Ekonomik Kriz Öncesi Dünya

Tarih
Ekonomik Kriz Öncesi Dünya; 1929 Dünya Ekonomik Krizi,1929’da başlamış,1930’lu yıllar boyunca devam etmiş,Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez almasına rağmen ,dünyanın özellikle de sanayileşmiş diğer ül...
EMOJİLE

Ekonomik Kriz Öncesi Dünya;

1929 Dünya Ekonomik Krizi,1929’da başlamış,1930’lu yıllar boyunca devam etmiş,Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez almasına rağmen ,dünyanın özellikle de sanayileşmiş diğer ülkelerinde yıkıcı etkiler meydana getirmiştir .I.Dünya Savaşı,özellikle Avrupa dışında üretim kapasitesinin olağanüstü artmasına sebep olmuş,sanayi ülkeleri ihraç ettiği ürünlerle büyük karlar sağlamıştı.Bununla beraber 1920’lerde tarımsal üretimdeki artış,tarım ürünleri fiyatlarının düşmesine neden olmuştu. Tarım ülkeleri ekonomik büyümeden yeterince faydalanamamıştı. Amerika’da I.Dünya Savaşı’nın getirdiği zorluklar karşısında küçük şirketler birleşerek savaş sonrasında tekeller oluşturmuşlardı.Öyle ki 1929 yılına gelindiğinde Amerikan ekonomisinin %50’si üzerinde söz sahibi olan holding sayısı 200 kadardı.Bu da tek bir holdingin bile iflasının ekonomiyi sarsmaya yeteceğini gösteriyordu.Bu dönemde Amerikan banka ve şirketlerinin çalıma esaslarını düzenleyen yasalar yetersizdi.yatırımcıların denetlemede görülen eksiklikler Amerikan ekonomisinin olumsuz özelliklerindendi.Amerika,1924-1929 yılları arasında gerçekleştirdiği ihracat fazlası ile dünyanın kredi veren ülkesi konumuna geldi.Bu esnada ülkede otomobil,yapı,elektrik gibi yeni endüstriler gelişmeye başladı.Yeni gelişen endüstrilere talebin fazla olması borsanın spekülatif (yapay) olarak aşırı yükselmesine neden oluyordu.

Amerika’nın verdiği kredileri geri alamaması zamanla Amerikan ekonomisini zorda bırakmıştı.Aynı dönemde İngiltere’de para birimi paundun aşırı değer kazanması ,ihracatta düşüşe ve ekonominin iyice bozulmasına yol açmıştı.Almanya ise savaş tazminatlarını ödemek için karşılıksız para basmış,bu da ülkede hiperenflasyona (aşırı enflasyon) sebep olmuştu.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…