Kasım ayında yeni çıkan kitaplar

Kitap
Abdullah Güner’in haberi Kasım [2013] ayında yeni çıkan kitapları sizler için bir araya getirdik. Bu ay yayınlanan kitaplar ise şöyle: KÜRE YAYINLARI Akıl ve Erdem, İbrahim Kalın, 416 Sayfa, 24,...
EMOJİLE

Abdullah Güner’in haberi

Kasım [2013] ayında yeni çıkan kitapları sizler için bir araya getirdik. Bu ay yayınlanan kitaplar ise şöyle:

KÜRE YAYINLARI

Akıl ve Erdem, İbrahim Kalın, 416 Sayfa, 24,00 TL
Bir yanda dünyayla entegre olmak ve modernleşmek adına kendi varlığına sırtını dönmek, öte yanda kendi olmak adına her şeyi ötekileştirmek ve küçük milliyetçiliklere hapsolmak, Türk modernleşmesinin ürettiği sonuçlardan biri. Küreselleşme ve çoğul-modernite çağında Türkiye bu yüklerinden kurtulmaya çabalıyor.
Akıl ve Erdem, modernitenin ve aydınlanmanın temel iddialarını sorgularken, bunların Türkiye tecrübesinde tekabül ettiği yeri tespit etmeye çalışıyor ve mevcut ikilemlerin yerine “biz ve onlar” gibi yeni dikotomiler inşa etmektense, moderniteyi de aşan bir varolma ve düşünüş biçiminin imkanlarını araştırıyor.

DERGÂH YAYINLARI

Alessandro Stradella, Ahmet Mithat Efendi, Haz: İnci Enginün, 95 Sayfa

On yedinci yüzyılda yaşamış, eserleri kadar hayat hikâyesiyle ilgi çekmiş olan İtalyan bestekâr Alessandro Stradella (1645-1682) hakkında Alman bestekâr Flotow’un Alexandre Stradella adlı operasının livresi Avrupa’da ilgiyle karşılanmış ve musikiye düşkünlüğü malum olan Ahmet Mithat tarafından Türkçeye nakledilmiştir. Bu çevirinin orijinal metinle karşılaştırılması eserin ana çizgileriyle özeti ve kısa bir şarkıdan başka aralarında hiçbir benzerlik bulunmadığını gösterir.        

Ana Babanın Evlat Üzerindeki Hukuk ve Veziafi, Ahmet Mithat Efendi, 77 Sayfa
Bu kitapta Ahmet Mithat, Osmanlı’da bir eksiklik olarak gördüğü “pedagoji” üzerinde durur. Çocuk talim ve terbiyesinin, anneye ve özellikle de babaya düştüğünü belirterek iyi anne ve babanın nasıl olması gerektiğini sorgular.

Mısır’da Bektaşilik, Salih Çift, 298 Sayfa
Bu kitap Mısır’daki Bektaşiliğin hikayesini; kişileri ve yerleri, siyaset-tarikat ilişkilerini ve kitabın önemli siması Ahmed Sırrı Dedebaba’yı mercek altına almaktadır. Yirminci yüzyılın sarstığı ve yerinden ettiği tarikatlar meselesinin Mısır ayağının bu kitapla biraz aydınlanacağını düşünüyoruz.

Osmanlı Entelektüel Geleneği, Fatih M. Şeker, 462 Sayfa, 30,00 TL
Tefekkür belirli bir nazariye etrafında teşekkül edip kalmaktan çıkar; yaşanan zaman ve mekâna ait gelişmelerin bir neticesi hâline gelir. İslâm entelektüel geleneğinin klasik çağında amelî aklın vazifesi, nazarî akla hizmet etmektir şeklinde kendisini gösteren anlayış, Osmanlı asırlarında nazarî olanın amelî olanı tahkim ve takviye etmesine dönüşür. Elinizdeki çalışma, Osmanlı entelektüel geleneğinin iç bünyesini, kendi hakikat ve imkânları içinde kuşatma iddiasındadır.

Yeni İnsan Ulus Oluşumunda Roman Aşkı, Hakkı Özdemir, 208 Sayfa, 11,00 TL
Avrupa coğrafyasında on dokuzuncu yüzyıl itibariyle iyiden iyiye şekillenip tamamlanan ve yine bu yüzyılda Batı’nın kendi Rönesans’ı olarak adlandırdığı dönemle başlangıç çizgisi belirlenen değişimler; zamanla hayatın her sahasını etkilediği gibi insanın dünya karşısındaki bilincini ve haliyle konumunu değiştirerek edebiyat için de bir miladı belirgin kılar. Bu çerçevede “millet”, “tarih”, “kimlik” tasavvurları da edebiyatla beraber şekillenecek veya birbirlerini dönüştüreceklerdir.

FENER YAYINLARI

Yitik Bozkurtlar, Ahmet Aytaç, 285 Sayfa, 13,00 TL

Yitik Bozkurtlar bir 12 Eylül romanıdır. Onlar bozkırın çocuklarıydı. Yalın ayak yamalı elbiselerle büyüdüler. Karınları bazen aç bazen toktu. İsyan etmediler hep şükürle yetindiler. Herkese koştular çaresizlik içinde. Hastalıklarında ne doktor ne ilaç yüzü gördüler. Seller çağladı emekler gitti şükrettiler. Kıraç topraklarla boğuştular yılmadılar. Yolları yoktu, okulları uzaklarda. Devlet vergi asker dedi hep gittiler. Savaştılar can verdiler madalya istemediler. Hepside uzak diyarlara koştular. Çalıştılar mücadele ettiler eğilmediler bükülmediler. Kimi kayboldu kimi zindana kimi kara toprağa. Bu vatan bizim dediler. Ama hepsi de arkalarından hançerlendiler. Kimdir neyin nesidir diye hiç sormadılar. Onlar mı?

KOYU KİTAP

İçeri Bak İçeri, [Herkes Suşi Yedi] Eva Petric,  346 Sayfa, 23,00 TL
İnternet dili, bir romana nasıl yansıyabilir? Görülenler mi, yoksa duyulanları mı gerçek olan? Bu roman, karakterlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini psikolojik açıdan ele alıyor ve aslında hepimizin biraz, kör, sağır ve dilsiz birer “cesaret timsali” olduğunu gözler önüne seriyor. “Gönder” butonuna tıklamadan önce, hayatımızın en büyük hatasını fark edebilir ve bunu karşı tarafa ulaşmadan değiştirebiliriz, peki ya gerçek hayatta? Petrič, sanal bir mecrada süren ilişkilerin, ne kadar çarpıklaşabileceği üzerine düşünmeye sevk ediyor bizi. Karakterlerinin, bireysel değişimlerini anlatan, iç içe geçmiş üç öyküyü barındırıyor, İçeri Bak, İçeri!’

İZ YAYINLARI

Ağaç Kovuğundan Öyküler, Nilgün Bıyıklı, 208 Sayfa, 12,50 TL
Modern zamanlar, şöhreti bir gereklilik ve üstün insan olmanın yolu olarak takdim eder. Bunun sonucunda da, kendisini göstermek için sıradışı çabalara giren devasa bir insan yığını ortaya çıkmıştır. Öyle ki, sıradışıların yekünü neredeyse sıradanları geçmiştir. Peki erdemli insan olmanın yolu, modern zamanların dayattığı gibi şöhret, sıradışılık, üstün insan olmaktan mı geçiyor? Eğer öyleyse bugün dünya üzerinde milyonlarca depresif, şizofren, kişilik bozukluğu olan insan niçin var? Mutluluk, bazen ve hatta günümüzde tamamen “sıradan” olmaktan geçiyor dense, yeri midir? Nilgün Bıyıklı, bu kitabında sıradanlığın nasıl bir “sıradışılık” olduğuna dair, her insanın kendinden bir parça bulabileceği küçük öyküler, öykü tadında denemelerle okur karşısına çıkıyor.

Hikâyât, Cemal Şakar, 88 Sayfa, 7,50 TL
Usta öykücü Cemal Şakar, Hikâyât ile okurlarını vahdette kesreti, kesrette vahdeti görmeye davet ediyor. “Bir” ve “Çok” adlı iki başlık altında yer alan kısa öyküler ile zâhire tuttuğu aynada bâtını gösteren yazar, sözü yormayan öykü tekniğiyle kıssa geleneğine selam duruyor. Okurlarını manaya davet eden Hikâyât, modern zamanlar için kolay yutulur bir lokma değil.

Güneşe Koşan Adam, Ali Haydar Haksal, 128 Sayfa, 8,50 TL
Düş-gerçeklik, insan psikolojisinin derinlikleriyle hayatın basitlikleri, fizik ve metafizik arasındaki gerilimler Güneşe Koşan Adam’daki öykülerin temel karakteristiğini yansıtır. Ali Haydar Haksal bu kitabında kimi zaman insan ilişkilerinden kimi zaman da bireyin kendi iç çatışmalarından hareketle insanın varoluşsal sıkıntılarını işlemiştir.

Öykü Ağacı, Ali Haydar Haksal, 144 Sayfa, 10,00 TL
Öykü Ağacı, Ali Haydar Haksal’ın kırk yıllık yazı hayatından süzülüp gelen deneyiminin bir ürünü. Yazar, öykü hakkındaki düşüncelerini deneme havasında, rahat bir söyleyiş ve şiirsel bir üslupla okuyucuya sunuyor. Ali Haydar Haksal’ın bu kitabını okurken sadece öykü sanatı hakkında değil genel anlamda sanat ve yazar hakkında deneyimlenmiş bir bilgiye ulaşabiliyor okuyucu.

Yalnızlık, Ali Haydar Haksal, 100 Sayfa, 7,50 TL
Ali Haydar Haksal öyküleri  daireler çizerek genişleyen bir yapıya sahip. Her daire başlı başına yeni bir evrene açılıyor. Yalnızlık Sarkacı, ironi ve yalnızlık/yaşlılık dairelerinin kesiştiği bir kitap. Yalnızlık Sarkacı’ndaki ironik öyküler Türk edebiyatında yeni bir yol açmıştır. Kitaptaki yalnızlık öyküleri de gençliğinde ünlü olan ancak yaşlanınca yalnızlaşan kimselerin duyumsadığı bir çeşit sanatçı yalnızlığıdır.

YEDİTEPE YAYINLARI

İlk Osmanlı Matbaa Serüveni, Orlin Sabev, 470 Sayfa, 25,00 TL
Bu kitap, İbrahim Müteferrika’yı ve ilk Osmanlı matbaa serüvenini konu olarak incelemektedir. Başlığını teşkil eden bu mecazi ifade, aslında araştırmamızın amacını daha iyi bir şekilde gösterir ki, bu amaç 18. yüzyılın ilk yarısında gerek Osmanlı devletinin durumu, gerekse Avrupa’daki matbaa gelişmeleri bağlamında Osmanlı toplumunun henüz tanımadığı yeni bir iletişim aletinin kullanmasına ilk attığı ürkek adımlarını anlatmak, incelemek ve değerlendirmektir.

ARGEDA YAYINLARI

Sosyolojik Düşünme – Pratik Uygulama Kitabı, Çeviri: Doç. Dr. Ali Arslan, 176 Sayfa, 15,00 TL
Ryan ruggiero’nun Sosyolojik düşünme rehberi isimli bu eseri, diğerlerinin yapamadığı şekilde, sosyoloji sahasındaki bir boşluğu doldurmaktadır. Bu çalışmayı, diğer yarışan eserlerden daha üstün hale getiren şey, onun düşünmeyi kapsamlı bir biçimde işlemesidir. Sosyolojik düşünmeyi; eleştirel, yaratıcı ve yansıtıcı olmak üzere 3 boyutta ele almakta; düşünme stratejilerinin, sosyolojik konulara pratik olarak uygulanmasına vurgu yapmaktadır.

REMZİ KİTABEVİ

Sosyometri ve Psikodrama, Prof. Dr. Üstün Dökmen, 304 Sayfa, 16,00 TL
Bu kitapta öncelikle sosyometriyle ve psikodramayla ilgili klasik sayılabilecek kuramsal bilgilere yer veriliyor. Söz konusu kuramsal bilgilere Dökmen’in yönettiği psikodrama oturumlarından ve gerçekleştirilmiş araştırmalardan örnekler eklenmiştir.

Bunların yanı sıra, Sosyal Atom Ölçeği’yle ilgili formül, Heider’ın ve Huizinga’nın görüşleri ile sosyogramları ve psikodramayı bağdaştırmaya yönelik çabalar ve rol atomlarının sosyometrik örüntüleriyle ilgili uygulamalar bunlara örnektir. Öte yandan Prof. Dr. Üstün Dökmen, alışılmış psikodrama tekniklerini, daha çok psikolojik açıdan irdelemekte ve yorumlamakta, ayrıca psikodramanın başka yaklaşımlarla, örneğin bilişsel-davranışçı yaklaşımla nasıl kaynaştırılabileceğini gündeme getirmektedir.

Unutmamak, Kemal Bekir, 288 Sayfa, 17,50 TL
II. Dünya Savaşı sonu ve 1950’li yıllarda yaşanan ve hâlâ izlerine rastladığımız Soğuk Savaş fırtınasının sanatçılar, kültür adamları üzerindeki etkisi anlatılıyor. Kemal Bekir, 1940’lı yıllardan 1970’li yıllara uzanan tanıklıklarının yanı sıra baskılara, ihanet ve tutuklamalara karşı bir avuç aydının mücadelesine yer veriyor.
Bu anıların aynasında Sabahattin Ali’den Sait Faik’e, Melih Cevdet Anday’dan Salâh Birsel’e, Orhan Veli Kanık’tan Nusret Hızır’a, Edip Cansever’den Metin Eloğlu’na, Muhsin Ertuğrul ve Carl Ebert’ten Cüneyt Gökçer’e kültür ve sanat dünyasının sayısız siması ilginç yönleriyle yansıtılıyor.

KLASİK YAYINLARI

Ma’rûzât, Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi, Haz: Pehlül Düzenli, 259 Sayfa, 22,00 TL
Osmanlı dönemi hukuk çalışmalarının omurgasını fetvâlar, fetvâların en önemli bölümünü de ma‘rûzâtlar oluşturmaktadır. Ma‘rûzatlar, uygulamada problem oluşturan ihtilaflı meseleleri çözmek amacıyla şeyhülislâm tarafından mezhep içerisindeki farklı görüşlerden yapılan tercihin fetva şeklinde sunulduğu Dîvân’da değerlendirilmesi ve padişah tarafından onaylanmasıyla bağlayıcılık ve yürürlük kazanan metinlerdir.

Bu çalışma istinsah tarihi ve dîbâce kayıtları bakımından en fazla önem arz eden nüshalardan hareketle Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi’nin Ma‘rûzât’ını gün yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmada ma‘rûzât kavramı, geleneği ve Ebussuûd Efendi’nin Ma‘rûzât’ı hakkında bir değerlendirmeden sonra, ilgili nüshalar mukabele edilmiş, ardından elde edilen sonuca göre de bir Ma‘rûzât metni inşa edilmeye çalışılmıştır.

YAPI KREDİ YAYINLARI

Bilgin Adalı’dan Bencil Dev – Nar Tanesi, Bilgin Adalı, 192 Sayfa, 16 TL
Birbirinden güzel hikâyeleriyle çocukların kalbinde taht kuran Bilgin Adalı’dan, insan olmanın erdemlerine ve sevginin gücüne dair iki unutulmaz oyun: “Bencil Dev” ve “Nar Tanesi”… Bilgin Adalı, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Bencil Dev – Nar Tanesi’nde cennet gibi bir bahçeye sahip olan ama bu güzelim bahçeyi orada oyunlar oynayan çocuklarla paylaşmak istemeyen Bencil Dev’in, sonunda çocukların “Dev Dedesi” olup çıkmasını anlatıyor!

Geçmiş Yaz Defterleri – Bulanık Defterler, Hilmi Yavuz, 173 Sayfa, 15 TL
“Varoluşsal bir yolculuk. Bilincini sorguluyor, arzularını ve özlemlerini inceliyor, fakat rastgele yapmıyor bunu, her şey özenle kurgulanmış. Modern insan, kimliğini oluştururken kendini kurgular da bir ölçüde, budur modern olmak, öte yandan dili adamakıllı zorlar, neredeyse tersyüz eder, dili zorlamaktır aynı zamanda modernlik, dolayısıyla bu süreç hem oyundur hem çiledir, hem düşüncedir hem imge, sonuçta Hilmi Yavuz diye bir kişi çıkartır önünüze.” Nilüfer Kuyaş

Haberini Alayım Yeter, Orlando Figes, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, 284 Sayfa, 25,00 TL
Stalin Rusya’sının kuzey ucundaki çalışma kamplarından birinde, Peçora’da Gulag hükümlüsü olarak bulunan Lev Mişçenko ile Moskova’daki kız arkadaşı Svetlana İvanova’nın birbirlerine 1946 ile 1954 yılları arasında gönderdikleri mektuplara dayanılarak yazılmış gerçek bir aşk ve hayatta kalma hikayesi. Gulag sansüründen geçmeden çalışma kampına gizlice girip çıkan bu mektuplar, Stalin dönemi dehşetinin iki sıradan Rus’un hayatını nasıl etkilediğine ve birbirlerine olan aşklarının onları nasıl ayakta tuttuğuna ilişkin benzersiz bir kayıt oluşturuyor.

Stephen Hawking Herkül’ü Döver,  Yalvaç Ural, 113 Sayfa, 10 TL
Çocuk edebiyatımızın en sevilen yazarlarından Yalvaç Ural bu kez yine Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Stephen Hawking Herkül’ü Döver kitabında denemeleriyle karşımızda: Birbirinden önemli sorulara hem kahkaha dolu hem de düşündürücü yanıtlar bulan Yalvaç Abi,  büyüklerin içinde gizli küçük çocuğa ve küçüklerin içindeki büyük insana dokunuyor.

Uzun Bir Ömür İçin Uzun Bir Elbise, İnan Çetin, 197 Sayfa, 14,00 TL
İkinci Dünya Savaşı sırasında, Haliç kıyısındaki Balat semtinde, müzisyen bir Türk genciyle Musevi bir kız arasındaki ilişki, nişanlılıktan evliliğe doğru giderken hızla dramatik bir öyküye dönüşüyor. Lina ile Fuat, dünya savaşırken kendi savaşlarını veriyor, farkında olmadan da birbirleriyle savaşıyorlar. Saklı duygular, gizli düşünceler, karşı hamleler, sevinçler, kıskançlıklar, kederler ve kadere teslimiyetler arasında aşkın gelgitleri yaşanıyor.

Yavuz’un Kavgası, H. Erdem Çıpa, 245 Sayfa, 22,00 TL
“Yavuz” lakabıyla anılagelmiş olan I. Selim’in padişahlığıyla sonuçlanan tartışmalı saltanat mücadelesini incelerken, bu âsi şehzadeye taht kavgasını kazandıran birincil askeri ve siyasi gücün “merkezdeki” (İstanbul) yeniçerilerden ziyade “taşradaki” (Rumeli) beyler ve idari amirlerden müteşekkil olduğunu vurguluyor.

ESEN KİTAP

Delirmek Belirtmektir, Can Bonomo, 140 Sayfa, 22,50 TL

Küçük yaşlarından beri şiirle ilgilenen Can Bonomo, şiir kitabı için “‘Delirmek Belirmektir’ çünkü bu hayata dair olan en güzel şeyler ya en çarpıcı şeylerdir ya da hiç yokturlar” diyor.
Albümlerinde yer alan parçaların şarkı sözleri de kendine ait olan Bonomo, ilk şiir kitabı “Delirmek Belirtmektir”i, edebiyatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye Rock Tarihi -1, Saykodelik Yıllar, Güven Erkin Erkal, 200 Sayfa, 35,00 TL
Erol Büyükburç ve Erkin Koray
, 1950’li yılların ortasında Rock’n Roll’un ülkemize gelişini haber verdi. Bu başlangıç,Cem Karaca, Moğollar ve Mavi Işıklar gibi isimlerle büyük bir patlamaya dönüştü. Dünya gençlerini etkileyen trendler, siyasi hareketler ve “Psychedelic” denemeler, 1970’li yıllarda buraları da etkiledi. Anadolu pop – rock büyürken alternatif sesler de çıktı.

Tüm bunlardan önce, daha 1920’li yıllarda dünyada olup bitenlere kulak kabartan Türkiye’nin ilginç bir müzik tarihi var. “Cazcı”lar, “Velveleci”ler, “Çarlistoncu”lar, “Ye Yeci”ler, “Frik”ler ve “Bitli Hippi”ler

TRUVA YAYINLARI

Petrol Fırtınası, Raif Karadağ, 400 Sayfa, 14,00 TL
Dünyada her şey, ama akla gelebilen her şey hammadde kaynaklarına bağlıdır. Harp ve sulh, hammadde kaynakları üzerinde ve bu kaynakların bulunduğu sahalar civarında cereyan eden gizli ve korkunç birtakım mücadelelerin eseridir. İnsanlar, yaşamak için kuvvetli olmak lüzumunu daha, ilk ve iptidaî insanın klan olarak teşkilatlandığı devirlerden itibaren anlamış ve kuvvetlenmenin yollarını aramıştır. Günümüzün büyük devletleri, dünün iptidaî mücadelesini daha geniş imkânlarla ve çok daha ciddi bir takım metotlarla devam ettirmektedirler. Son asır tarihi tetkik edilirse, bu husus gayet sarih bir şekilde ortaya çıkar. Son asır tarihinin derinliklerinde kalan bu mücadelenin mihrakını ise petrol teşkil etmektedir. 20.asrın başlangıcı, dünya hammadde kaynaklarına sahip olmak, dünyaya bu yoldan hâkimiyet ve üstünlüğünü kabul ettirmek isteyen devletlerin mücadelesine şahit olmuştur ve bu mücadele halen devam etmektedir.

DBY YAYINLARI

İttihat ve Terakki’ye Açık Mektuplar, Prens Sabahaddin, 384 Sayfa, 16,00 TL
Prens Sabahaddin, II. Meşrutiyet devrinde fikir ve aksiyon adamı olarak ön planda yer aldı. O, Osmanlı Devleti’nde radikal fikrî arayışların gündeme geldiği bir sırada İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin jakoben tavırlarına maruz kalan ve bu tavırlara karşı çıkan bir Osmanlı aydını olarak tanındı, bilindi.
Osmanlı toplumunun ihtiyaçlarına uygun olabilecek nitelikte bir reform programını geliştirmeye çalışan Prens Sabahaddin, fikir yönünden sosyal hayatta Özel Teşebbüs’ü, devlet yönetiminde ise Adem-i Merkeziyet fikrini benimsedi. Özel Teşebbüs düşüncesi onu, ilk Osmanlı liberallerinden biri durumuna getirdi. O’na göre Osmanlı toplumunun kurtuluşu Ferdiyetçiliğin geliştirilmesine bağlı idi. Bu sebeple, Osmanlı ülkesinde siyasî reformlardan önce, sosyal reformlara ihtiyaç vardı. Durkhaim Sosyolojisi’nin Ziya Gökalp tarafından İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin fikir organı haline getirilmesi ve bu cemiyetin olumsuz yaklaşımları, O’nun büyük ölçüde ihmal edilmesine, hatta unutulmasına yol açtı.

KADİM YAYINLARI

Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler (Teori – Temel Kavramlar – Yeni Gelişmeler), Aytekin Yılmaz, 448 Sayfa, 25,00 TL 
Bu çalışma küresel yeni dünyayı anlamaya çalışmakta, yeni gelişmeler çerçevesinde uluslararası ilişkileri ele alıp yeni teori ve yaklaşımlara yer vermektedir. Bu çerçevede son dönem de önem kazanan ekonomik ve kültürel unsurlarla hukuksal gelişmelere ayrıntılı yer verip, uluslararası ekonomi politik yaklaşımı ile kültürel-bilişsel-sosyal inşacı yaklaşımlar ve etnik gelişmeler gibi konular incelenmektedir. Çalışma esasta yeni küresel gelişmelerle uluslararası ilişkileri ele alıp günümüz dünyasının anlaşılmasına katkı yapmakta, değişim perspektifiyle konuları ele almaktadır.

LABİRENT YAYINLARI

Bay Perşembe, Gilbert K. Chesterton, 176 Sayfa, 13,00 TL
“Gilbert K. Chesterton gibi iyiliksever ve kibar bir insanın, aynı zamanda olayların dehşetini de duyumsayan anlaşılmaz biri olduğunu iddia etmek şaşır­tıcı olabilir; ama yapıtları, kendi istemi dışında da olsa, bunu doğrular niteliktedir… Yazın sanatı mutluluk biçimlerinden biridir; belki de hiç­bir yazar bana Chesterton’ın yaşattığı kadar mutlu saatler yaşatmamış­tır. İlahi Komedya’ya esin kaynağı olan teolojiyi nasıl paylaşmıyorsam, Chesterton’ın teolojisini de paylaşmıyorum; ama öte yandan bu teo­lojilerin o eserlerin yaratılmasının koşulu olduğunu da biliyorum.” Jorge Luis Borges

Fare Kral, Michael Dibdin, 320 Sayfai 20,00 TL
Michael Dibdin, 11 kitaptan oluşan “Dedektif Zen” dizisinin ilk kitabı Fare Kral ile Gold Dagger (Altın Hançer) ödülü aldı (1988) ve dizinin ilk 3 kitabı BBC tarafından uyarlandı. Yakın dünya tarihini, nefis bir İtalya panoraması ile beraber işleyen Dibdin, politik polisiyenin en güzel örneklerinden birini verdiği Fare Kral’da peşi bırakılamayacak bir okuma maratonu vaat ediyor.

SEMERKAND YAYINLARI

Hoş Bir Sadâ,  Haz. Sıtkı Çoban, 504 Sayfa, 23,00 TL
Konularına göre ayrılmış eski şiirimizden seçme beyitlerin bulunduğu eser Hoş Bir Sadâ, Semerkand Yayınları’ndan çıktı. Eski şiirimizden divanları süsleyen şiirler, bastan aşağı insanî dertlerle yoğrulmuştur. Kitapta da baslıklar halinde gösterilen konular insanın en temel meseleleridir. Allah (c.c), Resûlullah (s.a.v), ask, derviş, dost, dünya, edep-ahlâk gibi konular kitaptaki baslıklardan bazıları. Kitapta seçilen beyitlerin bir kısmına edebiyatçı yazar Sıtkı Çoban şerh düşüyor. Sairler alfabetik sırayla dizilirken, beyitlerin Osmanlı Türkçesi’yle yazılışları da veriliyor

Aşk, Muhabbet, Cezbe, Ahmet Çağıl, Mehmet Ildırar, 72 Sayfa, 4,50 TL
Mehmet Ildırar ve Dr. Ahmet Çağıl’ın sohbetlerinden derlenen Ask Muhabbet Cezbe’de, tasavvufun ana kaynağı olan ask, muhabbet ve cezbenin ne olduğu ve hikmeti anlatılıyor. Elli yılı askındır kendilerini Allah, Resûl ve Allah dostlarının yoluna adayan, Allah ve Allah dostlarının sohbetleri ile hemhâl olarak müminlere faydalı olmak için çalışan; rahmet-i Rahman’a kavuşmuş Mehmet Ildırar ve Dr. Ahmet Çağıl’ın (rahmetullahi aleyhîmâ) sohbet, kaset ve CD’lerinden derlenen Ask Muhabbet Cezbe’de tasavvufun ana kaynağı olan ask muhabbet ve cezbenin ne olduğu ve hikmeti anlatılıyor.

Bahrü’l Medîd – 7, Tefsîri’l – Kur’âni’l-Mecid, 720 Sayfa, 39,00 TL
Bahrü’l-Medid fî Tefsiri’l-Kur’âni’l-Mecîd isimli tefsir, zahirî ve bâtınî ilimlerde üstat Ahmed Ibn Acibe el-Hasenî es-Sâzelî (k.s) ’ye aittir. (1124/1809).
Bu tefsir, bastan sona yüce Kur’ân’ın zahiri tefsiri ile tasavvufî işaretlerini bir arada sunan; zahirle batını, şeriatla hakikati, ilimle irfanı, nakille tecrübeyi, delille müşahedeyi, amelle edebi, dille gönlü, sözle askı kaynaştıran orijinal bir tefsirdir. Ibn Acibe, elliye yakın eserin sahibi bir alim ve kâmil mürşit olarak bu tefsirini mürşitlerinin tavsiyesi ile ömrünün son döneminde yani en verimli devresinde yazmıştır.

Behcetü’s Seniyye, Muhammed B. Abdullah El-Hânî, 400 Sayfa, 20,00 TL
Halidîligin en temel eserlerinden biri ve kendisinden sonra yazılmış bütün Halidî adap kitaplarının kaynak eseri olan Behcetü’s-Seniyye, Mevlana Halid-i Bağdadi (kuddise sırruhû) hazretlerinin halifesi Muhammed Hânî (kuddise sırruhû) hazretleri tarafından yazılmıştır.

Adab kitapları bir tarîkata mensup olan müridlerin hangi esasları benimseyeceklerini, hangi edepleri uygulayacaklarını anlatır. Naksibendî tarîkatının en büyük kolu olan Halidîligi tanımak isteyen herkes için Behcetü’s-Seniyye temel bir eserdir. Siraceddin Önlüer Arapça aslından özenle tercüme ettigi Behcetü’s-Seniyye’yi içinde geçen ayet-i kerime ve hadis-i seri_ erin tahkiklerini, tahriçlerini de yaparak, yüzlerce dipnotla gerekli açıklamaları yaparak bizler için en güzel şekilde hazırlamaya çalıştı.

BÜYÜYEN AY YAYINLARI

Ahlak Dersleri, Mehmet Ali Aynî, 272 Sayfa, 20,00 TL
İnsan, bir iradeye yani “seçme” yetisine sahip bir varlık. İnsana verilen bu özellik, onu biyolojik bir varlık olmaktan çıkararak ahlâkî bir varlık haline getirmekte. Bu yüzden,  “seçme” yetisine yani “irade”ye sahip varlık olarak insanın bir kaideye, temel bir ilkeye sadakatle bağlanarak davranması gerekiyor. Biliyoruz ve hissediyoruz ki, kötülükten ve haksızlıktan çekinmek, hakikate ve iyiliğe hizmet etmek zorundayız.  İşte bu vicdanî zorunluluk ya da görev duygusu psikojiye, mantığa ve estetiğe sıkıca bağlı olan bir ilmin konusu haline gelmiştir.

