Dünya Sağlık Örgütü Truva Atı mı? / Burhanettin CAN

Fikir
“Bazen toplumları yönetmek için onları şok edecek olaylara ihtiyaç vardır; eğer bunlar kendiliğinden oluşmuyorsa, amacımıza hizmet edecek şok olayları kendiniz yaratırsınız.” der Leo Strausss. Bu ifad...
EMOJİLE

“Bazen toplumları yönetmek için onları şok edecek olaylara ihtiyaç vardır; eğer bunlar kendiliğinden oluşmuyorsa, amacımıza hizmet edecek şok olayları kendiniz yaratırsınız.” der Leo Strausss. Bu ifadeyi Dünya Sağlık Örgütü ’nün korona sürecinde yol açtığı tartışmalar bağlamında düşünmek lazım. Genelde tüm dünyada, özelde de Türkiye’de koranavirüs salgını ile ilgili kullanılan dil, alınan tedbirlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) merkezli yürütülen bir kampanyanın çok etkili olduğu görülmektedir. Süreçte başta ABD olmak üzere DSÖ ile ilgili çok ciddi tartışmalar yapılmış ve özellikle ABD Başkanı Trump zamanında DSÖ hayli önemli argümanlarla suçlanmıştır. Kuruluş amacından uzaklaştığı, aşı, ilaç sektörünün ve küresel hâkimiyet kurmak isteyen güç merkezlerinin emrine girdiği, onların stratejilerine uygun hareket ettiği, dünya nüfusunu azaltmak için küresel salgının ve aşıların kullanılmasında rol üstlendiği şeklinde ciddi suçlamalara muhatap olmuştur.

Bu yazıda, DSÖ’nün kuruluş amacı, çalışma şekli, süreç içerisinde ifa ettiği görevler, ilişki zinciri, Türkiye ile ilişkileri, yukarıda ifade edilen küresel hâkimiyet projelerinde rol üstlenip üstlenmediği, aşı, ilaç ve Siyonist mekanizma ile ilişkisi olup olmadığı konusu ele alınıp değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeyi yaparken 4T formülü kullanılacaktır: Doğru tespit, doğru teşhis, doğru tedavi, doğru tedbir.

 

 1. Dünya Savaşı Çıkarmaya İlişkin 18 Belgenin/Dokümanın Özeti[1]

 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için daha önceki yazılarımızda ele aldığımız 18 belgenin özetine burada yer vermekte fayda vardır. Bu belgelerde ele alınan konunun ana fikri genel hatları ile aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • ABD’nin küresel hâkimiyetine ve liderliğine itiraz edilmektedir:

 “Avrupa ve Doğu Asya’da ABD’nin küresel üstünlüğüne ve ABD liderliğindeki küreselleşmeye karşı siyasi bir direniş ortaya çıkmaktadır.” “Çin, Hindistan ve Rusya, ABD’nin liderliğini kırmak için fiilî bir jeostratejik ittifak kurma çabası içerisindedir.

 • ABD’nin liderliğine itiraz, kaos getirir ve kaosun üç kaynağı vardır:
  “Mevcut kurulu dünya düzenini değiştirmek isteyen, “revizyonist” olarak nitelenen güçler”; “Çin, Rusya ve Türkiye”. “Ciddi güvenlik kaygılarına neden olan ülkeler”; İran ve Kuzey Kore. Devlet-altı yapılanmalar, şiddete başvuran aşırı örgütler”.
 • ABD ekonomisinin durumu iyi değildir:

“ABD ekonomisi önce yavaşlayacak, sonra durgunlaşacak ve ABD kendi içine kapanacaktır.”

“Büyük Asya ülkeleri, bir Asya Para Fonu, bir Asya Ticaret Örgütü kurarak IMF ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlara zarar verecektir.” ABD, “Dünya Bankası ve IMF’yi yeniden yapılandırarak, BRICS Bank ve Çin’in Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi, Batı kontrolünde olmayan alternatif kuruluşların yükselişini” durdurmak zorundadır.

