Tarihte Bugün! 17 Nisan Tarihinde Yaşananlar..

Tarih
Tarihte Bugün! 17 Nisan Tarihinde Yaşananlar.. 1-) Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında, “Otuz Gün Savaşı” olarak da adlandırılan savaş başladı. (1897) 2-) Suriye, Fransı...
EMOJİLE

Tarihte Bugün! 17 Nisan Tarihinde Yaşananlar..

1-) Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında, “Otuz Gün Savaşı” olarak da adlandırılan savaş başladı. (1897)

2-) Suriye, Fransız Mandası iken bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık günü, Eid-ul Jalaa (Iyd-ul Celâ) adıyla ulusal resmi tatil günü ilan edildi. (1946)

3-) ABD’nin desteklediği sürgündeki Kübalılar, Fidel Castro’yu devirmek üzere Küba’ya çıkarma yaptı. Domuzlar Körfezi Harekatı olarak bilinen çıkarma, Fidel Castro’nun zaferiyle sonuçlandı. (1961)

4-) İnsancıl Komunizm doktrini mimarı Çekoslovakya Başbakanı Aleksandr Dubçek, istifa etti. Yerine Gustav Husak atandı. (1969)
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzende dünya Doğu Bloku ve Batı Bloku iki siyasi kampa ayrılmıştır. Doğu Bloku Sosyalist ve merkezi bir siyasal ve iktisadi sistemi benimsemiş olan SSCB öncülüğünde örgütlenmişken, Batı Bloku Liberal Ve Kapitalist düzeni benimsemiş ABD öncülüğünde örgütlenmiştir. SSCB’nin öncülük ettiği Doğu Bloku mensubu ülkeler son derece despotik ve merkeziyetçi bir siyasal sistem ile yönetildiği için, bu ülkelere ”Demir Perde” ülkeleri olarakta isimlendirilmişlerdir. Demir Perde ülkelerinde güç ve otorite tamamen devleti yöneten ve devleti yöneten kişinin yanında karar ve idare mekanizmasında önemli yer tutan sınırla sayıda insandan müteşekkil ”politbüro” isimli bir devlet aygıtının elindeydi. Liberal-Kapitalist düzenlerde hükümetlerin karar ve adımlarının düzenlenmesinde rol oynayan baskı gruplarının Demir Perde ülkelerinde etkisi olmamakla birlikte olsa bile ancak sistemin çizdiği sınırlarda kalarak ve sistemin devamlılığına katkı sağlamak şartıyla güdümlü bir şekilde var olabilmekteydi. Ve yine ülke siyasetlerinin ve toplumlarının yönlendirilmesinde önemli bir katkıya sahip olan medya sektörü Demir Perde ülkelerinde tamamen devletin kontrolünde olmasından dolayı tamamen etkisiz eleman konumunda idi. 1968 Yılına gelindiğinde bir Demir Perde ülkesi olan Sosyalist Çekoslavakya’da Devlet Başkanı Aleksandr Dubçek mutad çizginin dışına çıkıp sisteme yeni bir rota çizmek istedi. Bu yolda adımlar atmaya başlayan Dubçek, ”insancıl komunizm” adını verdiği bir sistem geliştirdi. Temelde Sosyalizm ve Demokrasinin ilkelerinin bileşiminden müteşekkil olan bu sistem, çok partili hayata geçiş, toplanma ve dernekleşme hakkı, basın üzerinde ki sansürün hafifletilmesi, ifade özgürlüğü, gizli polisin yetkilerinin kısıtlanması, hem doğu hem de batı bloku ülkeleriyle iyi münasebetler tesis etme, mahkemelerin bağımsızlaşması, komunist parti görevlilerinin seçimle iş başına gelmesi, güçler ayrılığı gibi ilkeleri devlet yönetiminde aktif hale getirmeyi planlıyordu. Ancak Dubçek’in yapmış olduğu bu hamleler Doğu Blokunun lideri konumunda olan SSCB tarafından Doğu Avrupa’da kendi hegemonyasına yöneltilmiş bir tehdit olarak telakki edildi. SSCB’ye göre Dubçek’in sistemi Çekoslavakya’da başarıya ulaşırsa SSCB öncülüğünde komunist ilkelerde benzeri hareketler ortaya çıkacaktı. SSCB bu hamleleri öfke ile karşılasa bile diğer Sosyalist ülkeler ile birlikte diplomasi yoluyla Çekoslavakya’yı gittiği yoldan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak bu çabalardan hiçbir sonuç alınamadı. Bunun üzerine 20 Ağustos 1968’de SSCB, Varşova paktı üyesi üç ülkenin (Bulgaristan, Macaristan, Polonya) katılımıyla 500.000 asker, 2000 tank, 500 uçak ile Çekoslavakya’yı işgal etti. Müdahalenin sonunda Dubçek ve arkadaşları tutuklanıp Moskovya’ya gönderildiyse de 27 Ağustos’ta yeniden Çekoslavakya’ya gönderildiler. Dubçek 1969’un Nisan ayına Çekoslavakya’nın en üst yönetim organı Çekoslovakya Komünist Partisi Birinci Sekreterliği görevinde kalmaya devam etti. 17 Nisan 1969’da görevinden alındı ve Ocak 1970’te Türkiye’ye büyükelçi olarak gönderildi.

5-) Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp yetmezliği nedeniyle öldü. Atatürk’ten sonra görev başında ölen ikinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü nedeniyle ülke çapında 5 günlük yas ilan edildi. Yurtta ve temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi, maçlar iptal edildi ve radyo ve televizyonların program akışları değiştirildi. (1993)