Birinci Balkan Savaşı’nın Nedenleri Nelerdir? Kısaca Birinci Balkan Savaşı’nın Sonuçları

Tarih
Birinci Balkan Savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir? Birinci Balkan Savaşı’nın nedenleri nelerdir? Birinci Balkan Savaşı’nda Osmanlı’nın yenilme nedenleri nelerdir? Birinci Balkan...
EMOJİLE

Birinci Balkan Savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir? Birinci Balkan Savaşı’nın nedenleri nelerdir? Birinci Balkan Savaşı’nda Osmanlı’nın yenilme nedenleri nelerdir? Birinci Balkan Savaşı’nın sonuçları nelerdir? Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913) sonuçları nelerdir? Birinci Balkan Savaşı’na devletler nelerdir?

Birinci Balkan Savaşlarının Nedenleri Nelerdir?

 • Rusya’nın Panslavizm politikası sonucu diğer Balkan devletlerine destek vermesi ve isyana teşvik etmesi
 • Fransız İhtilalinin ardından yayılmaya başlayan milliyetçilik akımının etkisi
 • Avrupalı Devletlerin, Osmanlı’yı Avrupa’dan çıkarmak istemesi

Trablusgarp Savaşı devam ederken Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ; Çarlık Rusya’nın desteğini de alarak Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak kurmuşlardır. Bu devletler, Osmanlı’dan Balkanlarda ıslahat yapmasını istemiş, Osmanlı’nın bu talebi reddetmesi üzerine savaş ilan etmişlerdir. Karadağ’ın Yeni Pazar’a saldırısı ile başlayan savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir.

Birinci Balkan Savaşı’nda Osmanlı’nın Yenilme Nedenleri Nelerdir?

 • Osmanlı ordusunda padişah yanlısı-ittihatçı yanlısı şeklinde ayrışmalar olması
 • Ordudaki alaylı-mektepli çatışması
 • Savaştan kısa süre önce Osmanlı ordusunun büyük kısmının terhis edilmesi

Birinci Balkan Savaşı’nın Sonuçları Nelerdir?

 • Savaşta alınan yenilgiyi bahane eden İttihat ve Terakki Partisi, darbe ile Kamil Paşa Hükümeti’ni devirmiştir. Bu olayla birlikte Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar sürecek olan İttihat ve Terakki Dönemi başlamıştır?
 • Bulgar ordusu Çatalca’ya kadar ilerlemiş ve Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmıştır.
 • İngiltere’nin aracılığıyla 30 Mayıs 1913 tarihinde Londra Antlaşması imzalanmıştır.

Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913) Maddeleri Nelerdir?

 • Osmanlı Devleti, Midye-Enez hattının batısındaki tüm toprakları kaybetmiştir.
 • Londra Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki varlığı sona ermiştir.
 • Savaş öncesinde Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan Arnavutluk ve Ege Adalarının geleceği büyük devletlere bırakılmıştır.
 • Yunanistan, Selanik, Makedonya’nın bir kısmı ve Girit’i almıştır.
 • Bulgaristan, Edirne, Kırklareli, Dedeağaç ve Kavala’yı almıştır.
 • Arnavutluk, Batı Trakya, Makedonya, Ege Adaları ve Edirne ve Kırklareli, Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır.
 • Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Böylelikle Arnavutluk Osmanlı’dan ayrılan son Balkan ulusu olmuştur.
 • Kaybedilen topraklar üzerinde Türk ve Müslüman halkın bir kısmı Anadolu’ya geçerken kalanlar için Batı Trakya Türk azınlığı sorunu başlamıştır.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme