Tarihte Bugün! 3 Nisan Tarihinde Yaşananlar..

Tarih
Tarihte Bugün! 3 Nisan Tarihinde Yaşananlar.. 1-) Sofya, Bulgaristan Prensliği’nin başkenti ilan edildi. (1879) 2-) Josef Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu. (1922) ...
EMOJİLE

Tarihte Bugün! 3 Nisan Tarihinde Yaşananlar..

1-) Sofya, Bulgaristan Prensliği’nin başkenti ilan edildi. (1879)

2-) Josef Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu. (1922)
Gerçek adı Yosif Vissariyanoviç Çugaşvili olan ve 18 Aralık 1878’de Gürcistan Gori’de doğan Joseph Stalin dünya tarihinin en despotik devlet başkanlarının başında gelmektedir. Joseph Stalin Sosyalist düşünce ile ilk olarak 1890’ların sonunda Rusya Sosyalist Demokratik İşçi Partisi saflarında tanıştı. Sosyalist düşünceyi içtenlikle benimsemiş olan Stalin partiye katıldıktan sonra son derece aktif bir şekilde partide görev aldı. 1901 Yılında Tiflis’te 1 Mayıs gösterilerini, 1902 yılında ise Batum’da petrol işçileri tarafından düzenlenen grevi örgütledi. Yine Tiflis’te Çarlık Generali Fyodor Griyazanov’a düzenlenen suikastte de yer aldı. 1903 Yılında RSDİP bir takım fikri ayrılıklardan sebep Bolşevik ve Menşevik olarak iki hizipe bölündükten sonra Bolşevik hizipe katıldı. Çarlık Rusya’sının istihbarat teşkilatı olan Ohranka tarafından sürekli bir takibe maruz kalan Stalin, grev örgütleme, banka soygunu, propaganda görevleri başarıyla yerine getirdi. Tüm bu başarılarından dolayı RSDİP bünyesinde Kafkasya bölge temsilciliğine kadar yükseltildi. 1905-1907 yılları arasında Finlandiya, İsveç, İngiltere gibi ülkelerde Sosyalist örgütlerce gerçekleştirilen kongrelere katıldı. Pek çok kez Sibirya’ya sürülse bile geri dönmeyi başararak faaliyetlerine devam etti. Sovyetlerin resmen kurulmasını sağlayan Ekim Devrimi’nin planlayıcılarından birisi olan Stalin, 1917-1922 yılları arasında gerçekleşen Rus İç Savaşı’nda Kızıl Ordu saflarında cephe komutanlığı yaptı. 1922 Yılında Rus İç Savaşı Kızıl Ordu tarafından kazanılmış olup, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Çarlık Rusya topraklarında tam olarak hüküm sürmeye başlamıştı. Ancak Rus Sosyalist hareketinin lideri Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin 1922 ve 1923’de üç kez felç geçirmiş en hayati işlevlerini bile yerine getiremez ve yatağa mahkum hale gelmişti. Lenin’in düştüğü bu dramatik durum SSCB’de bir otorite krizi ve yönetim sorunu ortaya çıkarmıştı. Bu ortamda SSCB liderliği için en önemli iki isim Joseph Stalin ve Lev Troçki idi. Sovyetler Birliği Askeri ve Deniz İşleri Halk Komiseri (Savunma Bakanı) olarak görev yapmış olan Lev Troçki, Stalin tarafından çeşitli politik entrikalarla saf dışı edilmiş olup 1940 yılında Sovyet İstihbaratı tarafından Meksika’da öldürülecektir. Troçki’nin etkisizleştirilmesinden sonra Stalin’in önünde hiçbir engel kalmamasından dolayı 3 Nisan 1922’de SSCB’nin en üst yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliği makamına yükselmiştir. 1924’te Lenin’in öldükten sonra gerçek ve kesin Stalin iktidarı başlamış oldu. Stalin iktidara ilk geldiği zamanlarda kendisine karşı parti içi muhalefet oldukça fazlaydı. Hatta bunlar sağ muhalefet ve sol muhalefet olarak örgütlenmiş olup, Stalin’in eski çalışma arkadaşlarından Lev Kamenev ve Grigori Zinovyev bu hareketin başını çekmiştir. Kamenev ve Zinovyev 1936’da idam edilmiştir. Troçki, Kamenev, Zinovyev Yahudi olmasından sebep parti içinde ”Üç Yahudi” olarak adlandırılmışlardır. 