorluk çekti. Bunu sırasıyla; %3,2 ile banyo yapma/duş alma ve %3 ile giyinme ve elbiselerini çıkarma izledi.

Kişisel bakım faaliyetlerini gerçekleştirirken zorluk çekenlerin cinsiyete göre dağılımı, 2014

Türkiye’nin