Zübeyr Bin Avvam

Kıssalar
Zübeyr Bin Avvam, küçük yaşta iken babasını kaybetmiştir. Bakımını amcası olan Nevfel üstlenmiştir ve onun yanında büyümüştür. . Hazreti Ebu Bekir vesilesiyle Müslüman oldu. 615 yılındaki hicrete katı...
EMOJİLE

Zübeyr Bin Avvam, küçük yaşta iken babasını kaybetmiştir. Bakımını amcası olan Nevfel üstlenmiştir ve onun yanında büyümüştür. . Hazreti Ebu Bekir vesilesiyle Müslüman oldu. 615 yılındaki hicrete katılarak Habeşistan’a gitti. Oradan da Medine’ye geçti.

Aşerei Mübeşşereden Cennetle Müjdelenen 10 Sahabeden Biri Zübeyr Bin Avvam

Zübeyr bin Avvam’ın Hz. Ebu Bekir’in İslam’la şereflenmesinden kısa bir zaman sonra Müslüman olduğu belirtilmektedir. İlk Müslümanların beşincisidir.

Zübeyr Bin Avvam’ın Hayatı

Hz. Zübeyr’in babası, Ficar savaşında ölmüştü. Babasının ölümünden sonra bakımını amcası Nevfel üstlenmişti. Çok ufak yaşlarda yetim kalan Hz. Zübeyr, annesinden sürekli dayak yiyordu. Annesi tarafından sürekli şiddete maruz kalan Zübeyr’i tek koruyan amcası idi. Ancak Müslüman olunca, amcasının bu sevgisi de öfke ve nefrete dönüşmüştü.

İslam ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre, amcası Nevfel, İslam’dan dönmesi için Hz. Zübeyr’i bir hasıra bağlayıp asmış ve ateş yakarak dumanıyla ona işkence etmişti.

Hz. Zübeyr, Habeşistan hicretinde, Müslümanlarla birlikte bulunmuş, Medine hicretinden sonra da muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik antlaşması yapıldığı zaman Selame bin Vaks ile kardeş ilan edilmişti.

Bedir harbin de Müslümanların, savaşta kullanılabilecek birkaç atı vardı. O attan biri de Hz. Zübeyr’in Yasub adlı atı idi. Hz. Zübeyr, Bedir harbinde atının üzerinde iken birçok müşriki öldürmüş, birçoğunu da yaralayıp devirmişti. Öldürdüğü müşrikler arasında “Kureyş’in aslanı” diye ünlenmiş olan amcası Nevfel de vardı.

Hz. Zübeyr, Medine yolunda Temîm kabilesine ait bir su başına vardığında orada bulunan Amr b. Cürümüz, onu takip etmiş, Vâdi’s-Sibâ denilen bölgede fırsatını bularak kendisini şehit etmiştir.

Şehit edildiğinde yaşının altmışın üzerinde olduğu bütün kaynaklarda belirtilmiştir. İbn Sa’d’ın naklettiğine göre, Hz. Zübeyr şehit edildiği zaman miras olarak birkaç ev ve birkaç arazi bırakmıştı. Hz. Zübeyr, cesur ve gözü pek bir Müslüman’dı. Mekke’de, Allah için ilk defa kılıç çeken kişi odur. Medine’ye hicret ettikten sonra da yapılan tüm savaşlara katılmış, bütün sıkıntılı zamanlarda daima Peygamber efendimizin (sav)’in yanında bulunmuştur.

Savaşta gösterdiği üstün başarıdan ve iyi ok attığından Peygamber efendimiz (sav) ona:

“Hadi at! Anam babam sana feda olsun” diyerek iltifatta bulunmuştur. Yine Hz. Zübeyr hakkında; “Her peygamberin bir havarisi vardır, benim ki de Zübeyr’dir” buyurmuşlardır.

Yermük Vakasın da sahabeler, Hz. Zübeyr’e hitaben:

“Ey Zübeyr! Rumlara şiddetli bir saldırı yapmaz mısın, biz de seninle beraber saldırı yapalım” dediler. Bunun üzerine Zübeyr (ra) Rumlar üzerine şiddetli hamleler yaptı. Bu hamleler esnasında, Rumlar, Zübeyr’in omuz köküne iki darbe vurdular. Bu yara arasında Bedir’de yediği bir darbenin çukurluğu vardı ki, oğlu olan Urve; “Ben çocukken bu yaranın içine parmaklarımı sokar, oynardım” demiştir.