Tarihte Bugün! 16 Kasım Tarihinde Yaşananlar…

Tarih
Tarihte Bugün! 16 Kasım Tarihinde Yaşananlar… 1-)Kadisiye Muharebesi başladı. (636) Müslüman Arap ordusu ve Sasani İmparatorluğu ordusu arasında İran’ın İslami Fethi ile sonuçlanan İslamiy...
EMOJİLE

Tarihte Bugün! 16 Kasım Tarihinde Yaşananlar…

1-)Kadisiye Muharebesi başladı. (636)

Müslüman Arap ordusu ve Sasani İmparatorluğu ordusu arasında İran’ın İslami Fethi ile sonuçlanan İslamiyet’in yayılmasının ilk döneminde yer alan geleceği belirleyen bir muharebe olmuştur.

2-) Karlofça Antlaşması görüşmelerine başlandı. (1698)

3-) Hint şair Tagore İstanbul’a geldi. Tagore, “Yaptığınız inkılaplar yalnız Türkiye için değil, bütün Doğu için de parlak bir gelecek hazırlamaktadır.” dedi (1926)

4-) İran ve Irak sınırlarına ulaşacak olan Diyarbakır – Cizre demiryolunun temeli atıldı. (1937)

5-) Atatürk’ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı’nda katafalka kondu. (1938)