Yüksek Lisans Tezleri Kitap Oluyor

Kitap
Araştırmacı yazar Rifat N.Bali, kurduğu Libra yayınevinde yüksek lisans tezlerini yayımlayacak. Bali, "Her tezi değil ama, ‘vasıflı’ ve ‘özgün’ tezleri basacağız" diy...
EMOJİLE

Araştırmacı yazar Rifat N.Bali, kurduğu Libra yayınevinde yüksek lisans tezlerini yayımlayacak. Bali, "Her tezi değil ama, ‘vasıflı’ ve ‘özgün’ tezleri basacağız" diyor.

Tarihçi ve yazar Rifat N. Bali, kurduğu Libra yayınevi ile Türkiye’deki önemli bir bilgi edinme boşluğunu kapatmaya çalışacak. Libra yayınevinde Türkiye’deki yüksek lisans tezleri kitaplaştırılacak. Ayrıca yayınevinde özgün içerikli, telifli araştırma ve inceleme kitaplarının da okurla buluşması sağlanacak. Kurum bu kapsamda daha şimdiden üç kitabı birden raflara yerleştirmiş durumda. Bu kitaplar, Murat Sever‘in Ahmet Hamdi Başar ve İstanbul Tüccar Derneği, Özcan Şahbudak‘ın Unutulmuş Bir Devletçi İktisat Vekili: Murstafa Şeref Özkan ve Yasin Kayış‘ın Demokrat Parti Döneminde Siyasi Karikatür adlı çalışmaları. Sabah gazetesi, Bali ile tezlerin kitaplaşarak okurla buluşturulması serüvenini konuştu.

Rifat N. Bali-Yayınevi olarak bu uğurda yola çıkarken hangi engellerle karşılaştınız?

-Karşılaştığım en büyük engeller, tezi hazırlayan kişilerin ya eğitimlerine devam etmeleri (doktora) veya çalışmaya başlamaları nedeniyle tezlerini kitaplaştırmaya vakit ayıramamaları veya ilgilerini kaybetmeleriydi. Bir diğer engel, İngilizce eğitim veren üniversitelerde hazırlanan tezlerin (Boğaziçi, Bilkent, ODTÜ) İngilizce hazırlanmaları. Bunların yazarları tarafından Türkçeleştirilmelerini istiyorum zira bir çevirmenin yapması halinde çeviri kötü oluyor. Bu yazarlar da yukarıda izah ettiğim sebeplerden dolayı buna vakit ayıramıyorlar. Bu problemi aşmak için, başta düşünmeme rağmen şimdi fikir değiştirdim, bazı tezleri az nüsha olsa da İngilizce yayınlamaya karar verdim.

– Yayınevinizin bu kitaplar adına üstlendiği belli bir misyonu olacak mı?

– Yayınevimiz "her" tezi basmaya niyetli değil. Dikkate aldığı iki nitelik, (a) vasıflı, (b) özgün olması.

– Peki, telif sorunlarını (üniversiteler ve tez sahipleri arasında) nasıl çözebilmeyi umuyorsunuz?

– Telif meselesi, geçerli bir mesele. Yazarını bulamadığımız takdirde, o tezi yayınlamamız mümkün değil. Dolayısıyla yazarlarını, çoğu zaman danışman hocalarına danışarak, bulmaya çalışıyorum. Bulduktan sonra da sözleşme imzalıyoruz. Bu bakımdan son üç-dört senede hazırlanmış tezlere odaklanıyorum. Hem yazarlarını bulmak, hem de çalışılan konunun fazla eskimemiş olması açısından bu gerekli.

– Üniversite yayınevlerinin üstlendiği yayın çizgisinden ayrılan yönünüz ne?

– Üniversite yayınlarından bizi ayırt eden fark şu: Üniversite yayınevlerine kıyasla daha kısa sürede kitaplaştırma sürecini bitirmemiz ve bazı üniversiteler hariç (İstanbul Bilgi, Boğaziçi, Bilkent, Bahçeşehir) üniversite yayınlarında mevcut olan dağıtım ve bulunabilirlik problemlerinin olmaması.

YAKINDA RAFLARDA
Hasan Taner Kerimoğlu: İttihat Terakki ve Rumlar 1908-1914
Nihal Ekin Erkan: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Kentsel Eşitsizlik
Elif Lomlu: 1930-1980 Yılları Arasında Lise Edebiyat Kitaplarında Milli Eğitim İdeolojisi ve Edebiyat Eğitimi
Esther Debus-Gregor Sebilürreşad – Milli Gazete’den Fetvalar
Fatma Kılıç II. Meşrutiyet Döneminde Bir Jön Türk Dergisi: Kadın Janset Özen Aytemur: 1930-1945 Yılları Arasında Türk Yönetim Düşüncesi: Sümerbank Örneği Üzerinden Tarihsel Bir Çözümleme