Gülşen-i Müluk, Hükümdarlar Bahçesi, Pir Mehmed Za’ifi, 200 Sayfa, 18,00 TL
Hükümdarlar Bahçesi, unutulan bu temel ilkeyi gündeme getiriyor ve ısrarla söylüyor: Asıl iktidar, göğsün merkezi yani gönüldür. Gönül insanlara hizmette doğruluğu ve iyiliği ilke edinerek kararlı olmalıdır. Çünkü o, mülkü yok olma denizinden kurtaran bir gemi gibidir ki onun benzeri yoktur.

Makalat-ı Hikemiyye, Hz. Ali’den Hikmetli Sözler, İbrahim Edhem Giridî, 142 Sayfa, 10,00 TL
Makâlât-ı Hikemiyye, Hz. Ali’nin hikmetli sözlerini bir araya getirmekte. Sözlerin Arapça asılları, Türkçe karşılıkları ve İbrahim Edhem Giridî tarafından yapılan kısa şerhini içeren eser, varlığa, hayata ve insana dair hikmetlerden oluşmaktadır.  Bir feraset, yiğitlik ve ilim deryasının damıtarak, özün özü halinde dile getirdiği hikmetler, anlam açılımları genişleye genişleye bir hayat felsefesi ve görgüsü sunuyor. Söz ruh olup kanatlanıyor ve insana yeni yeni varlık alanları açıyor. Yüksek bir ifade kudretine sahip bu gebe bırakan sözler, Peygamber hanesinin sevincini, o sonsuz aydınlığını ve bereketini de sunuyor.

Meşhur Osmanlı Kumandanları, Ahmet Refik, 288 Sayfa, 20,00 TL
Ahmed Refik Osmanlı’dan Cumhuriyete intikal eden ve her iki dönemde de ilmi çalışmalarını sürdürebilen, kendini okutturabilmiş, son derece çalışkan ve verimli yazarlarımızdandır. Kelimenin tam anlamıyla “Tarihi sevdiren adam” olan Ahmed Refik, geniş halk kitlelerine hitap etmeyi başarmasının yanında popülerlik ile ilmi ciddiyeti bağdaştırmasını bilmiştir.

Osmanlı Türkçesi ve Eski Türk Edebiyatı Dersleri İçin, Örnek Metinler, Mücahit Kaçar, 245 Sayfa, 25,00 TL
Örnek Metinler Osmanlı Türkçesi’ni öğrenmek isteyenler ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan öğrenciler için en temel ihtiyaçlardan birisini karşılayacak bir çalışma. Osmanlı Türkçesi ve Eski Türk Edebiyatı dersleri için hazırlanan bu çalışma başta nesih, ta‘lik/nesta‘lik ve rik‘a olmak üzere birçok farklı hat çeşidiyle kaleme alınmış Divan şairlerinin yazma eserlerinden örnekler içermektedir.  Şeyhî, Avnî, Necâtî Bey, Fuzûlî, Rûhî-i Bağdadî, Muhibbî, Bâkî, Hayâlî Bey, Taşlıcalı Yahyâ, Nef’i, Nâilî, Neşâtî, Nedîm ve Şeyh Gâlîb gibi şairlerin divanlarının yazma nüshalarından, farklı yazı türleri ile kaleme alınmış şiirlerinin bir araya geldiği eserde, şiir örnekleri ile şiirlerin okunuşu karşılıklı sayfalar halinde verilmiştir.

OTONOM YAYINCILIK

Bin Makine, Gerald Raunig, 108 Sayfa, 11,00 TL
Gerald Raunigin Bin Makine adlı kitabı Antik Çağdan günümüze makine kavramının farklı tarihsel dönemlerde taşıdığı anlamların ve geçirdiği dönüşümlerin soybilimini araştırır. Kitabın temel izleğini makine kavramına dair iki farklı yaklaşım oluşturur bir yanda salt teknik bir alet araç olarak öte yanda toplumsal bir ilişki bir iletişim bir mübadele olarak ele alınan makine kavramı. Bu iki farklı makine kavrayışı hem toplumsal tahakküm ve tabi kılma mekanizmalarının kuruluşuna ve işleyişine hem de toplumsal direnişin isyanın ve özgürleşme olanaklarının yaratılmasına dair iki farklı okumaya yol açar. İkinci makine kavramını tercih eden Raunig Marxın Grundrissedeki makine analizini ve genel zeka kavramını Deleuze ve Guattarinin makine ve asamblaj kavramları ile birlikte yorumlar. 

On5yirmi5

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme