Hz. İsmail’in nesebi

Kıssalar
Tevrat’ta, Hz. İsmail’in soyu, babası İbrahim’den başlayarak atalarının isimleri sıralı halde kesintisiz olarak Hz. Nuh’a kadar bağlanmaktadır. Tevrat metinlerinde İbrahim peyg...
EMOJİLE

Tevrat’ta, Hz. İsmail’in soyu, babası İbrahim’den başlayarak atalarının isimleri sıralı halde kesintisiz olarak Hz. Nuh’a kadar bağlanmaktadır. Tevrat metinlerinde İbrahim peygamberin soyunun, Nuh’un kavminin uğradığı tufandan sonra oğulları; Ham, Sam ve Yafet’ten türedikleri anlatılmaktadır. “Ve gemiden çıkan Nuh’un oğulları, Sam ve Ham ve Yafet idiler…” [1]

Kur’an’da İsmail’in babası Hz. İbrahim’in, Nuh’un soyundan olduğu şöyle ifade edilmektedir.“Nihayet ötekileri (inanmayanları) suda boğduk.” “Şüphesiz İbrahim’de onun (Nuh’un) milletinden idi.”[2]Nuh’un oğullarından Sam’ın soyundan olan Terah, İbrahim’in babasıdır. Kur’an’da Hz. İbrahim’in babasının ismi veya sıfatı Azer olarak bildirilir. ”İbrahim, babası Azer’e: Birtakım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum, demişti.”

Tevrat metinlerine göre; Terah’ın(Azer), üç oğlu olur. “Terah yetmiş yıl yaşadı ve Abram’ın (İbrahim), Nahor’un ve Haranın babası oldu.“ [4] Terah aynı zamanda, üçüncü oğlu olan ve diğer oğullarından önce vefat eden Haran’ın oğlu olan, Lût peygamberin de dedesi olmaktadır. “Haran Lût’un babası oldu.”[5] Taberî, şöyle demektedir: “İbrahim’in biri Haran, diğeri Nahur adında iki kardeşi vardı. Haran Lut’un babasıdır. Rivayete göre Harran şehri onun tarafından kurulmuş ve bu adı ondan almıştır.”

Yani Hz. İbrahim ile Lût peygamberler, “Hz. Lût aleyhisselam, Hz. İbrahim (a.s)’ın yeğeniydi.”[7] Amca-yeğen olarak; Hz. İsmail, Hz. İshak ile Lût peygamberler, amca çocukları “Kuzen” olarak yakın akrabadırlar.
 

www.kurankissalari.tr.gg

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme