Beydavi Tefsiri Tam Metin Türkçe’de

Kitap
Kahraman Yayınları, tefsir çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Zad’ül-Mesir ve İbn Kesir tercümelerinden sonra, titizlikle ve büyük emekler sonucunda tercüme edilen Beydavi Tefsiri (tenzilin...
EMOJİLE

Kahraman Yayınları, tefsir çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Zad’ül-Mesir ve İbn Kesir tercümelerinden sonra, titizlikle ve büyük emekler sonucunda tercüme edilen Beydavi Tefsiri (tenzilin nurları ve tevilin sırları) raflardaki yerini aldı.

Doç. Dr. Abdülvehhab Öztürk’ün, 5 cilt ve toplam 3 bin sayfadan oluşturularak tercüme ettiği eserde; okuma kolaylığı ve istifadenin arttırılması gayesiyle Kuran’ı Kerim metni ile meal ve tefsirleri karşılıklı sahifelerde sunuldu. Ayrıca tefsirin içinde geçen ayet mealleri belirgin olarak gösterilerek okuyucunun daha kolay takip etmesi de sağlandı.

Din ve ilim alanlarında geniş bilgilere nail olan âlimlerin bu tefsir hakkındaki görüşleri, İslam dünyası için bir rehber niteliği taşıyor. Bu görüşlerden bazıları ise şunlar:

Ömer Nasuhi Bilmen (Büyük Tefsir Tarihi)

Gerçek şudur ki bu tefsir, yazılış itibarı ile külfetten beri, akıcı bir üsluba haiz, müfessirlerin bildirdikleri birçok vecihleri pek muciz (kısa) bir tarzda içine almaktadır. Bir kısım mutasavvifane, hakîmane beyanatı muhtevidir. Defalarca gözden geçirilmiş, fazlalıklar atılmıştır. O nedenle ilim kürsülerinde tedris edilmiştir (daha da öteye gidilerek Padişah meclislerinde seçme âlimler tarafından takrir edilmiş, aynı kalitede dinleyici ulema tarafından heyecanla izlenmiştir. Buna da Osmanlı tarihinde Huzur dersleri denilmiştir. Abdülvehhab Öztürk).

Celalüddin Suyutî:

Kadı, Keşşaf’ı özetlemiş, pek de güzel muvaffak olmuştur. Kadı, Keşşaf’ın itizal hafaganını (çırpıntılarını) keşfetmiş, bunların izalesini tekeline almış, desise ve cidal mevzularını atmış, mühim şeyler yazmış, ilaveler yapmıştır.

Mütercim Doç Dr. Abdülvehhab Öztürk’ün görüşleri ise şöyle:

Beydavî’nin bu tefsirini ne kadar övsek azdır. Bizim bu dev esere hizmetimiz tercüme çapındadır. Bununla beraber günümüzde Arap gramer ve edebiyatına ve tefsir için gerekli ilim dallarına aşina olanların azlığını ve Beydavî tefsirinin şöhretine binaen okumaya çalışanların şevklerini kırmamak için elimizden geleni esirgemediğimizden okuyucularımız emin olabilirler. Bunu temin etmek için şerhlerine, özellikle Şeyhzade, Konevi ve İbn Temcîd’e satır satır bakarak doğru anlamaya çalıştık. Zamirler veya muğlâk ifadelerle geçiştirdiği yerleri (parantez içerisinde) gösterdik. Kıraat farklarını doğru okutmak için var gücümüzü sarf ettik. Şahit getirdiği örnek beyitleri tercüme ettiğimiz gibi, bazen ilgili yerleri de Latin harfleriyle gösterdik. Az bir Arapça bilgisi olanın bunların altından kalkması için gayret sarf ettik. Hiçbir kelimeyi atlamamaya, tam tercüme yapmaya özen gösterdik.

Bu nadide esere Ramazan ayında açılan başta İstanbul ve Ankara’daki Dini Yayınlar Fuarları olmak üzere tüm kitap fuarlarından ve seçkin kitabevlerinden ulaşılabilinir.

Haber 7
 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme