İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı( Devlet  Anlayışı)

Tarih
  Türklerde bugünkü anlamıyla devlet  “il” kelimesi ile ifade edilmiştir.   İl kelimesi aynı zamanda barış anlamındada kullanılmıştır. Türk devletlerinde yönetme yetkisini Gök Tanrı’dan alan kağa...
EMOJİLE

 

Türklerde bugünkü anlamıyla devlet  “il” kelimesi ile ifade edilmiştir.   İl kelimesi aynı zamanda barış anlamındada kullanılmıştır.

Türk devletlerinde yönetme yetkisini Gök Tanrı’dan alan kağan, bu yetkiyi sadece kendi devletinde değil yeryüzündeki bütün insanlar üzerinde kullanmıştır.”Türk cihan hakimiyeti” olarak adlandırılan bu görev ilk Türk devletlerinden başlayarak süreklilik arz eden milli bir ülke haline gelmiştir.   Devlet belirli kurallara göre idare edilmiştir.  Devlet halkın her türlü ihtiyacını karşılayıp sosyal adaleti sağlamak , halk da devlete karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundadır.

Türklerde devlet “bağımsızlık,halk,ülke ve teşkilat” olmak üzere birbirini tamamlayan dört unsurdan meydana gelmiştir.

a.Bağımsızlık (Oksızlık)

“Oksızlık olarak adlandırılan bağımsızlık , Türklerde çok eski zamanlardan beri var olan karekteristik bir özelliktir. Bağımsızlık duygusunun temelinde bozkır kültürü önemli rol oynamıştır.

Orhun Kitabeleri’ndeki bağımsızlığı yitirmek,Türk milleti için en büyük felaket olarak görülmüştür.

b.Halk (Millet)   Türk devletlerinde halk sınıflara ayrılmamıştır.

c.Ülke

Türklerde ülke,siyasi bağımsızlıkla birlikte düşünülmüştür.Bu yüzden Türkler, özgür olarak yaşadıkları ve hükümranlık haklarını tam olarak kullandıkları sınırlarla ayrılan topraklar “yurt” olarak nitelendirilmişlerdir.

Türkler  Orta Asya’nın dışına da çıkarak yeni devletler meydana getirmişlerdir.Türkler tarihin hiçbir devrinde devletsiz kalmamış ve birçok topluluğa devlet teşkilatlanması konusunda örnek olmuşlardır.

Boyları bir araya getirip  birleştiren boy beyi tahta çıkarak kağan olur, daha sonra yeni kağanın yakınları ile ona destek veren boy beylerine devletin en önemli görevleri verilirdi.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme