Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen gerçekleri

Tarih
  1 / 86 IV. Mehmed ise bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında, 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenir. 2 / 86 Yüz kadar kaleye hakim olan Orhan Gazi...
EMOJİLE

 

1 / 86

IV. Mehmed ise bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında, 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenir.

2 / 86

Yüz kadar kaleye hakim olan Orhan Gazi, zamanının çoğunu bu kaleleri dolaşarak geçirirdi. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.

3 / 86

Tam bir “Bay Evet” olan III.Murad’ın ağzından neredeyse hiç “Hayır” sözü çıkmazdı.

4 / 86

Çağının en şık giyinenlerinden olan Kanuni Sultan Süleyman, görünümüne önem verirdi.

5 / 86

Mücevherlere olan ilgisi had safhadaydı. Babası gibi o da kuyumculuğa meraklıydı, Fatih gibi de değerli taşlara tutkundu. Nasıl mücevherlere tutkun olmasın?

6 / 86

Geceleri yalnızca 3-4 saat uyuyan Yavuz Sultan Selim, diğer zamanında ise bol bol okuyup yazardı.

7 / 86

II. Abdülhamid silah kullanmakta pek mahirdi. Nişan alarak ismini yazar, havaya attığı madalyaları kurşunla ortasından delerdi.

8 / 86

Fatih Sultan Mehmet’in uğraşmaktan aşırı keyif aldığı, tutku derecesindeki hobisi haritacılıktı.

9 / 86

Yemeklerini ise yalnız yemeyi severdi. Bir başına yemeyi seven padişahımız, bu adeti saraya ilk getiren kişi olarak da bilinir.

10 / 86

IV. Murad koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi.

11 / 86

Tarihçi İbn-i Kemal, Osman’ın gençliğinde “yiğitler arasına girdiğini” ve “vurmada tutmada ve durmada ve oturmada herkesi kendine uydurduğunu” belirtir ve kardeşlerden en küçüğü olmakla beraber “şimşir (kılıç) ve tedbirle cümlesinden evvel olduğunu” bildirir.

12 / 86

Satranç oynamaktan keyif alan I. Mahmud, Lale Devri’nin etkisinden midir bilinmez lale yetiştirmeye meraklıydı.

13 / 86

Aynı zamanda tutkulu bir koleksiyoner olan Yavuz Sultan Selim’in kutsal emanetler koleksiyonu vardı. Topkapı Sarayı’ndaki çini koleksiyonunun çok önemli bir kısmının da padişaha ait olduğu söyleniyor.

14 / 86

​II. Bayezid gerçek bir bestekardı. Kaynaklarda beste yaptığından bahsedilen ilk padişahtır.

15 / 86

Musiki ve şiirden ayrı bir zevk alan II. Murad, bu nedenle sanatçılara ayrı bir önem vermişti.

16 / 86

Avcılığa olan merakının yanı sıra tam bir kitap kurduydu. Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır.

17 / 86

Çelebi Mehmed de avcılığa meraklıydı. Nitekim Edirne’de bir av partisi sırasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp vefat ettiğini biliyoruz.

18 / 86

Yıldırım Bayezid ise gerçek bir silahşördü. Öyle ki tarihçiler, onun silah kullanmaktaki yeteneğini ve ata binmekteki ustalığını anlata anlata bitiremiyor.

19 / 86

III. Osman yumuşak bir karaktere sahip olmasına karşın, çabuk kızar ve sinirli hareket ederdi.

20 / 86

Sultan Vahdettin ise güvercinlere çok meraklıydı.

21 / 86

Para basma işine oldukça meraklı olan III. Mustafa ise gerçek bir sikkezendi.

22 / 86

Talihe fazlasıyla inanan III. Mustafa, bu nedenle astrolojiyle de ilgilendi.

23 / 86

OSMANLI PADİŞAHLARININ DÜNYAYI TİTRETEN SÖZLERİ

Osmanlı Padişahlarının bir çok farklı konuda yetenekleri olduğu aşikar olmakla birlikte hepsinin ortak özelliklerinden biri tam yerinde sözleridir.

 

 

24 / 86

1. Yavuz Sultan Selim

”Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.”

 

25 / 86

2. 2. Abdülhamit

”Tɑrih değil, hɑtɑlɑr tekerrür ediyor”

 

26 / 86

3. 2.Mahmut

”Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz.”