 • Lider olarak ortaya çıkma ihtimali olan ülkeler tecrit edilecek ve onlara destek veren ülke yönetimleri devrilecektir:

Mevcut düzen, ABD ve benzer değerleri savunan ülkeler tarafından 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuştur ve bu düzenin korunmasında ABD’nin sorumluluğu daha fazladır. Küresel ittifak sistemi ile Rusya ve Çin kuşatılıp tecrit edilecektir. ABD, Kafkasya’daki ülkelerle bağları geliştirecektir. Balkanlar ve Doğu Avrupa’daki ülkelerin Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu kararlılıkla desteklenecektir. ABD, Güneydoğu Asya Devletleri Ortaklığı (ASEAN) ile Çin’i kuşatacaktır. Vekâlet savaşları ve kadife darbelerle “küreselleşme değerlerini benimsemeyen ve bunlara saygılı olmayan ülkelerin ve Rusya ve Çin ile iyi ilişkileri olan ülkelerin yönetimleri devrilecek, yeni doğan demokrasiler desteklenecektir.” “ABD değerlerini paylaşmayan ülkelerde, genç liderlerle ve STK’larla ilişki kurulacak; liderleri belirlenerek, ‘birbiriyle koordinasyonları’ sağlanacaktır.”  Libya, Mısır, Suriye, Irak, İran, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Sudan, Nijerya, Alt-Sahra Afrika’sı, Ortadoğu, Orta ve Güney Asya ve And Bölgesi içinde ve etrafında iç çatışmalar, şiddetli siyasi karışıklıklar ortaya çıkacak, ciddi dinî ya da etnik bölünmeler meydana gelecektir. Latin Amerika’da özellikle de Kolombiya, Küba, Meksika, Panama, Guatemala, El Salvador, Honduras, “Haiti ve onun “öteki Karayip komşuları ülkeler, yeniden inşa edilecektir. ABD, “Türkiye ile olan ilişkilerini dönüştürmeye devam edecektir.”

Türkiye, Kafkasya, Orta Asya, Suriye, Irak ve İran’la ve kendi iç çatışmalarıyla meşgul olacaktır.

 • Hiçbir ülkenin askerî gücünün ABD’nin askerî gücünden daha üstün olmasına müsaade edilmeyecek:

“Revizyonist ülkeler, ekonomik ve siyasal yaptırım mekanizmalarıyla cezalandırılacak; gerekirse onlarla savaşılacaktır.” “ABD stratejisi, ABD’nin gücünü aşma ya da ona denk olma ümidiyle yeniden askeri yapılanmaya giden potansiyel düşmanları caydıracak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.” “ABD’nin büyük güçlerden biriyle askeri çatışmaya girme riski artmaktadır.”   “Dünya, üçüncü bir paylaşım savaşına doğru yol almaktadır.”

 • Var olan küresel sistem, yaşam periyodunu tamamlayarak çökmenin eşiğine gelmiştir”; kurucu gücün kendi inisiyatifiyle, “yaratıcı yıkım teorisi”/“düzeltici savaş teorisinin” uygulandığı “küresel bir savaşla var olan sistem çökertilmelidir.”:

“Yüksek Konsey”, savaşın Ortadoğu’dan çıkmasını uygun görmüş ve çatışmanın patlak vereceği ülke olarak Türkiye seçilmiştir.” Düzeltici savaş beş aşamalı/safhalı bir savaş olacaktır. Dünyada iki büyük bloklaşma meydana gelecek ve çatışma küreselleşecektir: Birinci Eksen; Rusya-Çin-İran-Türkiye-Orta Asya cumhuriyetleri;    İkinci Eksen: ABD-AB- Irak- İsrail- Kürdistan-Arabistan.

Küresel savaşın sonunda Ortadoğu’da yeni devletler oluşacaktır: Suudi Arabistan’daki krallık rejimi çökecek. İran’daki şeriat devleti yıkılacak. Irak resmen üçe bölünecek.  Türkiye’nin güneydoğusunu, İran’ın kuzey batısını, Irak’ın Kuzeyi ve Suriye’nin doğusunu kapsayan “Büyük Kürdistan” kurulacaktır. “Yeni küresel ekonomik sistemde, yetkiler artırılmış bir IMF ve Dünya Bankası, bir küresel merkez bankası, küresel tek para birimi ve uluslararası denetime dayalı bir ekonomi politika olacaktır.”

 1. maddede yer alan görüşler, tamamen Siyonist yapı olan “yüksek mecliste” (13’ler/33, Üçler/300’ler meclisi olabilir) alınan kararlar olarak geçmektedir.

Dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, “ABD’nin Ulusal Askerî Stratejisi 2015” raporunu açıklarken; “Hiçbir büyük güç, henüz ABD ile askerî bir çatışmaya giremez ama ABD’nin büyük güçlerden biriyle askerî çatışmaya girme riski artmaktadır.”  “ABD’nin büyük bir güçle düşük fakat gittikçe büyüyen bir savaş ihtimalinin olduğu ve böyle bir çatışmanın muazzam sonuçlar doğuracağı…” ifadelerini kullanmaları, 21. yüzyılı şekillendirme konusunda ABD’nin yeni hamleler yapacağı anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda ABD menfaatleri ile Siyonizm’in menfaatleri örtüşmektedir. Ancak başlatılan küresel biyolojik savaş sürecinde başta BM, DSÖ olmak üzere uluslararası kuruluşların, özellikle DSÖ’nün, dünyanın her tarafında eleştiriye tabi tutulması, ABD’de Trump’ın DSÖ’ye savaş açması, maddi desteği kesmesi dikkat çekti. Buna karşı Rockefeller, Bill Gates vb. örgütü korumaları, finanse etmeleri, savunmaları, Henry Kissenger, Harari, Bill Gates’in Trump’ı ağır bir şekilde eleştirmeleri, Siyonizm’in dünya hâkimiyet mücadelesi ile ABD’nin dünya hâkimiyet mücadelesi arasında bir ayrışmanın meydana gelmesi şeklinde değerlendirilebilir.

Bu ayrışma, uluslararası teşkilatlara yansımakta; bugüne kadar ABD tarafından eleştirilmeyen DSÖ gibi uluslararası kuruluşlar, Başta (Trump dönemi) ABD başkanı olmak üzere birçok siyasi lider ve doktor tarafından eleştiriye tabi tutulmuşlardır. ABD’de eyaletler bazında bu eleştiriler yaygınlaşmaktadır.  O nedenle DSÖ’nün kuruluşunu, yapısını, amacını ana hatları ile ele alıp değerlendirmekte fayda vardır.

 

Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü[2] Birleşmiş Milletler’e bağlı ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan bir örgüttür. 1945 yılında  San Francisco‘da Birleşmiş Milletler Konferansında, Çin ve Brezilyalı delegelerin bir “Uluslararası Sağlık Örgütü” kurulması için bir toplantı organize edilmesi teklifinin oy birliğiyle kabul edilmesi sonucu DSÖ’nün kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, teklif edilen toplantının gerçekleştirilebilmesi için Belçikalı Rene Sard başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite görevlendirmiştir. Bu komite, toplantının gündemini, kurulacak uluslararası sağlık örgütünün “anayasa taslağını” ve alınması gereken kararları belirlemiştir.

19-22 Temmuz 1946’da New York’ta düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı’nda BM’ye üye 51 ülkenin temsilcisi ile  Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),  Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), OIHP (Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı temsilcileri, DSÖ için hazırlanan anayasaya son şeklini vermişlerdir.

DSÖ Anayasası, 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. Çalışmaları yürütmek üzere 2 yıllığına geçici bir komisyon Yugoslav Andrija Stampar başkanlığında oluşturulmuştur. Bu geçici komisyonun yaptığı tüm çalışmalar, 26 üye ülkenin onaylaması sonucu, 7 Nisan 1948’de DSÖ’nün hukuken kurulması gerçekleşmiştir. DSÖ Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kabul edilip her yıl kutlanmaya başlanmıştır.

DSÖ Genel Kurulu, 24 Haziran 1948 tarihinde İsviçre‘nin Cenevre kentinde BM Sarayında 48 ülkenin temsilcileri ile toplanmıştır. Bu toplantı sonunda üye sayısı 55’e çıkarılmış, DSÖ genel direktörlüğüne/müdürlüğüne Kanadalı Dr. Brock Chisholm seçilmiş, DSÖ’nün yıllık programı, personeli ve bütçesi onaylanmış, İcra (Yönetim) Kurulunu oluşturan 18 üye belirlenmiş, bölgesel örgütlenme için bölge ofisleri kurulması kararlaştırılmıştır. Mayıs 2020 itibarıyla 194 ülke DSÖ’ye üyedir ve 2 ülke de “ortak üye durumundadır.”  Genel merkezi, Cenevre’dedir. “DSÖ’nün çalışma dilleri; İngilizce, Fransızca, Çince, İspanyolca, Arapça ve Rusçadır.”

 

Dünya Sağlık Örgütünün Görevleri

DSÖ, kuruluşundan bugüne kadar yol haritası, çalışma amaç ve alanlarını genişletmiş bir yapıdır. Sağlığa yönelik yönlendirici ve koordinasyon yetkisi olan uluslararası bir yapıdır. Başlıkta verilen kaynaklarda yer alan görev ve sorumluluk alanları şöyle özetlenebilir: Uluslararası düzeyde yapılan sağlık çalışmalarında en üst düzeyde görev almak. Birleşmiş Milletler, sağlık alanından uzman kuruluşlar, meslek örgütleri, hükûmetlere bağlı sağlık kuruluşları ve benzeri kuruluşlarla işbirliği sağlamak. Karşı taraf ile ilgili bir talep olduğu takdirde hükûmetlerin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak. Talep doğrultusunda hükûmetlere teknik olarak acil yardım sağlamak. İşgal altında bulunan ya da yabancı bir ülkede sığınmacı statüsünde bulunan özel gruplara, Birleşmiş Milletler’in isteği doğrultusunda sağlık hizmetleri sunmak. Epidemiyolojik ve istatistiki veri, bilgi toplamak, bu amaçla düzenleme yapmak. Epidemik ve endemik hastalıkların ortadan kaldırılması ya da kontrolü için gereken çalışmaları yönlendirmek, teşvik etmek. Kazalardan, afetlerden doğan hasarları azaltmak için ilgili uzman kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmak. Beslenme, barınma, boş zamanları değerlendirme, sağlığın korunarak geliştirilmesi, iş ortamının sağlık şartları, çevre sağlığı gibi konularda uzman kuruluşlarla iş birliği geliştirmek. Sağlık alanında çalışmalar yürüten bilimsel ve mesleki kuruluşlar arasındaki iş birliğini geliştirmek. Uluslararası düzeyde, sağlık konularında anlaşmalar, sözleşmeler, düzenlemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. Ana-çocuk sağlığı düzeyini geliştirmek, bunların sürekli olarak yenilenen çevre koşulları ile tam bir uyum için yaşama olanağını sağlayabilmek. Ruh sağlığı dalında insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemeye yönelik çalışmaları desteklemek. Sağlık alanında yapılan bütün çalışmalara mali olarak veya bilgi olarak destek olmak ve yol göstermek. Tıp ve sağlık alanında görev alan mesleki dalların eğitilmesi ve geliştirilmesine yönelik standartları geliştirmek. Kamu sağlığı, hastane hizmetleri ve sosyal güvenliği de kapsayacak şekilde, koruyucu ve tedavi edici hizmetlere ilişkin yönetsel, sosyal ve teknik konuları incelemek. Sağlık konularında gerekli bilgi, danışmanlık ve benzeri veri yardımlarında bulunmak. Tüm dünya halklarını sağlık konusunda bilinçlendirmek ve uyarmak. Özellikle hastalıkların, ölüm nedenlerinin ve sağlıkla ilgili yöntemlerin uluslararası sınıflamasını yapmak, değişen şartlara göre bu bilgileri ve yöntemleri revize etmek. Tanı yöntemlerini olduğundan çabuk geliştirmek ve anlık müdahaleyi çabuklaştırmak. Besinler, biyolojik maddeler, farmasötik ürünlere ilişkin uluslararası standartları geliştirmek, bunların kabul görmesini sağlamak. Örgütün amaçlarına ulaşması için gereken önlemleri almak.”

 

 

DSÖ’nün Örgütsel Yapısı

 

DSÖ ana tüzüğünün 9. maddesi, örgütün yapısını ve çalışmasını belirlemektedir. Buna göre örgüt bünyesinde 3 ana birim vardır: 1. Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu (Asamble), 2. Yönetim (İcra) Kurulu, 3. Sekretarya (Genel Merkez, Bölge Ofisleri ve Ülke Temsilcilikleri).

Bu birimlerin yapısı ve görevleri aşağıda özetlenmiştir:

 1. Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu (WHA)

Örgüte üye olan ülkelerin temsilcileri (“Sağlık Bakanları başkanlığında konusunda uzmanlar”) tarafından oluşmakta olup en üst, yetkili mercidir. Merkezi İsviçre (Cenevre)’dedir. Her yıl mayıs ayında toplanmaktadır.  Genel kurul, yukarıda ifade edilen görevlerine ilave olarak aşağıda belirtilen görevleri de yerine getirmekle sorumludur:

“Örgüt adına sağlık ile ilgili sözleşmeler ve antlaşmalar yapmak. Uluslararası kamuoyunda uyulması gereken standart ve kuralları belirlemek. Örgütün politikasını belirlemek. Yönetim Kuruluna üye verecek ülkeleri seçmek. Genel Müdürü seçmek ve atamak.  Bir başkan ve 5 yardımcısını seçmek. Örgütün mali politikasını denetlemek. Bütçeyi gözden geçirip onaylamak.  Örgütün çalışması için gerekli olabilecek komisyonları kurmak.”

 1. Yönetim Kurulu 

Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllığına seçilen 34 üye ülkenin (2019 tarihinden itibaren) temsilcilerinden oluşmaktadır. “Her yıl üyelerinin 1/3’i yenilenmek zorundadır. Süresi dolan kurul üyesi tekrar seçilebilir”. Kurul, her yıl iki defa Cenevre’deki DSÖ merkezinde toplanmaktadır.  Yönetim Kurulu’nun başlıca görevleri ana hatları ile şunlardır:

“Genel kurul tarafından alınan kararları yerine getirmek. Genel kurulun gündemini belirlemek ve yıllık çalışma planı sunmak, uygun gördüğü ve gerekli konularda önerilerde bulunmak. Örgütün bazı müdahale gerektiren konularında inisiyatif kullanmak. Genel kurul tarafından kendisine çizilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek. Genel müdürün isteği üzerine gerekli görülen çeşitli alt birimler (komisyonlar) oluşturmak.”

 1. Sekretarya (Genel Merkez, Bölge Ofisleri ve Ülke Temsilcilikleri)

Genel müdür ve örgütün gerekli gördüğü teknik ve idari elemanlardan oluşmaktadır. Gerekli personel, genel müdür tarafından genel kurulun belirlediği kurallara uygun olarak atanmakta; eleman seçiminde “geniş bir coğrafi dağılım göz önüne alınmaktadır.  Atananların sahasında uzman ve temsil yeteneği olması şarttır.” Genel müdür, genel kurul, yönetim kurulu ve örgütün düzenlenen tüm konferanslarının doğal üyesidir. Ancak bu hakkını vekâlet yoluyla başkasına devredilebilir.

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün Merkez Dışında Bölgesel Yapılanışı

 

Dünya Sağlık Örgütü, yapısal olarak küresel bir örgüt özelliğindedir.[3] Bölgesel yapılanışında iki ana birim vardır: 1. Bölge Komitesi, 2. Bölge Ofisi/Bürosu.

 1. Bölge Komitesi

Bölgede bulunan üye ülkelerin temsilcilerinden oluşmakta olup görevleri şöyle özetlenebilir: “Kendi tüzüklerini hazırlamak, kabul etmek ve uymak. Bölge Ofisinin çalışmalarını denetlemek. Bölgesel problemlerle ilgili çözüm önerileri sunmak. Teknik anlamda toplantılar yapmak, örgütün kuruluş amacına uygun olarak çalışmalar yürütmek ve bölge ofisine yol gösterici olmak. Gerekli hâllerde diğer uluslararası kuruluşların bölgedeki birimleri ile iş birliği yapmak ve hareket etmek.”

 

 1. Bölge Ofisi

Genel kurul kontrolünde ve genel müdür yönetiminde, bölge komitesinin idari koludur. Bölge ofisi, genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarının uygulanmasından sorumludur. Bölge ofisi personeli, genel müdür ve bölge müdürünün ortak kararı ile atanmaktadır. Bölge Ofisinin coğrafi yapısına bağlı olarak bir ya da birkaç ülke için “alan temsilcisi ataması” yapılmaktadır. “Bölge ofisleri DSÖ ile ulusal hükûmetler arasında etkin bir ilişkinin olmasını sağlarlar.”

 DSÖ’nün 6 bölge komitesi mevcuttur:

Avrupa Bölge Komitesi

“Bölge ofisinin çalışma merkezi, Danimarka’nın Kopenhag kentindedir.” Bu bölge ofisine bağlı ülkeler şunlardır:  Arnavutluk-Hollanda-Tacikistan, Estonya-Makedonya-Moldavya; Bosna Hersek-Hırvatistan-Türkmenistan, Gürcistan-Ermenistan-Azerbaycan, Sırbistan-Özbekistan-İzlanda, Avusturya-Lüksemburg-İngiltere, Almanya-Macaristan-Kırgızistan, Belçika-Malta-Kazakistan, Bulgaristan-Monako-Türkiye, Beyaz Rusya-Norveç-Slovakya, Çek Cumhuriyeti-Romanya-Rusya, Danimarka-Polonya,  Fransa-Portekiz, Finlandiya-Letonya, İsrail-Litvanya, İtalya-Yunanistan, İrlanda-Ukrayna, İspanya, Slovenya, İsveç.

Doğu Akdeniz Bölge Komitesi

“Bölge ofisinin çalışma merkezi, Mısır’ın İskenderiye kentindedir.” Bu bölge ofisine kayıtlı ülkeler şunlardır: Afganistan-Ürdün, Bahreyn-Kuveyt, Kıbrıs-Lübnan, Cibuti-Libya, Mısır-Fas, İran-Umman, Irak-Pakistan, Yemen-Katar, Suudi Arabistan-Somali, Sudan-Suriye, Tunus-Birleşik Arap Emirlikleri.

