Müzik Nedir?

Müzik Türleri
Müzik hayatımızdaki olayları, durumları vs. kafamızı dağıtmamıza yarayan bir duygu yoğunluğudur… Tabi her insan her insan her müziği sevmez; bazılarımız arabesk, bazılarımız pop, bazılarımız tür...
EMOJİLE

Müzik hayatımızdaki olayları, durumları vs. kafamızı dağıtmamıza yarayan bir duygu yoğunluğudur… Tabi her insan her insan her müziği sevmez; bazılarımız arabesk, bazılarımız pop, bazılarımız türkü, bazılarımız rap, bazılarımız Türk halk müziği vs. vs. Bunları dinlemek insanların duygusunu geliştirdiği gibi kendisinin rahatlatacağı da kesin bir durumdu.

Bazılarımız şarkıları söyleyerek bazılarımız dinleyerek moralleşiriz. Mutlaka her insan müziksiz yapamaz müzik atamızın dediği gibi ‘’Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzikle ilgisi olmayan varlıklar insan değildir. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten var olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir. Yalnız, müziğin türü üzerinde düşünmeye değer.’’ Müzik hayatımızdır. Kısaca müzik ruhumuzun, hayatımızın, kendimiz ve hayatın kesinlikle ama kesinlikle tek parçasıdır. Müzik seslerden oluşan bir parçadır sesleri de müzisyenler yaparlar. Müzisyen insanların maneviyatları güçlüdür, onların kendilerinin yarattıkları hayatları, anlayışları vardır.
   
Müziğin ana maddesi ses olduğu için ses soyut bir olgudur. Bu yüzden müziğin hayal gücümüzle sınırlı hiçbir yanı yoktur. En önemlisi müzik ruhumuza hitap eder, ruhumuzu besler bakış açımızı etkiler. Müzikler enstrüman müzikleri ve sözlü müzik olarak iki ana grupta toplanır. Sözlü müzikte ağırlık müziğin duygusal desteği ile birlikte sözler üzerine inşa edilir, enstrümantal müzikte ise sadece enstrümanların yarattığı müziğin etkisi söz konusudur, bu tür müziklerin algısı ve takibi daha güçtür.

Müziklerin Oluşumu

Bir eserin (müziğin) bir müzisyen tarafından toplanıp düzenlenerek bir ritime uyma durumuna denir. Müzik ilk çağlardan beri var olan bir sanat olmasına rağmen, müziğin gelişimine kapıları açan kişi Bach (1685–1750) isimli bir Almandır. Eserleri kendinden sonra gelen bütün klasik müzik bestecilerini derinden etkiledi. Yeni müzikal formlar yaratmamış olmakla birlikte, klasik Alman tarzına, özellikle İtalyan ve Fransız melodileri katarak barok tarzın en tipik örneklerini vermiş ve barok akımı en olgun seviyesine getirmiştir.

Müziğin Özellikleri

Temel olarak dört ana unsurdan oluşur: Diklik, yoğunluk, süre ve tınıdır.

Diklik, bir sesin ne kadar ‘tiz’ ya da ‘pes’ olduğunu ifade eder. Örneğin her nota ismi (Do, re, mi) farklı bir dikliğe sahiptir. Aynı nota isimleri de hangi oktavda bulunduklarına bağlı olarak farklı diklikleri hangi edebilirler. Akustik olarak birimi frekanstır.

Yoğunluk, bir sesin gürlüğünü ifade eder. Müzikte nüans olarak da kullanılır (forte, piano, fortessimo vb). Akustik olarak birimi desibeldir.

Süre, bir sesin ne kadar sürdüğünü ifade eder. Müzikte ikinin katları biçiminde ifade edilir (birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik) ancak nota değerlerinin yanlarına konan noktalar sürenin kendi değerinin yarısı kadar daha uzamasını sağlar.

Tını, bir sesin rengini ifade eder. Örneğin aynı oktavda aynı notayı aynı yoğunlukta ve aynı uzunlukta çalan bir Kemanla bir flüt arasındaki fark tını farkıdır. Dört özellik içinde en karmaşık olan özellik budur. Akustik olarak tını, sesin doğuşkan (harmonik) yapısına bağlı olarak değişir. Karmaşık olan özellik budur. Akustik olarak tını, sesin doğuşkan (harmonik) yapısına bağlı olarak değişir.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme