II. Dünya Savaşı’nın Serüveni: Savaş Yılları

Tarih
AVRUPA’DA SAVAŞ *İngiltere ve Fransa ,  alman ekonomisini zayıflatarak savaşı kısaltmak istediler *Bu amaçla Almanya’ya gelen kömür cevherinin gelişini durdurmak için Norveç kıyılarını mayınladılar . ...
EMOJİLE

AVRUPA’DA SAVAŞ

*İngiltere ve Fransa ,  alman ekonomisini zayıflatarak savaşı kısaltmak istediler

*Bu amaçla Almanya’ya gelen kömür cevherinin gelişini durdurmak için Norveç kıyılarını mayınladılar . *Bunun  üzerine Almanya , Danimarka ile Norveç ‘ i ele geçirdi .

*1940 ‘ da Hollanda , Belçika ve Fransa’ya saldırdı . Hollanda ve Belçika ‘ yı kısa sürede ele geçirdi .(mayıs 1940)   Ardından Fransa’da düştü   haziran 1940 .

*Almanya Fransa topraklarının  işgal etmediği  bölümün de de kendi kontrolünde Vichy hükümetini kurdu .

*Almanya’nın  avrupayı işgali  üzerine İngiltere yalnız kaldı  ancak alman hava saldırıları başarısız oldu.

*Hitler , hayat sahası için gerekli zenginlikleri doğuda aramaya karar vererek SSCB ‘ yi hedef seçti . *SSCB ‘ nin Alman hayat sahası içindeki Balkanlar ve Boğazlara doğru genişlemesi ve silahlanması , Almanya ‘ nın çıkarlarına uygun değildi .

* Almanya , SSCB işgalinden önce Balkanlara yönelerek Romanya ve Bulgaristan ile ittifak antlaşmaları yaptı . Kısa sürede Yugoslavya ve Yunanistan ‘ ı ele geçirdi .

*Daha sonra 1941 ‘ de SSCB ye saldırarak “ Barbarossa “ harekatını başlattı . Almanya , iklim şartlarından dolayı hedefine ulaşamadı . Ruslar , sınırlıda olsa onları geriletti .

*Almanya , 1942 ilkbaharında güneye doğru yöneldi . Amacı Kafkaslar üzerinden İran ‘ a geçerek petrol kaynaklarını ele geçirmek , Hindistan ‘ a ulaşarak Japonya ile birleşmek ve İran üzerinden rusyaya müttefiklerinin yardımını engellemekti.

* SSCB ‘ nin orduları Stalingrad ‘ a çekildi . Stalingrad’da üç ay süren mücadele , Almanların yenilgisiyle sonuçlandı .

* Bu yenilgi Mihver devletler için bir döküm noktası oldu .  Almanya ‘ nın kaynakları hızla tükenmeye başladı .

*Almanya el emeğine ihtiyaç duyunca işgal bölgelerindeki işçileri fabrikalarda çalışmaya zorladı . Bu durum gençlerin yer altı direniş örgütlerine katılmasında etkili oldu .

    KUZET AFRİKA’DA SAVAŞ  

* 1940 ‘ta İtalya ‘nın savaşa girmesi Akdeniz ve Doğu Afrika ‘ da İngiltere ‘ yi zor durumda bıraktı . *İngiltere , denizlere egemen bir devletti . İngiltere ‘ nin mağlup edilebilmesi ancak İngiliz donanmasının en önemli üslerinin alınmasıyla sağlanabilirdi . Bu önemli üslerden biride Süveyş Kanalı idi .

*Akdeniz ‘ e kesin hakim olmak isteyen İtalyanlar Süveyş harekatına karar verdiler .

*Süveyş ‘ in 150 km batısına kadar geldiler .

*Karşı saldırıya geçen İngilizler , İtalyanları Mısır dan çıkarıp  Bingazi ‘ yi ele geçirdiler.

*İtalya ,  1941 de Kuzey Afrika’da yeni bir harekat başattı .

*Plana göre İtalya güneyden ; Almanya Kafkaslar ve İran üzerinden Mısıra gelip Orta Doğu Bölgesine kıskaç içine alacaktı . Japonya ‘ nın , İran ‘ a gelmesiyle savaş sona erecekti .

* Bingazi ,derne , tobruk  alındı ancak  İngilizler karşı saldırıya geçerek  İtalya ‘ nın sömürgelerini elinden alırken Kuzey Afrika ‘ nın büyük bir bölümünü ele geçirdi .1943 Mayısı ‘ na gelindiğinde tüm Alman ve İtalyan birlikleri teslim oldu . Bundan sonra müttefikler Avrupa ‘ ya yöneldi .

ASYA VE PASİFİK’TE SAVAŞ

SAVAŞ ÖNCESİ ABD

*   Birinci Dünya Savaşından sonra ABD Avrupa’daki gelişmelere karışmama kararı aldı .

*Amerikan kamuoyu Almanya ‘ ya karşıydı . Ancak tarafsızlık politikası gereği ABD başkanı Roosevelt , Amerikan halkından düşüncelerinde bile tarafsız kalasını istedi .

*ABD , savaşın Almanya lehine dönmesi üzerine tarafsız yasalarını değiştirdi ve silah satışını serbest bıraktı .

*Alman ilerleyişi durdurulamayınca 1940 ‘ ta İngiltere ‘ ye para ve silah yardımı da yaptı .

*1941 ‘ de Amerika “ Ödünç Verme ve Kiralama Yasası “ nı çıkardı . Buna göre her ülke yiyecek ve savaş malzemesi dahil her türlü yardımı kesme “ bedeli savaş sonunda ödenmek şartıyla “ alabilecekti

b-)PEARL HARLBOUR BASKINI VE ABD ‘ NİN SAVAŞA GİRİŞİ

* Japonya 1. Dünya Savaşı ‘ ndan sonra Pasifik bölgesinde ABD ve İngiletere ‘ nin baskısı altında kalmıştı . Japon yöneticiler 2. Dünya Savaşı ile bu baskıdan kurtulmak istedi .

*İngiltere ve Fransa Avrupa ‘ da savaşınca Japonya daha serbest kaldı .

* Fransa , Almanya ‘ ya yenilince Japonya , Fransa ‘ ya ait Çin hindi ‘ nden stratejik üsler aldı .    *Roosevelt , Japonya ‘ ya petrol ambargosu koyarak Japon ekonomisini yıprattı . Bu meseleyi diplomatik yollarla çözemeyen Japonya , 7 Aralık 1941 ‘ de ABD ‘ nin Pasifik üstünlüğünü simgeleyen Hawaii takımadalarından Honololu ‘ daki deniz ve hava üssü Pearl Harlbour ‘ a saldırdı .

*Bu saldırı üzerine ABD savaşa girmiş oldu . Ancak Japonya ‘ nın askeri açıdan önemli bu üssü işgal etmemesi , harekatın stratejik açıdan başarılı olmasını engelledi .

*Almanyanınm hiçbir yükümlülüğü olmamasına  rağmen abd’ye savaş açtı

* ABD , Ocak 1942 ‘ de İngiltere , SSCB ve 22 devletin katılımı ile Birleşmiş Milletler ittifakını kurdu .

    c-) Pasifik Savaşları

* 1942 ‘ ye gelindiğinde Almanya Avrupa’da  ; Japonya Uzak Doğu da üstünlüğü elinde tutmaktaydı . *Japonya , Pearl Harlbour saldırısından sonra ABD ‘ nin üslerini ele geçirdi .   Nisan 1942 ‘ de Japonya , Avustralya ‘ da durduruldu .

C-) BARIŞA DOĞRU

     1-) Avrupa ‘ da Savaşın Sona Ermesi

*    İtalya’yı  Kuzey  afrikadan  atan   Müttefikler Avrupa ‘ ya yöneldi .

*1943 ‘ te Sicilya ‘ nın stratejik noktalarına çıkarma yapıldı .

*Mihver Devletlerin Avrupa ’ daki yenilmezliği sona erdi .

* Mussoli ‘ni , iktidardan düşerken  Genelkurmay  başkanı  başbakanlığı  aldı ve  Müttefiklerle 3 Eylül 1943 ‘ te Ateşkes Antlaşması imzalandı . * Almanya  buna karşılık  Kuzey İtalya ‘yı işgal edip bir hava harekatı ile Mussolini ‘ yi tutsak olduğu yerden kurtardı . Daha sonra Almanlar , Roma‘ yı ele geçirerek Müttefiklere karşı savunma hattı kurdu .    *1944 ‘ te İngiliz ve ABD birlikleri  Almanların çok müstahkem bir hale  getirdikleri için  saldırı  beklemedikleri Normandiya ‘ dan  büyük bir çıkartma yaptı .  *Müttefikler  başarılı oldu ve Paris ‘ e ulaştı .  Hitler , savaşın son aylarında gerilla direnişi yapmayı planladı . Ancak bunun için zaman kalmamıştı .  *  II.Dünya Savaşı ‘ nın sonlarına doğru gelecekteki barışın esaslarını saptamak amacıyla Roosevelt Churchill ve Stalin arasında 1945 ‘ te Yalta konferansı yapıldı .  *İngiltere Avrupa’da  SSCB  ile  tek başına  başa  çıkamayacağını  anladığından ABD’nin  desteğini  sağlamak istiyordu.  * SSCB  ise  işgal  ettiği doğu  avrupadan  çekilme ve serbest  seçimlerin  yapılması  sözünü  verdi . *San Fransisco Konferansı sırasında  7 Mayıs 1945 ‘ te Almanya kayıtsız şartsız teslim olmuş ve Avrupa ‘ da savaş sona ermişti .    *Bunun üzerine Berlin yakınlarında Postdam da abd,sscb ve İngiltere bir konferans toplayarak almanyanın tesliminden sonra imzalanacak anlaşmanın şartları görüşüldü, *Buna göre Almanya dörde bölündü ve abd,İngiltere,Rusya ve Fransa tarafından işgal edildi

PASİFİKTE SAVAŞIN SONA ERMESİ            *Ekim 1944 ‘ te Japon donanması hemen hemen ortadan kaldırıldı .  2 Eylül 1945 ‘ te Ateşkes Antlaşması imzalandı ve II. Dünya Savaşı sonra sona erdi .

*1944 yılında  Japon  donanması  bir güç  olmaktan  çıkarılmıştı ancak  adaların  teker teker  alınması  oldukça büyük  kayıplara  neden  olabilirdi.Bu  nedenle ABD  atom  bombası  kullandı  ve  Japonya  2 eylül 1945  tarihinde teslim  oldu VE 2.DÜNYA SAVAŞI SONA ERDİ

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…