 

27 / 86

4. Yıldırım Bayezid

”Yeniliceğinden korkan daima yenilir.”

 

28 / 86

5. Fatih Sultan Mehmet

”Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bilseydi sakalımın o telini hemen koparır yakardım.”

 

29 / 86

6. 2.Abdülhamit

”Hak arayan varsa hakkını verin.Baş kaldıran varsa başını kesin.”

 

30 / 86

7. Fatih Sultan Mehmet

”Ey Konstantiniyye; Ya sen beni alırsın ya ben seni alırım.”

 

31 / 86

8. Fatih Sultan Mehmet (Bizans elçisine)

”İmparatorunuza söyleyin şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez.Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere sizin imparatorluğunuzun hayalleri bile ulaşamaz.”

 

32 / 86

9. Yavuz Sultan Selim

”Bu dünya 1 padişah için büyük, 2 padişah için küçüktür.”

 

 

33 / 86

10. Fatih Sultan Mehmet

”Baba eğer padişah sizseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz yok eğer padişah ben isem size emrediyorum geliniz ve ordunun başına geçiniz.”

 

 

34 / 86

11. 2.Abdülhamit

Filistin’in kendilerine satılması karşılığında Osmanlı’nın bütün borçlarını tasfiye etmeyi taahhüt eden Yahudilerin önderi Theodore Herzl’a;

”Kılıçla alınan vatan parayla satılmaz.”

35 / 86

12. Kanuni Sultan Süleyman

”Bugün para alan yarın emir alır.”

 

36 / 86

13. Kanuni Sultan Süleyman(Fransuva’nın yardım talebine karşı yazdığı mektubun girişi)

Ben ki, Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Azerbaycan’ın Acem’in ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve Diyarbekir’in ve Kürdistan’ın ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dâhi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezıd Hân’ın torunu, Sultan Selim Hân’ın oğlu, Sultan Süleyman Hân’ım.

Sen ki Fransa vilayetinin kralıı Fransuva’sın.

37 / 86

38 / 86

39 / 86

40 / 86

41 / 86

Türkiye’de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

Yavuz Sultan Selim

42 / 86

Osman Gazi

43 / 86

Kanuni Sultan Süleyman

44 / 86

Fatih Sultan Mehmet

45 / 86

Kanuni Sultan Süleyman’ın kokması nasıl önlendi?

Yıl 1566 Kanuni iyice yaşlanmış durumda. Yine sefere çıkmaya hazırlanıyor. Kanuni Sultan Süleyman’da atalarından kalma gut hastalığı vardı. İstanbul’dan Sigetvar’a tam üç ayda geldi.

46 / 86

Padişah artık komada ve ölmek üzere… Dolaşamıyor, ayağa kalkamıyor ama hastalığı askerden saklanıyor. Yoksa askerin moreli bozulacak ve geri dönülecek, Ve beklenen oluyor. Muhteşem Süleyman 7 Eylül 1566’da ölüyor.

47 / 86

Sokullu Mehmed Paşa ne yaptı peki?

Askerlere hiç bir şey belli etmedi.Usulüne uygun, kimselere duyurulmadan yıkandı, namazı kılındı ve iç organları alınıp, hemen yatağının altındaki toprağa gömüldü. 

 

48 / 86

Bedeninin dış kısmı çeşitli maddelerle kaplandı, kokması önlendi, tabuta kondu.

49 / 86

Ertesi günü Sigetvar kalesi alındı. Kanuni’nin ölümü kırk sekiz gün saklandı. Sanki Kanuni yazıyormuş gibi Hatt-ı Hümayunlar bile yazdırıldı. Dönüş yolunda Hasan Ağa, Kanuni’ye benzediği için onun giysilerini giydi, orduyu selamladı ve saltanat arabasıyla dönüş yolculuğu başladı.

50 / 86

Bu yolculukta hiç kimsenin bilmediği, duymadığı bir de ölü vardı ki, o da Kanuni Sultan Süleyman, Muhteşem Süleyman, Büyük Türk ünvanlı koca bir padişah…

51 / 86

Peki cesedin kokması nasıl engellendi?

Bildiğiniz üzere cenazenin kokmasına engel olan bir yöntem olan mumyalama İslamiyet’te yasak, ancak zorunlu hallerde ‘tahnit’e göz yumuluyor. 

52 / 86

Bildiğiniz üzere cenazenin kokmasına engel olan bir yöntem olan mumyalama İslamiyet’te yasak, ancak zorunlu hallerde ‘tahnit’e göz yumuluyor. 

53 / 86

1566’da çıkılan seferde Zigetvar’ın düşüşünü göremeden ordugahta son nefesini teslim eden Süleyman’ın ‘zamansız’ ölümüyle kurmayları alıyor bir endişe. Cesedi saklayacaklar ama çürüme kokusunu nasıl saklayacaklar?

54 / 86

Sebebini hemen belli edecek bu kokunun önüne geçmek için sultanın vücudu önce kokulu sularla yıkanıyor ve bu yıkamadan iç organlarda nasibini alıyor. Lavman uygulamarıyla içindeki sıvı boşaltılan gövdeye öd ağacı, mürrüsafi, kafiru ve gül suyundan oluşan bir terkip pompalanıyor.

 

55 / 86

Ağız, burun ve malat içinde bal, öürrüsafi ve öd ağacı bulunan cıvalı bir merhemle siliniyor ve son olarak da vücut misk ve amberle yıkanıyor. 12 kişilik küçük bir cemaatle kılınan cenaze namazını takiben gömülüyor naaş-ı şahane yatağın altında. Padişahın yatağına da onun cüssesinden biri yatırılıyor.

56 / 86

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi II. Abdülhamid Eyüp’te kılıç kuşanma merasiminde

 

57 / 86

58 / 86

Sultan II. Abdulhamid tarafından Japon Torajiro Yamada ‘ya verilen 4. rütbeden Osmanlı nişanı beratı ve zarfı.

 

59 / 86

II. Abdulhamid döneminde açılan Hamidiye Ticaret Mektebi öğrencileri.

 

60 / 86

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve 113. İslam halife II. Abdülhamit. Dergi kapağında.

61 / 86

Alman İmparatoru II. Wilhelm, Yıldız Sarayı’nda Sultan II. Abdülhamid tarafından resmi törenle karşılandı.

 

62 / 86

II. Abdülhamid’in oğulları. Mehmed Selim Efendi; Abdülkadir Efendi; Nureddin Efendi; Abdürrahim Hayri Efendi.

 

63 / 86

64 / 86

II. Abdülhamid’in sürgüne gittiği Selanik’teki Alatini Köşkü

65 / 86

İslam halifesi II. Abdülhamid’in bir fermanı

66 / 86

67 / 86

II. Abdülhamid Balkan delegeleriyle

68 / 86

II. Abdülhamid’in papağanı

69 / 86

 II. Abdülhamid Yıldız Sarayı’nda Cuma selamlığında

70 / 86

II. Abdülhamit’in eşyaları

71 / 86

II. Abdülhamid at üstünde

72 / 86

II. Abdülhamid, cuma selamlığında

73 / 86

II. Abdülhamid’in atı

74 / 86

75 / 86

II. Abdülhamit cuma selamlığında

76 / 86

II. Abdülhamid Yıldız Sarayı’nda Cuma selamlığında

77 / 86

 II. Abdülhamid’in kedisi

78 / 86

El Halil kapısında Sultan 2. Abulhamid’in tahta çıkışının 30. Yılı kutlamaları. Saat Kulesi’nde Osmanlı bayrakları.

79 / 86

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve 113. İslam halife II. Abdülhamit tahta çıkışının yıldönümünde.

80 / 86

 II. Abdülhamit. Cuma selamlığında

81 / 86

II. Abdülhamit. Dergi kapağında

82 / 86

II. Abdülhamid’in halı tablosu. Bağlarbaşı Köşkü, Miralay Cevad, Emanuel Karasu, Esad Paşa, Aram Efendi, Arif Hikmet

83 / 86

 II. Abdülhamid’in yaptığı çalışma masası

84 / 86

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamid ‘in en küçük oğlu Şehzade Mehmet Abid Efendi at üstünde

85 / 86

 II. Abdülhamit’in cenazesi Beylerbeyi Sarayı’nda

86 / 86

II. Abdülhamid’in cenazesi

Haber7