İlk Müslüman Türk Devletlerinden Karahanlılar (840 – 1212)

Tarih
*Karahanlılar, Orta Asya İlk Müslüman Türk devletidir. *Karahanlı Devleti, başta Karluklar olmak üzere Yağma, Çiğil ve Tuhsi gibi Türk boylarının desteğiylekuruldu. *Karluk yabgusu,bağlı bulunduğu Uyg...
EMOJİLE

*Karahanlılar, Orta Asya İlk Müslüman Türk devletidir.

*Karahanlı Devleti, başta Karluklar olmak üzere Yağma, Çiğil ve Tuhsi gibi Türk boylarının desteğiylekuruldu.

*Karluk yabgusu,bağlı bulunduğu Uygurların  840 yılında Kırgızlar tarafındanyıkılması üzerine bağımsızlığını ilan etti.

*Karahanlılar Devleti Islam öncesi Türk devletlerinde görülen ikili yönetim anlayışını devam ettirdi.

*Karahanlıların ilk hükümdarı olarak bilinen Bilge Kül Kadır Handır.

*yeğeni Satuk Buğra Han Müslümanlarla temas kurmuş ve İslam dinini kabul etmiştir.

*Müslüman olduktan sonra Abdulkerim adını alan Satuk Buğra Han, amcasından sonra tahta geçince İslamiyeti resmî dinolarak kabul etti

*Ebu NasrAhmed, Abbasi halifesi tarafından İslam hükümdarıolarak tanınan ilk Karahanlı hanı oldu.

*En parlak dönemi Yusuf Kadir Han  dönemidir.

*Ancak hanedan arasındaçıkan anlaşmazlıklar neticesinde devlet Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı (1042).

*Doğu Karahanlı Devleti’ninEn önemli şehirleri Balasagun, Talas ve Kaşgar şehirleri idi.*Doğu Karahanlı Devleti 1090 yılında Selçuklulara bağlandı. Devlet 1130 yılında Moğol asıllıKarahıtayların hâkimiyetine girdi. Bu durum 1211’e kadar devam etti.

* Doğu Karahanlı Devleti’nin ilk hükümdarı sayılan Tamgaç Buğra Han adil bir hükümdar olaraktanınmaktaydı. Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig bu hükümdara sunulmuştur.

Batı Karahanlı Devleti (1042 – 1212)

*Devletin başkenti önceleri Özkent idi. Devlet

sınırlarının genişlemesiyle daha sonra Semerkant

merkez oldu.

*Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah Karahanlıları kendisine bağladı (1074).

*Selçukluların Katvan Savaşı’nda yenilmesiyle beraber Batı Karahanlılarda Karahitay hâkimiyetine girdi (1141).

*Harzemşahlar bölgedeki Moğol hâkimiyetine

son vermiş, Karahanlı devletini yıkmışlardır(1212).

*Halkın çoğunluğunun Türk olması resmî dilin, eğitim ve edebiyat dilinin Türkçe olması sonucunu ortaya çıkarmıştır.

*Kutadgu bilig ve Divan-ı hümayun bu  dönemde yazılmıştır.

(Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından)

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme