Ayetel Kürsi’nin okunuşu ve anlamı

Kıssalar
Ayetel Kürsi’nin okunuşu  Allâhu Lâ ilâhe illâ huvel-Hayyûl-Kayyûm. Lâ Te’huzuhu sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil-ard. Men zel-lezî yeşfeu indehû illâ bi iznih. Ya’lemu mâ beyne...
EMOJİLE

Ayetel Kürsi’nin okunuşu 

Allâhu Lâ ilâhe illâ huvel-Hayyûl-Kayyûm.

Lâ Te’huzuhu sinetun ve lâ nevm.

Lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil-ard.

Men zel-lezî yeşfeu indehû illâ bi iznih.

Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum.

Ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe.

Vesia kürsiyyühüs-semâvâti vel-ard.

Ve lâ yeûdühû hıfzuhüma ve hüvel-Aliyyul-Azîm.

Ayetel Kürsi’nin anlamı

Kendisinden başka tanrı olmayan ancak Allah’tır. O dâimâ diridir ve yarattıklarını her an gözetip durandır. O’nu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan kim O’nun katında şefaat edebilir? Onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Dilediği miktar dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Egemenliği gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları düzen içinde korumak O’nu yormaz. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur. (Bakara Sûresi 255. Ayet) (Şefaat: Allâh Teâla’dan günahkar bir kimsenin affını dilemektir.)

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme