Genç insanın 8 sorumluluğu

Yazarlar
Prof. Dr. Medaim yanık’ın Star  gazetesindeki yazısı… Her insan tekinin yeryüzündeki yaşamını anlamlandırmaya ve nasıl yaşayacağı hakkında bir felsefe geliştirmeye ihtiyacı var. Benim...
EMOJİLE

Prof. Dr. Medaim yanık’ın Star  gazetesindeki yazısı…

Her insan tekinin yeryüzündeki yaşamını anlamlandırmaya ve nasıl yaşayacağı hakkında bir felsefe geliştirmeye ihtiyacı var. Benim genç insanlara bunun için sekiz önerim var. Bu önerileri “genç insanın 8 sorumluluğu” olarak adlandırdım.

1-Varoluşun anlamını kavramak: Her insan teki yaşadığı hayatın anlamı üzerine düşünüp, hayatı ve ölümü anlamlandırması gerekir. Bu durum her kişinin yapması gereken bir tefekkür hali olup, eyleme geçirilecek bir hayat pratiğinin teorik temellerini oluşturur. Müslüman bir birey için bu anlamlandırma yaratıcısı ile bağ kurma, zihinsel olarak maneviyatını güçlendirme ve ibadetleri ile de Allah ile sürekli bir bağlanma halinde kalmayı gerektirir.

2-Entelektüel bir zihin geliştirmek: Her bir insan tekinin bir düzeyde geliştirmek zorunda olduğu sorumluluklardan biri de, yaşadığı dünyanın okur yazarı olacak şekilde bir anlama ve öğrenme sürecinde olmasıdır. Bu sorumluluk, zihni eğitimli hale getirerek düşünme becerisi kazanmak ve entelektüel yetilerini yaşam boyu geliştirmeyi gösterir. Bu hal dininin öğretilerine hakim olmayı, insanlığın birikiminden haberdar olmayı, birden fazla dilde yetkinliği kazanmayı ve eleştirisel düşünme becerisi edinmeyi gösterir.

3- Ahlaklı ve erdemli davranışlar geliştirmek:Her insan tekinin ahlak ve erdem üzerine bir fikrinin olması, kendisini bu özellikler açısından gözden geçirmesi ve gelişmesi gereken erdem alanlarının farkına vararak, erdemleri alışkanlık haline getirmek için çaba içinde olması gerekir. Bu erdemlerin örnekleri; hakikat arayışı, adalet arayışı, dürüstlük, başkalarına yardım etme, başkalarına zarar verecek dürtüleri denetleme vb. şeklinde olabilir.

4-Sosyal bağlar inşa etmek:Her insan teki başkalarıyla anlamlı ve derin sosyal bağlar kurma sorumluluğuna da sahiptir. İnsan bağ kuran varlıktır. Başkalarıyla kurduğumuz yakın sosyal bağlar bireysel mutluluğumuzun da kaynağı olduğu kadar, sosyal düzen için de gereklidir. İçinde uzlet, tefekkür için çekilme barındırmayan bir sosyal izolasyon insan zihnine zarar verir. Arkadaşlık, dostluk, cemiyet ilişkileri insanı geliştirir.

5-Yeteneklerini geliştirmek:Her insan tekinin sorumluluklarından biri de “çoklu zeka yaklaşımı ” üzerinden potansiyelinin farkına varıp kendini gerçekleştirmek olmalıdır. Kendinde olanı geliştiren insan hem bireysel akış / vecd hali yaşayacağı bir etkinliğe kavuşmuş olur hem de toplumsal hayatı zenginleştirir.

6- Akademik ve meslek kariyeri kurmak:İnsanın ustalaştığı ve anlamlı bulduğu bir akademik veya meslek alanına sahip olması hem kişisel mutluluğuna hem de toplumsal hayata katkı sağlar. Her genç kişi ekmeğini kazanacağı meslek alanını bir varoluşsal anlam üzerine oturtma çabasında olmalıdır.  

7- Bedeni eğitmek ve sağlığı korumak:Her insan teki zihinsel yetilerini geliştirmeye benzer şekilde bedenini eğitmek, güçlendirmek, dayanıklılığını arttırmak anlayışı içinde olmalıdır.  Sağlığı geliştirmek perspektifi ile yemeyi ve içmeyi kontrol etmek, sağlıklı beslenmek, doğayla uyumlu yaşam ritmi sürmek, beden algısını iyi tutmak çabası içinde olmak gerekir 

8-Eşini bulmak ve aile hayatı sürdürmek: Her insan tekinin başarması gereken sorumluklarından biri de; eşini bulmak ve aile fertleri ile içinde hukuksal, duygusal, dayanışma ve manevi boyutların olduğu bir bağı sürdürebilmektir.

Bu sekiz sorumluluk alanının temel amacı süper insan oluşturmak değil, genç kişilere bütüncül bir yaşam felsefesi için yol göstermektir. Bu sekiz sorumluluk alanı farkındalık ve beceri geliştirecek bir tarzda genç insanlara öğretilebilir.

Yeni bir kitap ve eğitim programı olarak planladığım ve adına “Genç İnsanın 8 Sorumluluğu”  verdiğim bu içeriği, bu köşede gündemlerimden bir haline getireceğim. Umarım bu çabamı anlamlı bulursunuz.