1929-1930 yıllarına gelindiğinde tüm muhalif sesler yok edilmiştir. Stalin iktidara gelmesine müteakiben en öncelikle eğildiği konu ekonomi olmuştur. Çünkü Rus İç Savaşı ülkeye büyük zararlar vermiş olup, uygulanan savaş komunizmi (Her şeyin devletleştirilmesi, dış ticarette devlet tekeli kurulması, halkın devletçe gösterilen işlerde çalışması, tarımsal ürünlerin fazlasına el konulması, özel işletmelerin yasaklanması, gıda gibi pek çok ürünün karneye bağlanması) politikasıyla birlikte ülke büyük bir ekonomik buhrana sürüklenmiştir. Savaş bittikten sonra, krizin etkilerini hafifletmek amacıyla Lenin tarafından ”Yeni Ekonomi Politikası” olarak isimlendirilen kısmı liberal ekonomik politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Stalin iktidara gelir gelmez bu politikayı kaldırmış olup yerine sosyalist merkeziyetçi bir ekonomi kurmuştur. İlk olarak Birinci Beş Yıllık Plan hazırlanmıştır. Plan gereği 1929 yılında binlerce dönüm araziyi kapsayan kolhozlarla birlikte kolektif tarım sistemi yaratıldı. Kolektif çiftliklerin kurulması aslında kulak (zengin) sınıfını yok etti. Uygulanmada köylüler kamuya ait traktörleri kendi arazilerinde de kullandı. Bu dönem boyunca genel makine ve traktör istasyonları kuruldu ve köylüler arazilerini kolhoz çiftçiliği yapmak için uğraştı. Köylülerin araziden yiyecek satmasına da izin verildi.Ülkenin her yerinde hidroelektrik santralleri kuruldu. Sanayide ağır sanayi üretimine öncelik verildi. Tarımsal alanda ise kolektivizasyona geçilerek topraklar sovhoz ve kolhoz olarak iki kısma ayrıldı. 210 bin kolhoz çiftliği ve 6 bin tarım istasyonu kuruldu. Bu istasyonlarda 500 bin kadar traktör mevcut hale getirildi. 1933’te başlatılan İkinci Beş Yıllık Plan döneminde SSCB’de 4500 fabrika ve enerji tesisi yapılarak hizmete açıldı. Üçüncü Beş Yıllık Planın 1938-1941 arasındaki döneminde 3000’e yakın sanayi tesisi kuruldu. Böylece II. Dünya Savaşı öncesi planlı dönemde 9000 dolayında büyük ölçekli sanayi tesisi açılmış oldu. 1940 yılı sonunda SSCB ağır sanayi üretimi 1913’tekinin 12 katına ulaştı. 1936-1938 yılları arasında SSCB’de Büyük Tasfiye hareketi başlamıştır. Bu harekete NKVD (Sovyet istihbaratı) başkanı Nikol Yejov liderlik etmiş olup, rejim muhalifi olduğu düşünülen 600.000’i geçkin insan öldürülmüştür. 1937-1938’de de ordu içerisinde büyük tasfiyelere gidilmiştir. Yine Stalin döneminde bilhassa 1940-1953 arasında 46.000 kişi Moldova’dan, 61.000 Belarus’tan, 571.000 Ukrayna’dan, 119.000 Litvanya’dan, 53.000 Letonya’dan ve 33.000 kişi ise Estonya’dan sürgün edildi. Ülkesini 30 yıl despotik biçimde yöneten Stalin 5 Mart 1953’te Moskova’da öldü.

3-) Türkiye’nin Demir-Çelik üreticisi Karabük Demir Çelik Fabrikası’nın temeli, Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından, Karabük’te atıldı. (1937)

4-) Türkiye’de 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak ilan edildi. (1963)

5-) İnönü Üniversitesi, Malatya’da kuruldu. (1975)

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme