Anadolu Uygarlıklarında Kültür ve Medeniyet

Tarih
DEVLET YÖNETİMİ:  1)- Anadolu’da kurulan bu devletler genellikle krallıkla yönetilmiştir. Kral hem başkomutan, hem başyargıç, hem de baş rahipti     NOT: Bu durum kralın siyasi, askeri ve dini g...
EMOJİLE

DEVLET YÖNETİMİ:  1)- Anadolu’da kurulan bu devletler genellikle krallıkla yönetilmiştir. Kral hem başkomutan, hem başyargıç, hem de baş rahipti     NOT: Bu durum kralın siyasi, askeri ve dini gücü elinde bulundurduğunu gösterir.              Ayrıca kralın başrahip oluşu  laik olmayan bir anlayışı yansıtmaktadır.    2)- Hititlerde asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini      kısıtlıyordu.  3)- Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.  4)- İyonyalılar merkezi krallık yerine SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. 

DİN VE İNANIŞ:  1)- Anadolu’da çok tanrılı inanış mevcuttu.  2)- Hititler kendi tanrılarından başka Ön Asya tanrılarına, Lidyalılar da Yunan tanrılarına      tapınmışlardı.         NOT: Bu durum Anadolu’da dini etkileşimi yansıtmaktadır.  3)- Urartular ölümden sonra hayata inanmışlardı. Bu yüzden mezarlarını ev ve oda biçiminde yapıp içine      çeşitli eşyalar koyuyorlardı.  4)- Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE ‘dir.  5)  Efeste’ki ARTEMİS tapınağı İyonlara aittir.  6)  Urartular’da kral ülkeyi savaş tanrısı HALDİ adına yönetirdi.

 SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT: 1)- Halk genellikle Asiller, Rahipler, Hürler ve Köleler olarak sınıflara ayrılmıştı. 2)- Anadolu’da ekonomik hayatın temelini tarım, ticaret ve hayvancılık oluşturuyordu. 3)- Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi. 4)- Lidyalılar ticarette geliştiler. Tarihte PARA’yı ilk kez kullanan Lidyalılar’dır. 5)- İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi. 6)- Lidyalılar Efes’ten başlayıp, Mezopotamya’daki Ninova’ya kadar uzanan KRAL YOLU’nun açılmasında     etkili oldular. 

YAZI, DİL VE EDEBİYAT: 1)- Anadolu’ya yazı Asurlular tarafından getirilmiştir. Hititler ve Urartular Asurlulardan aldıkları       ÇİVİ yazısını ve kendi buluşları olan HİYEROGLİF(resim yazısı) yazısını kullandılar. 2)- İyonlar ve Lidyalılar Fenike yazısını kullandılar. Fenike yazısını batıya aktaran İYONLAR olmuştur. 3)- Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız       TARİH YAZICILIĞI’nı başlatmışlardır. 4)- Hititler, Mısırlılarla tarihte bilinen ilk antlaşmayı (KADEŞ ANTLAŞMASI) imzaladılar.(MÖ.1280) 5)- İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros’un “İlyada ve Odesa destanı” dır. HUKUK:  Anadolu’da kanunlar Mezopotamyadaki gibi kısasa kısas değildi. 

BİLİM VE SANAT: 1)- Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır.     (İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.) 2)- Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür.    (Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri) 3)- İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta     Hipokrat, Felsefede Diojen) 4)- Hititler ve Frigler dokumacılıkta ileri gitmişler-     dir.  Frigyalılar TAPETES adı verilen halı ve     kilimleri ile ünlüdürler.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme