EKREM HAKKI AYVERDİ’NİN KALEM GÜZELLERİ Hat Sergisi Yapıldı

Görsel Sanatlar
Hayatını hat sanatının nadir örneklerini bir araya getirmeye adamış ünlü mimar ve sanat tarihçisi Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Osmanlı dönemi hat sanatının eşsiz örneklerinden oluşan koleksiyonu, Ekrem Hak...
EMOJİLE

Hayatını hat sanatının nadir örneklerini bir araya getirmeye adamış ünlü mimar ve sanat tarihçisi Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Osmanlı dönemi hat sanatının eşsiz örneklerinden oluşan koleksiyonu, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri adı ve Yıldız Holding’in katkılarıyla 27 Haziran’a kadar Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu’nda sergilenecek.

“Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri” isimli sergide birbirinden değerli hat levhaları, Kur’ân-ı Kerim, murakkaa, Delâilü’l-Hayrât, karalama, meşk, yazı kalıpları ve takımlarından oluşan koleksiyon bir araya getirildi.

Serginin açılış töreninde söz alan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker; “Hayatını Türk hat sanatının eşsiz örneklerini korumaya vakfetmiş olan Üstad Ekrem Hakkı Ayverdi, gelecek nesilleri hat sanatıyla buluşturmayı amaç edinmiş kendisini yetiştirmiş çok değerli bir aydındı. Ayverdi hocamızın bu değerli eserleri bir araya getirme uğruna, koca bir ömrü vakfettiği düşünüldüğünde, bugün karşımızda duran muazzam zenginliğin değeri bir kat daha ortaya çıkıyor. Gelecek nesillerin gözünde geleneksel sanat eserlerini görünür kılmaya ve bu eserleri yediden yetmişe bütün halkımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Ekonomiye katkılarının yanı sıra, topluma sosyal fayda sağlamak konusunda da yükümlü gördüğümüz Yıldız Holding’in bilhassa kültür ve sanat alanında özgün projelerde yer almasını amaçlıyoruz.

Daha önce Hz. Muhammed’in, 104 ismini ve sıfatlarını içeren hat sergisi “Esmaü’n-Nebi”, Allah’ın (CC) 99 isminin işlendiği “Hüsn-i Hat ile en güzel 99 isim, 99 Hat- Esmâü’l-Hüsnâ” ve yine Türk tezhip ve kalem işi sanatlarında Osmanlı klasik üslubunu yeni bir anlayışla yorumlayıp günümüze taşımaya çalışan sanatçı Naciye Subaşı’nın “AŞK” isimli sergisini Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşturmuştuk.

Öyle umuyorum ki, “Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri” sergisi, hat sanatının gelecek nesillerle buluşmasına ve ortak kültürümüzün derinlikleriyle yeniden bağ kurmamıza bir nebze olsun vesile teşkil eder” dedi.

Sergide 92 adet eser ziyarete açık olacak

Prof. Uğur Derman ve Dr. Şebnem Eryavuz’un küratörlüklerini üstlendikleri sergide, Osmanlı hat sanatının en başarılı örnekleri bütün Türkiye’den sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergide 16. yüzyıl-20. yüzyıl arası dönemin tarihimize mâl olmuş ünlü hattatları; Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisari, Hafız Osman, Mahmud Celâleddin, Sami Efendi, Mehmed Şevki Efendi, Aziz Efendi gibi üstadların da eserlerinin yer aldığı 76 yazma eserle 16 hattat âlet ve malzemesinden oluşan toplam 92 parça eser sergileniyor.

Ayverdi maddi kazanç fikrinden uzak durdu”

Prof. Uğur Derman serginin açılışında yaptığı konuşmasında “Ekrem Bey, meslek hayâtının ilk devresinde karşımıza dürüst bir müteahhid olarak çıkıyor; tab’ı da intisâbı da zâten başka türlüsüne elvermezdi. Verilen projeyi titiz bir anlayışla yerine tatbik ederek, sinemadan, hastahâneye enstitüye kadar her türlü inşaatı yapmış; helalinden kazanma gayreti içinde, o yıllarını sadece: “Derviş! Kazan, Ye, Yedir, Müşkül İşleri Bitir!” telâkkisiyle geçirmiş. Ancak, müteahhidliğinin ikinci devresinde, mîmârî kıymeti hâiz câmilerin ve Topkapı Sarayı’nın tâmiratında gösterdiği büyük gayretle hem bu eserleri kurtardığını hem de istikbâlde yönünü tâyin edecek târih şuûruna erdiğini söyleyebiliriz. Maddi kazancını geri plana atarak, îcâbında cebinden ekleyerek tamamladığı bu restorasyon çalışmaları, Ayverdi’nin son 35 yıllık araştırma ve eser verme devresinin mihrak noktası olmuştur.” sözleriyle Üstad Ekrem Hakkı Ayverdi’nin hayatına ve eserlerine dair bilgiler verdi.

Prof. Uğur Derman ile birlikte serginin küratörlüğünü üstlenen Dr. Şebnem Eryavuz ise “Sergideki en özel eserlerden biri, Hattat Sami Efendi’ye ait 5,5 metre uzunluğunda ve bir cami veya türbenin kubbe eteğini çevreleyecek şekilde hazırlanmış kuşak yazısıdır. Bakara Suresi’nin 285. âyetinin yazılı olduğu eser, Hattat Mehmet Özçay’ın ekibi tarafından onarıldıktan sonra ilk defa bu sergiyle sanatseverlere tanıtılıyor” dedi.