Tarihte Bugün! 7 Nisan Tarihinde Yaşananlar..

Tarih
Tarihte Bugün! 7 Nisan Tarihinde Yaşananlar.. 1-) 1730-1740 Yılları arasında papalık görevini üstlenen XII. Clemens Floransa’da dünyaya geldi. (1652) 2-) Sultan I. Abdülhamid vefat etti, III. Se...
EMOJİLE

Tarihte Bugün! 7 Nisan Tarihinde Yaşananlar..

1-) 1730-1740 Yılları arasında papalık görevini üstlenen XII. Clemens Floransa’da dünyaya geldi. (1652)

2-) Sultan I. Abdülhamid vefat etti, III. Selim tahta çıktı. (1789)
Osmanlı İmparatorluğu’nun 28. Padişahı olan III. Selim yapmış olduğu ıslahatlar ile Osmanlı modernleşmesinin temelini atmış olması hasebiyle Osmanlı’nın en önemli padişahlarının başında gelmektedir. Pek çok alanda ıslahat yapmış olsa bile askeri alanda yapmış olduğu ıslahatlar özellikle dikkat çekicidir. Bu ıslahatlar, o döneme dek Osmanlı Ordusunun bel kemiğini teşkil eden Yeniçeri Ocağına karşı Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması, Yeni kurulan orduyu finanse etmek için İrad-ı Cedid isimli bir hazinenin oluşturulması, ordunun eğitimler yapabilmesi için Levent ve Selimiye kışlalarının kurulması, ordunun teknik eleman ihtiyacının karşılanması için Mühendishane-i Berri Hümayun teknik okulun açılması, ordu bünyesinde faaliyet gösteren humbaracı, topçu, lağımcı ocaklarının değişen şartlara hazır hale getirilmesi için Avrupa’dan uzmanlar getirtilmesi, şeklinde sıralanabilir. III. Selim döneminde Askeri alanda önemli ıslahatlar yapılmış olmasına karşın ıslahatlar bunlar ile kısıtlı değildir. Diğer ıslahatlar ise, Berlin, Viyana, Paris, Londra gibi Avrupa başkentliklerinde daimi elçiliklerin açılması, birçok kültürel eserin Türkçe’ye tercüme ettirilerek Osmanlı kültür dünyasına kazandırılması, ilk devlet matbaasının kurulması, divanda görevli vezirlerin görev sürelerinin belirlenmesi, çalışmaz halde olan tershanelerin ıslah edilmesi, yerli ticaretin korunması adına Avrupalı tüccarların Osmanlı sınırlarında ticaret yapmasının yasaklanması, şeklinde özetlenebilir. Her ne kadar 1807’de gerçekleşen Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan çekilmek zorunda kalmış ve ıslahatları yarım kalmış olsa bile kendisinden sonra gelen padişahlar, III.Selim döneminde Osmanlı modernleşmesi için atılan temelleri yükseltmek adına önemli çalışmalar yürütmüşlerdir.

3-) Kantaro Suzuki, Japon İmparatorluğu’nun 42. Başbakanı oldu. (1945)

4-) Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak kuruldu. (1948)

5-) Pemba Halk Cumhuriyeti, bağımsızlığına son vererek Zanzibar ile birleşti. Zanzibar ve Pemba Adası ise, 26 Nisan 1964 tarihinde Tanganika Cumhuriyeti ile birleşerek Tanzanya devletini oluşturmuşlardır. (1964)

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme