Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 1

Kitap
Abdullah Güner’in haberi 31.Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, İstanbul’da Beyazıt meydanında Ankara’da Kocatepe Camii’nde okurları kitaplarla buluşturuyor. İşte fuarda okurları ki...
EMOJİLE

Abdullah Güner’in haberi

31.Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, İstanbul’da Beyazıt meydanında Ankara’da Kocatepe Camii’nde okurları kitaplarla buluşturuyor. İşte fuarda okurları kitaplarla buluşturacak olan yayınevlerinin yeni çıkan kitaplarından bazılarını sizin için derledik:

Ötüken, Büyük Doğu, Dergah, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınlarının "Dini Yayınlar Fuarı"nda yeni çıkacak kitapları şöyle:


ÖTÜKEN YAYINLARI

MUNZURDAKİ ZORBAZ, NECATİ GÜLTEPE, ÖTÜKEN YAYINLARI. 20 TL.
Toplumların geçmişindeki bazı gerçekleri öğrenmek cesaret işidir; dirençli ve güçlü olmayı gerektirir. Elinizdeki bu romanı okumak içinde biraz cesaret!.. Munzur Vadisinden iki aşiret reisi divana müracaat ederek bölgelerinde katliama varan kargaşanın durdurulması için yardım isterler. Böyle büyük kitlesel olaylarda esasen ordu görevlendirmektedir ama… Osmanlının zor zamanlarıdır, çaresiz Zorbaz görevlendirilir. Zorbaz/Mihrali, Deli Hoca /Müderris Alim Hoca ile Munzur vadisine girerler. Burası dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan yüzlerce birbirine benzemez aşiretler mahşeridir. Farklı inanç ve dillere sahip, onlarca etnik gurup ve birbirleri ile savaşmaktadır.
 OLİMPİYAT TARİHİNDEN UNUTULMAZ KAHRAMANLAR İNANILMAZ OLAYLAR, KAHRAMAN BAPÇUM, ÖTÜKEN YAYINLARI. 10 TL

Sadece insanlığın, 1896’da başlayan “Modern Olimpiyatlar” serüveninde olağanüstü başarılar ve ilgiler kazanarak unutulmazlar  arasına karışmış bir avuç Olimpiyat Kahramanı’nın yaşam ve başarı öyküsü vardır kitapta…

 

USAT, SİYAMİ YOZGAT, ÖTÜKEN YAYINLARI. 30 TL.
Al atların uçtuğu ırmak boylarını, kekliklerin ötüştüğü, silahların konuştuğu dağları anlatırken gözlerinden bir bulut geçerdi nenemin, yağmur olur yağardı üstümüze. Seferberlikten dönen dedemin acı dolu öyküsünü dinlerdim, uzun kış gecelerinde, nenemin dizinin dibinde otururken… “Çıkageldi deden, yangın bir Bağdat gecesinden, barut yanığı bir kabalak, yırtık bir asker kaputu, yalınayak, başıkabak ve bizim hasretimiz yüreğinin en gizli köşesinde. Gittiğinden tam iki yıl sonra, çıkageldi bir güz günü” diye başlardı anlatmaya."

İnce, uzun boyunluydu deden Kara Mehmet. Buğday başakları gibi güzel ve kocaman gülen bir adamdı. ‘Ağ gelin de indi m’ola yayladan’ türküsünü güzel söylerdi. Hurşit ile Mah u Mihri, Yaralı Mahmut, Kerem ile Aslı hikâyeleri anlatırdı. Kerem’in Kurukafa’yla konuşmasını anlatırken ağlardı. Yaa torunum, ne güzel adamdı senin deden Kara Mehmet…” Böyle başlardı ay doğarken ninemin destanları. Eşkıyalar girerdi düşlerime. Aynacıoğlu, Küçük Ağa, Deli Hacı, en çok da Katil İlyas’tan korkardım ve ona acırdım. Bir de dedem Kara Mehmet. Çengel bıyıkları, upuzun gövdesi ve gülen gözleriyle…

ÜLKÜCÜNÜN ÇİLESİ, GALİP ERDEM, ÖTÜKEN YAYINLARI. 14 TL
"Ülkücünün, ülküsü ile münasebeti, hakikî bir aşkta sevenle sevgilinin münasebetine benzer. Hep verir, hiç almaz. Sevgili nazlıdır, sitemi eksik etmez, incinmeğe de hiç gelemez…Ülkücünün en çok dinlediği, "nasihat"dir. "Yapma!" derler, "Hayatını heba etme!" derler, "Gününü gün et!" derler. O kadar çok şey söylerler ki, hiç bitmez. O hepsini dinler, ama hiçbirini tutmaz, gene bildiği gibi yaşar."

 

BAŞLAKAN SAVAŞINDA KADINLARIMIZ, ŞEFİKA KURNAZ, ÖTÜKEN YAYINLARI. 10 TL
Balkan Savaşı (1912) insanlarımız arasında büyük bir panik yaratır. Kadınlar tarafından kurulan yardım dernekleri, cephedeki askerlere para, eşya veya gönüllü hastabakıcılık yardımını organize ederler. Böylece, sosyal hayattaki kadın faaliyetleri yeni bir boyut kazanır. Bu faaliyetlerden birisi de Müdafaa-i Millîye Cemiyeti Hanımlar Heyeti tarafından gerçekleştirilmiştir. Heyet, 8 ve 13 Şubat 1913 tarihlerinde Dârülfünun konferans salonunda kadınların konuşmacı ve dinleyici olarak katıldıkları iki toplantı düzenler. Konuşmacılar arasında Halide Edip, Fatma Aliye, Nigâr Hanım, İhsan Raif gibi meşhur isimler de vardır. Toplantıya 4-5 bin kadın katılır. Salon ağzına kadar dolar. Oldukça muhtevalı ve heyecanlı konuşmalar yapılır. Bunun sonucunda önemli miktarda yardım toplanır. Toplantıda, yapılan konuşmaların kitap halinde yayınlanması kararlaştırılır.


DAMLA DAMLA YAŞADIKLARIM, EROL KILINÇ, ÖTÜKEN YAYINLARI. 18 TL
Yaşadıklarımdan bölük pörçük aktardığım şeyler bu kitapta toplandı. Bunları isteyen bir gençlik macerası, isteyen ibretlik işler ve yaşanmışlıklar, isteyen sıradan bir ülkücünün ilk gençliğinden kocamışlığına kadar hayatının şahsî veya davası bakımından kendisince sivri yanları ile sosyal araştırmalar için malzeme olabilecek yönlerinin kaydedildiği bir hatıra defteri telakki ederek okusun… Bilinsin ki, küçük şeyler de olsa, tarihe doğru notlar bırakmak arzusu, bunları kaleme alırken en başta gelen duygumuzdu. İnanıyorum ki, bizim kuşağın hayat serüvenleri aşağı yukarı böyleydi… Onun için, zannederim, Damla Damla Yaşadıklarım’da okuyucu, kendi vicdanı ile yüzleşecek, hayatının muhtelif veçhelerinin yansılarınıbulacaktır… 
 


CENGİZ İMPARATORLUĞU Hakkında İlk Tarih Kayıtları, MUSTAFA UYAR, ÖTÜKEN YAYINLARI. 12 TL
Moğolların Gizli Tarihi ve Altan Topçi adlı Moğolca kaynaklar; Ata Melik Cüveynî’nin Târih-i Cİhângüşâ’sı ve Reşîdüddin Fazlullah Hemedânî’nin Câmi-el-Tevârîh’i gibi Farsça eserler; Plano Carpini, William von Rıbruk ve Marco Polo gibi Batılı seyyahların notları Moğol İmparatorluğu tarihinin muasır kaynakları konumundadırlar. Elinizdeki çalışmada yar alan Shao HUng’un Meng Ta pei lu (Moğol Tatarların Umumî Tarihi) adlı eseri ve Peng Da Ya ile Xiu Ting’un kaleme aldığı Hei Ta shi lu (Kara Tatarlara Dair Muhtasar), yukarıda ismi geçenlerden önce telif edilmiş olmaları ve içerdikleri malumat bakımından, en az onlar kadar önem arz etmektedir.

 


İRAN İLE TURAN Eskiçağ’da Avrasya ve Ortadoğu’yu Hayal Etmek, OSMAN KARATAY, ÖTÜKEN YAYINLARI. 17 TL
Doç. Dr. Osman Karatay eski sorulara yeni cevaplar vermekle kalmıyor. Onun bilim dünyasındaki ayırıcı özelliği eski cevaplara yeni sorular sormasıdır. Nakletmesi değil, süzerek almasıdır. Bu küresel köyde Türklerin akrabaları ve ilk Türk yurtlarının keşfi yazarın esas derdi. Bu konuda bildiklerimizin yalan olduğuna inanıyor. Kendi arayışlarında ise bazen Irak’ın kuzeyinde Türklerin atalarını buluyor, bazen Oğuz Han’ın varlığını sorguluyor. Bazen İranlıların efsanevî hükümdarı Feridun’un neden bir Türk hükümdarına benzediğini düşünerek bu hükümdarın Türklerden çalındığı sonucuna varıyor.
 


CEBRAİL’İN KANITLARI, MEHMET SANCAKTUTAR, ÖTÜKEN YAYINLARI, 12 TL
Kayalardan fışkıran bir su kadar berrak, güçlü, sürükleyici, pırıl pırıl bir dil ve şiir tadında serazat bir üslup. Türkçe yazılmış veya Türkçeye tercüme edilmiş hiçbir romanda olmayan nadir ve bakir bir konu. … Modern dünyaya başkaldıran, kafa tutan arılaşmış bir kişizade ve onun bal tadında macerası. Tüm bunların arkasına gizlenmiş felsefi ve mistik bir derinlik. Postmodern bir roman ya da modern bir masalla karşı karşıyayız. Edebiyatımız ve sanatımız için yeni, taze ve güçlü bir soluk….

TÜRKİYE’DE ULUS DEVLET VE ZİYA GÖKALP, MÜMTAZ TURHAN, EROL GÜNGÖR, AYTEKİN ERSAL, ÖTÜKEN YAYINLARI. 27 TL
“Devrimsiz, reformsuz, ihtilalsiz bir modernleşme arayışı, milli kültürü geliştirecek bir sosyal bilim yaklaşımı, dinin ulus kimliğinin billurlaşmasında inkâr edilemez ehemmiyetini kavrayış, tüm bunların ifade vasıtaları olan dil, tarih ve kültür yaklaşımlarının kıvamına kavuştuğu dönemi II. Meşrutiyet’te bulma çabası Gökalp’i kaçınılmaz olarak geleneğin kuruculuğuna götürmektedir. Zira dönemin Gökalp’i milliyetçi muhafazakâr modernleşme arayışlarına kuruculuk verecek zenginliğe fazlasıyla sahiptir. Mütareke sonrası düşüncelerinde görülen kırılmalar onu inkılâpçı münevver kalıbına sokmaya yetmemiştir. Arkasından gelenlerin tashihleriyle Ziya Gökalp – Mümtaz Turhan – Erol Güngör hattı teşekkül etmiştir. Bu gelenek, ulus – devlet bağlamında karşılaşılan problemleri çözmek için hasbi tefekküre muhtaç olanları kendisine çağırmaya devam eden mümbit bir akışa sahip görünmektedir.”

TÜRK EDEBİYATI VAKFI YAYINLARI 

 

PEYGAMBERİMİZİN ÇEVRESİNDEKİ HANIMLAR, DOMİNİQUE ABDULLAH PENOT, TÜRK EDEBİYATI VAKFI YAYINLARI.

 

RUHUN HASTALIKLARI VE ÇARELERİ, SÜLEMİ, TÜRK EDEBİYATI VAKFI YAYINLARI.  

BÜYÜK DOĞU YAYINLARI


Büyük Doğu Yayınları, Necip Fazıl Kısakürek Külliyatıyla birlikte yeni baskısı yapılan Sultan Vahidüddin eseriyle fuardaki yerini alacak.


DERGAH YAYINLARI

 


 

 

İSTANBUL’DA BİR RAMAZAN adlı kitap Dini Yayınlar Fuarı’nda ilk defa okuyucuyla buluşacak.

 

Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2 için tıklayınız.

 Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 3 için tıklayınız.

 

On5yirmi5.com    

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme