Selahaddin Eyyubi Kimdir

Tarih
Eyyubiler hanedanının kurucusu ve ilk hükümdarı olan Selahaddin Eyyubi, Haçlılar’a karşı mücadelesi ve Kudüs’ü Haçlılar’dan almasıyla tanınan bir İslam komutanıdır. Tikrit’te dünyaya gelen Selahaddin ...
EMOJİLE

Eyyubiler hanedanının kurucusu ve ilk hükümdarı olan Selahaddin Eyyubi, Haçlılar’a karşı mücadelesi ve Kudüs’ü Haçlılar’dan almasıyla tanınan bir İslam komutanıdır. Tikrit’te dünyaya gelen Selahaddin Eyyubi, amcasıyla katıldığı Mısır’a yapılan seferde kumandan ve devlet adamı olarak dikkat çekti. Mısır’da Türk hakimiyeti başladığı sırada Selahattin ‘’el-Melikü’n Nasır’’ unvanıyla vezir tayin edildi. Amcası vefat edince, Mısır’daki ordunun kumandanı oldu, ayrıca Fatımi halifesinin veziri olarak bu iki önemli görevi üstlendi. Daha sonra Mısır’ı ve Mısır’a bağlı olan yerleri müstakil bir hükümdar gibi yönetmeye başladı. Selahaddin Mısır’a hâkim olunca kendisine ve Türkler’e karşı direnen Fatımi çevreleriyle, onları destekleyen Haçlılar ve Bizanslılar’la mücadeleye girişti. Kudüs Haçlı Krallığı’na karşı sefere çıktı. Berka ve Trablusgarp seferleri daha sonraki yıllarda devam etti ve Libya ile Tunus’un bir kısmı Selahaddin Eyyubi’ye bağlandı. 1176 yılında Halep-Musul kuvvetleriyle anlaştıktan sonra Haşhaşiler’in merkezi Mısyaf Kalesi’ni kuşatıp, topraklarını yağmalayan Selahaddin, Haşhaşilere gözdağı verdi. Böylece Haşhaşiler ve Selahaddin arasında bir daha olay çıkmadı. Selahaddin Eyyubi Halep’i de alınca, kendisine Kudüs yolları açılmış oldu. Selahaddin Eyyubi, bir yandan devleti dağılmaktan kurtarmak ve Orta Doğu’da İslam birliğini sağlamak için uğraşırken bir yandan da Haçlılar ile mücadele etmek durumunda kaldı. 20 Eylül 1187 tarihinde Kudüs’ü kuşattı ve Mirac’ın yıl dönümü olan 2 Ekim 1187 Cuma günü Kudüs’ü fethetti.

Selahaddin Eyyubi, geniş bir alanı kapsayan bir siyasi birlik kuran büyük bir devlet adamıdır. Türkler Selahaddin devrinde Mısır, Libya, Kuzey Sudan, Hicaz, Yemen gibi yerlere hakim oldu ve bu hakimiyet asırlarca devam etti. Selahaddin, kuvvetli bir ordu, iyi çalışan bir devlet teşkilatı kurdu, Fatımi hilafetini yıkarak bölgedeki ideolojik parçalanmaya son verdi. Onun ikinci büyük başarısı Kudüs’ü ve Haçlılar’ın elinde olan birçok yeri kurtarmasıdır. İmar faaliyetleriyle yakından ilgilenen Selahaddin Eyyubi devrinde Filistin, Mısır, Hicaz ve Yemen’de çok sayıda medrese, zaviye, cami, köprü, kale, hamam inşa edildi. Bunların en önemlileri Kahire surları ile kalesi, Nil nehri üzerine yaptırdığı köprüler, Bahrü Yusuf denilen kanallar, Akka ve Kudüs’ün tahkimi, Amr b. As Camii, Kubbetü’s-sahre ve Mescid-i Aksa’nın tamiri, Kahire’deki Saidüssuada (Salahiyye) Hankahı ve Salahi Hastahanesi’dir.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme