Makinanın tarihsel boyutu bu kitapta

Kitap
Gerald Raunig’in Bin Makine adlı kitabı, Antik Çağ’dan günümüze, makine kavramının farklı tarihsel dönemlerde taşıdığı anlamların ve geçirdiği dönüşümlerin soybilimini araştırır. Kitabın temel izleğin...
EMOJİLE

Gerald Raunig’in Bin Makine adlı kitabı, Antik Çağ’dan günümüze, makine kavramının farklı tarihsel dönemlerde taşıdığı anlamların ve geçirdiği dönüşümlerin soybilimini araştırır. Kitabın temel izleğini, makine kavramına dair iki farklı yaklaşım oluşturur: bir yanda salt teknik bir alet, araç olarak öte yanda toplumsal bir ilişki, bir iletişim, bir mübadele olarak ele alınan makine kavramı. Bu iki farklı makine kavrayışı, hem toplumsal tahakküm ve tabi kılma mekanizmalarının kuruluşuna ve işleyişine hem de toplumsal direnişin, isyanın ve özgürleşme olanaklarının yaratılmasına dair iki farklı okumaya yol açar. İkinci makine kavramını tercih eden Raunig, Marx’ın Grundrisse’deki makine analizini ve genel zekâ kavramını, Deleuze ve Guattari’nin makine ve asamblaj kavramları ile birlikte yorumlar. Raunig açısından mesele, toplumsal bir ilişki, iletişim, mübadele olarak makine kavramının hem kapitalizmin sürdürülmesinin hem de direnişin olanaklarını yaratmasıdır. Burada Marx’ın genel zekâ ve makine kavramları, insanın iletişimsel, duygulanımsal, fiziksel ve entelektüel üretim kapasitelerinin bir yandan sermaye tarafından mülkleştirilerek tahakküm altına alınmasını ifade ederken, öte yandan direnişin ve özgürleşmenin kudretini ifade eder. Benzer şekilde Deleuze ve Guattari’nin savaş makinesi kavramı, “kaçış ile icadın, devlet aygıtından kaçış ile kurma hareketinin, kurucu bir kaçışın icadının bileşimidir.” Raunig, buradan yola çıkarak post-fordist dönemdeki küresel hareketi, özellikle güvencesizler hareketini hem Marx’ın genel zekâ kavramı hem de Deleuze ve Guattari’nin savaş makineleri ve asamblaj kavramları ekseninde, kapitalizmden “çıkış”ın kudreti, özgürleşme arayışı ve başka bir toplumsallık kurmanın olanağı olarak görür.

Gerald Raunig kimdir?

Gerald Raunig bir felsefeci ve sanat kuramcısıdır. Zürih Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde görev yapmaktadır. Aynı zamanda European Institute for Progressive Cultural Policies’de çalışmaktadır. Çok dilli yayın yapan Transversal adlı internet dergisinin ve radikal demokrat kültür politikaları üzerine Avusturya’da yayımlanan Kulturrisse adlı derginin editörlerinden biridir. Raunig sanatsal üretim ve bilgi üretimi arasındaki ilişkiyi bilişsel kapitalizm bağlamında incelemekte ve bu amaçla bir dizi ulus ötesi araştırma projesini koordine etmektedir. Yayımlanmış çalışmaları arasında A Thousand Machines: A Concise Philosophy of the Machine as Social Movement (2010) [Bin Makine: Toplumsal bir Hareket Olarak Makinenin Kısa Felsefesi (2013)]; Art and Contemporary Critical Practice: Reinventing Institutional Critique (2009); Art and Revolution: Transversal Activism in the Long Twentieth Century (2000) yer alır.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme