Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç:Japonya

Tarih
XIX.yüzyılın ikinci yarısına kadar derebeylik(feodal)düzenin hakim olduğu Japonya,dış dünyaya kapalı bir ülkeydi .Şogun adı verilen ordu komutanı bu derebeylerin en güçlüsünden seçiliyordu .Asıl güç Ş...
EMOJİLE

XIX.yüzyılın ikinci yarısına kadar derebeylik(feodal)düzenin hakim olduğu Japonya,dış dünyaya kapalı bir ülkeydi .Şogun adı verilen ordu komutanı bu derebeylerin en güçlüsünden seçiliyordu .Asıl güç Şogun’un elindeydi.İmparator sembolik olarak devletin başındaydı. 1854’te Batılı devletlerle ticari anlaşmalar yapıldı. Japonya’nın batıya açılımı,ülkede tepkiyle karşılandı ve anlaşmayı imzalamakla suçlanan Şogun yönetimi,ülke üzerindeki etkisini kaybetti. 1867’de genç yaşta tahta geçen İmparator Mutsuhito’nun aydınların Batı tarzı yenilikler yapılması fikirlerine destek vermesiyle Japonya’da “Meiji Restorasyonu” denilen reform süreci başlamış oldu. 1868’de feodal düzen yıkılarak Batı tarzı hükümet kuruldu.Hukuk sisteminde reform yapılarak Prusya-Alman modeline dayalı yeni bir anayasa oluşturuldu.Eğitim alanında yapılan yenilikler sonucu yüksek bir okur yazarlık oranına ulaşıldı.Takvim değiştirildi.Giyim kuşamda Batı örnek alındı.Çağdaş bir bankacılık sistemi oluşturuldu.Japon donanmasının kurulma sında İngiltere Krallık Donanması’n dan faydalanıldı.Ordunun çağdaşlaştırılmasın da ise Prusya genelkurmayından uzmanlar getirildi.Japon subayları Batılı askeri ve donanma akademilerine gönderdiler.. Devlet,ulaşım ve haberleşmeye önem vererek demir yolu ağı, telgraf hatları ve deniz yollarının oluşturulmasını özendirdi..

Gerçekleştirilen bu reformlarla kısa sürede gelişen Japonya XIX.yüzyılın sonlarında güçlü bir devlet haline geldi.Sanayileşen fakat hammadde açısından fakir olan Japonya Asya kıtasına ulaşmak için yayılmacı bir politika izlemeye başladı .Çin’in yönetimindeki Kore’yi ele geçirmek isteyince Çin’le karşı karşıya geldi.İki devlet arasında yapılan savaşta galip gelen Japonya,Batılı devletler ve Rusya’nın tepkisi nedeniyle elde ettiği toprakları Çin’e geri verdi.Çin toprakları Japonya ve Rusya arasında rekabet alanı haline geldi.Rusya ile Japonya arasında 1904-1905 savaşı çıktı.Rusya bu savaşta yenilerek Çin ve Kore üzerindeki etkisini kaybetti.Japonya bir süre sonra Kore’yi topraklarına katarken Rusya ve Çin’e karşı elde ettiği başarılarla Uzak Doğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıktı.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme