Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi ve Osman Gazi (1281-1324)

Tarih
KURULUŞ DEVRİ HÜKÜMDARLARI:   I.Osman, Orhan Bey, I.Murat, I.Bayezid(Yıldırım), I.Mehmet(Çelebi), II.Murat, II.Mehmet(Fatih) in ilk iki yılı   KAYI BOYU:   Osmanlılar oğuzların Bozok ko...
EMOJİLE

KURULUŞ DEVRİ HÜKÜMDARLARI:

 

I.Osman, Orhan Bey, I.Murat, I.Bayezid(Yıldırım), I.Mehmet(Çelebi), II.Murat, II.Mehmet(Fatih) in ilk iki yılı

 

KAYI BOYU:

 

Osmanlılar oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptular. Kayılar Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’ya gelmişler, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından kendilerine yurtluk olarak verilen Ankara yakınlarındaki KARACADAĞ yöresine yerleşmişlerdir. Burada bir süre kalan Kayılar Ertuğrul Gazi yönetiminde Söğüt ve Domaniç yöresine yerleşmişlerdir.

Ertuğrul Gazi

 

OSMAN BEY DÖNEMİ (1281-1324) ÖNEMLİ OLAYLAR:

 

 

1)- Karacahisarı Bizans’tan almış, uc beyliğine atanmıştır.

2)- Bilecik, inegöl, Yarhisar ve Yenişehri alarak, İzmit’e yaklaştı.

3)- Bizans Tekfurlarını KOYUNHİSAR savaşında yendi.

Koyunhisar savaşının sebebi: Osmanlıların İzmit’e yaklaşmalarından korkuya kapılan Bizans Tekfurlarını anlaşarak Osmanlılar üzerine yürümesi.

Sonuçları ve Önemi: ilk  Osmanlı  Bizans  savaşıdır.Bu savaşı Osmanlılar kazandı. Böylece Bursa’nın kuzeyi hariç üç tarafı Osmanlı topraklarıyla çevrildi.

 

4)- Mudanya fethedilmiş, Bursa kuşatılmıştır.

OSMAN BEY HAKKINDA: Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra beyliğin başına geçmiş, 1320 den itibaren rahatsızlığı sebebiyle askeri harekatın başına oğlu Orhan Beyi geçirmişti. Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenmiş, ahilerin desteğini kazanmıştır. Türbesi Bursa’da GÜMÜŞLÜ KÜMBET’dedir.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…