İdris Peygamber

Kıssalar
Kur’an-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden birisi olan İdris@, peygamberler sıralamasında, Kur’an-ı Kerîm’de adı geçmeyen fakat Tevrat metinlerinde yer alan Şit &#...
EMOJİLE

Kur’an-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden birisi olan İdris@, peygamberler sıralamasında, Kur’an-ı Kerîm’de adı geçmeyen fakat Tevrat metinlerinde yer alan Şit ‘den@ sonra peygamberlikle görevlendirilmiştir.

Kur’an-ı Kerîm’de İdris ismi iki yerde geçmektedir.  İki ayette de onu ihsas etmektedir.  Ayetler şöyledir.

“Vezkur fîl kitâbi idrîse innehu kâne sıddîkan nebiyyâ. “ Ve Kitap’ta İdris’i zikret. Muhakkak ki O, sadık bir Nebî (Peygamber) idi.” (19/Meryem /56)

“ Ve refa’nâhu mekânen aliyyâ. ”  “Onu yüce bir makama yükselttik.” (19/Meryem/57)

“ Ve ismâîle ve idrîse ve zelkifl, kullun mines sâbirîn. ” “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.” (21/Enbiya /85)

“ Ve edhalnâhum fî rahmetinâ, innehum mines sâlihîn. ” “Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi.” (21/Enbiya /86)
Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim, İdris peygamber hakkında  onun; tevhide sadık ve tevhidi yaşama ve tebliğ etmede sabırlı, salih bir kimse olduğunu beyan eder. Yine Kur’an-ı Kerim onun, yüce bir mevkie yükseltilmiş, Allah’ın rahmetine ulaşmış bir resul olduğunu bildirir.