Hüsn-ü Hattı’n hikayesi bu kitapta

Kitap
Heykel ve resim Batı Medeniyeti için nasıl sanat denilince akla gelen ana unsurlar ise, yazı da İslâm Medeniyeti’ni anlatan ana daldır. Öyle ki “Hüsn-ü Hat” diye isimlendirilmesi bile verilen ehemmiye...
EMOJİLE

Heykel ve resim Batı Medeniyeti için nasıl sanat denilince akla gelen ana unsurlar ise, yazı da İslâm Medeniyeti’ni anlatan ana daldır. Öyle ki “Hüsn-ü Hat” diye isimlendirilmesi bile verilen ehemmiyeti göstermesi adına başlı başına önemi haizdir. Müslümanlığın Arap Yarımadası’ndan arza yayılması ile sadece bir milletin elifbâsı olmaktan çıkan İslâm harfleri denilebilir ki artık kalem erbabı sanatkârlar elinde medeniyet nişanesine dönüşmüştür. Şüphesiz hüsn-i hattı İslâm tarihi boyunca zirve noktasına çıkaran mahir sanatkârların çoğu Anadolu coğrafyasından çıkması hasebiyle, milletimizin bu sanata verdiği kıymet ayrıdır. Yetişen hattatların gücü sayesinde, “Kur’an-ı Kerim Hicaz’da nâzil oldu, Mısır’da okundu ve İstanbul’da yazıldı.” cümlesi asırları aşarak günümüze kadar ulaşmıştır. Tabii bunları ifade ederken silsile halinde bugüne ulaşan yazı serüvenine, katkısı inkâr edilemez., Emevî Abbasî dönemlerini hatta Selçukluları ve İslam topraklarında neşet eden diğer idareleri unutmamak gerekir.
 

Dr. Süleyman Berk imzalı, “Devlet-i Aliyye’den Günümüze Hat Sanatı” başlıklı çalışma buraya kadar zikredilenleri derli toplu anlatma yanında, söz konusu sanata dair diğer ayrıntıları ve zirve el emeklerini okuyucu karşısına çıkartıyor. Nihayet eser yedi ana başlıktan oluşuyor. Birincisinde, İslam Yazısına Genel Bir Bakış ile Arap yazısının doğuşu ve gelişimi anlatılıyor. Aynı ana başlık altında Osmanlı hat sanatındaki 9 ana ekol ve bunlara ismini veren Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisarî, Hâfız Osman, Mustafa Râkım gibi erbab-ı kalem sıralanıyor. İkinci bölüm yazı çeşitlerine ayrılmış. Üçüncü kısımda hatta meraklı ve onunla ilgilenmek isteyenlere yönelik, kullanılan malzemeler tanıtılıyor. Olmazsa olmaz kabilinde tuğra, dördüncü başlığın muhtevasını oluşturuyor. İcâzetnâme de başlı başına bir bölüm konusu. Altıncı kısım “Celî Sülüs Bir Hat Levhasının Hazırlanışı Safhaları” adını taşıyor. Kitabın en renkli, göze, gönle ve hisse hitap eden kısmı ise sonda, “Hat Sanatından Seçme Örnekler ve Meşkler”

Bir hat meraklısının elinin altında bulunması gereken önmeli bir eser…

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme