Postmodern Kaos ve Sinema

Kitap
Postmodern Kaos ve Sinema Yazar: Rıdvan Şentürk Avrupa Yakası Yayınları, Aralık 2011, 528 s.   Kitapta öncelikle modernleşme süreci ele alınmakta ve modernliğin etik, estetik, kültürel, psikoloji...
EMOJİLE

Postmodern Kaos ve Sinema
Yazar: Rıdvan Şentürk
Avrupa Yakası Yayınları, Aralık 2011, 528 s.
 
Kitapta öncelikle modernleşme süreci ele alınmakta ve modernliğin etik, estetik, kültürel, psikolojik ve söylemsel, entelektüel evreninin postmodern dönüşüm süreçlerine dikkat çekilmektedir.

Modernliğin metodik, epistemolojik ve söylemsel kıstaslarını eleştirmekle kalmayan değerlendirmelerinde postmodern hassasiyetin etik-estetik, sosyo-kültürel ve tekno-bilimsel pratiğini yansıtan Lyotard, Deleuze, Foucault, Derrida, Virilio, Baudrillard gibi düşünürlere göndermeler yapılmak suretiyle postmodern ruhun etik-estetik, epistemolojik-fenomenolojik bakış açılarının dioprik bir panoraması sunulmakta ve mümkün olan netlikte ifadeye kavuşturulmaktadır. Kitapta ayrıca ünlü teorisyenlerin modernliğe yönelttikleri eleştiriler ve işaret ettikleri yeni sorular mülahaza edilmekte, özellikle Wittgenstein ve Heidegger’in, kimi eserlerine ve kavramlarına müracaat edilerek onların modernleşme sürecine karşı eleştirel tavırları, postmodernliğin belirli bakış açılarına uygun biçimde tartışmaya açılmaktadır.

Postmoderniteyi ifade eden etik-estetik ve ontolojik kavramlar çerçevesinde yeni bir sinema tarihi yazımını ihtiva eden çalışmada, postmodernitenin bütün sinema tarihi sürecinde tebarüz eden pratik imkânlarına yönelik sorular yöneltilmektedir. Kitapta, okuyucunun, özgün analitik film incelemeleri ile önceki teorik değerlendirmeler arasında bağıntı kurmasına ve birbiriyle ilişkilendirmesine imkân sunulmaktadır.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme