Subhaneke duası ve anlamı

Kıssalar
Subhaneke duası ve anlamı; Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük)* ve lâ ilâhe ğayrük. (vecelle senâük)* bölümü sadece cenaze namazlarında (ve teâlâ ceddükR...
EMOJİLE

Subhaneke duası ve anlamı;

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
(vecelle senâük)*
ve lâ ilâhe ğayrük.

(vecelle senâük)* bölümü sadece cenaze namazlarında (ve teâlâ ceddük’ten sonra) eklenerek okunur.

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim.
Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Sübhaneke Duasının Fazileti

Yüce Allah meleklere arşı kaldırmalarını emir ettiğinde melekler çok zorlanmıştır. Bu durum üzerine Allah-u Teala meleklere Sübhaneke duasını okumalarını emretmiştir ve duayı okuduktan sonra meleklerin yükü hafiflemiştir.

Bizler de namaza başlarken Sübhaneke’yi okuyarak Allah’tan üzerimizdeki ölü toprağını kaldırmasını talep etmiş oluyoruz. “Ya Rab, arşı taşıyan meleklerinin, bu dua hürmetine üzerindeki yüklerini nasıl hafiflettiysen, bizim de üzerimizdeki yükleri öyle hafiflet. İbadetimizden feyiz almamızı kolaylaştır.” diyerek Allah’tan yardım talep ediyoruz.

Nefis ile şeytan namaz kılacak kişinin ibadetini engelleyemediğinde vesvese vererek namazı zorlaştırmaya çalışırlar. Bunda başarılı olurlarsa kulun Allah’a yaptığı ibadetin samimiyeti körelir ve namazın feyzi azalmış olur. Sübhaneke duası bu sırada araya girer. Nefis ve şeytanın oyununu bozarak ibadetin feyzini korumuş olur.