Afrika Bölge Komitesi

“Bölge ofisinin çalışma merkez Kongo’nun Brazzaville şehrindedir.” Örgütün bu bölge ofisine bağlı çevre ülkeler şunlardır: Cezayir-Gabon, Angola-Gambiya, Benin-Gana, Botswana-Gine, Burkine Faso-Gine Bissau, Burundi-Kenya, Kamerun-Lesotho, Capo Verde-Liberya, Çad-Malavi, Comoros-Mali, Kongo-Moritanya, Cote d’ İvoire-Mauritus, -Ekvator Ginesi-Mozambik, Etiyopya-Namibya, Madagaskar-Nijer, Nijerya-Senegal, Sierra Leona-Seyşel Adaları, Güney Afrika-Sao Tome ve Principe, Swaziland-Uganda, Togo-Zimbabwe, Birleşik Tanzanya Cum.-Orta Afrika Cumhuriyeti.

Amerikan Bölge Komitesi

“Bölge ofisinin çalışma merkezi Washington’dadır.” Örgütün bu bölge ofisine bağlı olan kayıtlı ülkeler şunlardır: ABD- Antinoua -Barbuda, Arjantin-Dominik Cumhuriyeti, -Bahama Adaları-Ekvador, Barbados-Saint Kitts-Nevis, Belize-Saint Vincent -Grenadines, Bolivya-Trinidad -Tobago, Brezilya-El Salvador, Kanada-Guatemala, Kolombiya-Guyana, Kosta Rika-Honduras, Küba-Jamaica, Meksika-Nikaragua, Diminica-Paraguay, Peru-Saint Lucia.

Güney-Doğu Asya Bölge Komitesi

“Bölge ofisinin çalışma merkezi Hindistan’ın Yeni Delhi kentindedir.” Örgütün bu bölge ofisine kayıtlı ülkeler şunlardır: Bangladeş-Endonezya, Bhutan-Maldiv Adaları, Hindistan-Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Moğolistan-Nepal, Myanmar-Sri Lanka, Tayland.

Batı Pasifik Bölge Komitesi

“Bölge ofisinin çalışma merkezi, Filipinlerin Manila kentindedir.” Örgütün bu bölge ofisine kayıtlı ülkeler şunlardır: Avusturalya-Fiji, Kamboçya-Japonya, Çin-Malezya, Cook Adaları-Solomon Adaları, Filipinler-Marshall Adaları, Singapur-Papua Yeni Gine, Samoa-Brunei Darussalam, Kiribati-Mikronezya Federatif Devletleri, Tonga-Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Viet Nam-Vanuatu, Yeni Zelanda-Tokeleau, Kura Cumhuriyeti. Üye Ülkelerde 150’den fazla DSÖ ofisi bulunmakta ve örgüt bünyesinde yaklaşık 7 bin civarında kişi çalışmaktadır.

 

 Dünya Sağlık Örgütü’nün Parasal Kaynakları  

 

Dünya Sağlık Örgütünün üye ülkelerden alınan aidatlar ve özel fonlar olmak üzere iki anapara kaynağı bulunmaktadır.[4] Üye ülkelerden alınan aidatlar, bu aidatlar, üye ülkelerin ekonomik durumları göz önüne alınarak belirlenmekte ve her yıl değiştirilmektedir. “Aidatlar, ABD doları ya da İsviçre frangı ile yapılmaktadır.”  Özel fonlar ise özel kuruluşlar, vakıflar, yardım kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu (UNFPA), UNİCEF gibi kurum ve kuruluşlardan alınmaktadır.

Üye ülkelerin aidatları, “örgütün bütçesinin yaklaşık yüzde 17’sini karşılamaktadır.” “Hiçbir ülke, DSÖ’nün toplam bütçesinin %33’ünden fazlasını veremez.” DSÖ bütçesi iki yıllık dönemler hâlinde belirlenmektedir.  Örgütün 2018-2019 bütçesi yaklaşık 5.5 milyar Dolar; 2020-2021 bütçesi ise yaklaşık 4,5 milyar dolardır. DSÖ’nün finansörlerini, örgütün yıllık bütçesini karşılama oranına bağlı olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:[5]

 1. ABD: %14,67 (yaklaşık 412 milyon dolar)
 2. Bill ve Melinda Gates Vakfı: %9,76 (yıllık yaklaşık 250 milyon dolar)
 3. Bill ve Melinda Gates Vakfı ile irtibatlı GAVI İttifakı (Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ulusal hükûmetleri, Bill ve Melinda Gates Vakfı, Çocukların Aşı Programı, Uluslararası İlaç Fabrikaları Birliği (IFPMA), Rockefeller Vakfı, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), UNICEF’tir: %8,39.
 4. İngiltere: %7,79 (yıllık yaklaşık 220 milyon dolar)
 5. Almanya: %5
 6. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Birimi (UNOCHA): %5.
 7. Dünya Bankası: %3
 8. Uluslararası Rotary Kulübü: %3
 9. Avrupa Komisyonu: %3.
 10. Japonya: % 2,73
 11. Kuveyt, Kanada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Norveç, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri: her biri, %1’in biraz üstünde
 12. İtalya: % 0,54
 13. Rusya: % 0,51
 14. Çin: %0,21 (yıllık 43 milyon dolar. 38 milyon doları belirlenmiş katkı, diğeri gönüllü katkı) Türkiye: %0,08 (“yıllık 6,5 milyon doların biraz üzerinde. Bunun 4,5 milyon doları, yıllık belirlenmiş katkı payı, 2 milyon doları gönüllü katkı payı”).

 

Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütü ile İlişkileri

 

Türkiye DSÖ’nün kuruluş çalışmalarına dönemin Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz ile fiilen katılmıştır. DSÖ Anayasası, 22 Temmuz 1946 tarihinde ülkemizin de aralarında bulunduğu 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. Örgütün anayasası, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti adına İhsan Doğramacı tarafından imzalanmıştır. “Türkiye, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanunla DSÖ Anayasasını onaylayarak, örgüte resmen üye olmuştur.” Türkiye, 19 Ekim 1950 tarih ve 6666 sayılı Kanunla Teknik Yardım Antlaşması’ adıyla bir anlaşma DSÖ ile yapmıştır.[6].

Türkiye’de, süreç içerisinde DSÖ ile ilgili dört önemli birim oluşturulmuştur: 1. DSÖ Türkiye Ofisi (Temsilciliği), 2. DSÖ Gaziantep Acil Durum Ofisi, 3. İstanbul “İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Teknik Uzmanlık Ofisi” (“İstanbul Ofisi”), 4. DSÖ İş Birliği Merkezleri

DSÖ Türkiye Ofisi (Temsilciliği)

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, 1959 yılında Ankara’da bir temsilcilik ofisi açmış daha sonra bu Ofis “DSÖ Ülke Ofisine” dönüştürülmüştür. DSÖ Ülke Ofisi, örgütün Türkiye’deki faaliyetlerini organize etmekte, hayata geçirmektedir. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ile T.C. Hükûmetleri, “2’şer Yıllık Orta Vadeli İş Birliği Anlaşmaları” imzalayarak ilişkiyi devam ettirmektedir.  2019 yılı itibarıyla Türkiye’deki örgüt ekibi, sürekli çalışan 40 kişilik bir gruptur.

DSÖ Gaziantep Acil Durum Ofisi

Suriye’de yaşanan iç savaştan sonra Türkiye’ye gelen göçmenlerle sağlık kapsamında ilgilenmek üzere 2015 yılında Gaziantep’te kurulmuş bir ofistir.

Türkiye’deki DSÖ İş Birliği Merkezleri

DSÖ iş birliği merkezleri, DSÖ Genel Sekreteri veya Bölge Başkanları tarafından örgütün programlarını desteklemek için faaliyette bulunmak üzere ülkedeki bazı birimlerin/yapıların seçilip görevlendirilmesi ile oluşan merkezlerdir. Ankara’daki Bilkent Üniversitesindeki “Uluslararası Çocuk Merkezi”, “DSÖ Bağışıklama Eğitimi ve Savunma İşbirliği Merkezi” olarak seçilmiştir.

“İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve

Yanıt Dünya Sağlık Örgütü Coğrafi Ayrık Ofisi”/“İstanbul Ofisi”

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Avrupa Coğrafi Ayrık Ofisinin (İstanbul) Türkiye’de Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Antlaşması’nın 2 Mayıs 2017 tarihinde Dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab tarafından imzalanmasıyla” bu ofisin kurulması işlemleri başlatılmıştır. 14 Nisan 2020’de 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiye’de Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile onaylanarak yürürlüğe sokulmuştur.[7] DSÖ Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge’nin video konferans yöntemiyle katıldığı bir törenle resmen açılmıştır. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab, “George Soros’un akrabası, Macar asıllı bir Yahudi’dir.[8]

Bu ofis ile ilgili yapılan anlaşmadaki bazı maddeler, çok dikkat çekici ve düşündürücüdür. Anlaşmanın bazı maddelerine göre, İstanbul Ofisine Türkiye’nin hiçbir müdahale hakkı bulunmamaktadır.

DSÖ’nün İstanbul Ofisinde çalışacak tüm personelin seçiminde, atanmasında, işten çıkarılmasında, Türkiye’nin hiçbir hakkı olmayıp nihai karar, DSÖ Avrupa tarafından verilmektedir (Madde 3.6). İstanbul bölgesinde “tartışma ve karar alma özgürlüğü dâhil olmak üzere tam toplantı yapma özgürlüğüne sahip olup” “hükûmetten herhangi bir izin alma mecburiyeti yoktur.” (Madde 4.2). İmzalanan antlaşmanın 5. maddesine göre, İstanbul Ofisi, Türkiye’nin denetimi dışına çıkarılmakta, herhangi bir nedenle Türkiye’de hiçbir birim, hiçbir yetkili, “DSÖ Avrupa Bölge Direktörü veya İstanbul Ofisi Başkanının onayı ve kararlaştırdığı koşullar haricinde”, “herhangi bir resmi görevi yerine getirmek için”,  ofise girme, denetleme, kontrol etme, sorgulama hakkına sahip değildir:

“Madde 5:  1. Hükûmet, DSÖ kontrol ve hâkimiyetinde olacak İstanbul Ofisi mahallinin dokunulmazlığını kabul eder.   2. İdari, adli, askerî veya polis olmak üzere hiçbir Hükûmet memuru veya Türkiye içinde kamu yetkisi kullanan diğer şahıs DSÖ Avrupa Bölge Direktörü veya İstanbul Ofisi Başkanının onayı ve kararlaştırdığı koşullar haricinde, herhangi bir resmi görevi yerine getirmek için İstanbul Ofisi’nin mahalline girmeyecektir.  Ancak, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü veya İstanbul Ofisi Başkanı veya vekilinin onayı, acil koruyucu faaliyet gerektiren yangın ya da diğer afet durumunda aranmayabilir. 3. DSÖ, İstanbul Ofisi mahallinin herhangi bir Türkiye kanunu uyarınca tutuklanmadan kaçan veya Hükûmet tarafından başka bir ülkeye iadesi ya da dava veya hukuki işlem tebligatından kaçınmaya çalışan kişilerin sığınağı olarak kullanılmasını engelleyecektir.”

İstanbul Ofisi, DSÖ Türkiye Ofisinden bağımsız hareket etmektedir. Örgütün Türkiye Ofisi, İstanbul Ofisini denetleyememekte, müdahale edememekte ve talimat verememektedir. İstanbul Ofisi, biraz mübalağalı da olsa Türkiye devleti içerisinde ayrı bir devlet gibidir.  Nitekim Madde 10’a göre İstanbul Ofisinin personeli tam bir dokunulmazlığa sahiptir: “Madde 10.1: İstanbul Ofisinde görevli örgüt memurları, Türkiye’de aşağıdaki ayrıcalık, muafiyet ve olanaklardan faydalanacaktır: a) Resmî kapasite ile söyledikleri veya yazdıkları tüm sözler ve yaptıkları tüm eylemler nedeniyle yasal işlemlerden muafiyet. Bu muafiyet, İstanbul Ofisindeki görevlerinin bitiminden sonra da devam edecektir.”

Bu maddeye göre; “Viyana Antlaşmasının 41. maddesine göre açıklama yapan büyükelçiler” rezaletine benzer bir rezalet, İstanbul Ofisi personeli tarafından icra edilirse, hiç kimse şaşırmamalıdır.  Madde 13 ve 14’e göre “İstanbul ofisi için gerekli olan tüm mekân, bina, mefruşat, teknik donanım, toplam yıllık 500 bin doları aşmamak şartıyla hükûmet tarafından karşılanacaktır.” “İstanbul Ofisinin onaylanmış planının uygulanması için gerekli operasyonal program ve çalışma maliyetlerini karşılamak üzere Hükûmet DSÖ Avrupa’ya yıllık en az 2 milyon dolar hibe edecektir.”

Görülebileceği gibi her türlü maddi ihtiyacı karşılamak, hükûmetin görevidir. Fakat hiçbir şeye karışamamaktadır.  Derin mekanizma/finansörler örgütü, Türkiye’yi yıpratmak amaçlı harekete geçirdiğinde, on büyükelçinin basın bildirisinde olduğu gibi, yapacağı açıklamaların hiçbirine Madde 10.1 kapsamında müdahale edilemeyecektir.

Bakan Akdağ’ın antlaşma imza töreninde; “Özellikle, bütün ülkelerin afetlere, ani çıkan bulaşıcı hastalıklara karşı hazırlığının nasıl olması gerektiği burada tasarlanacak, burada konuşulacak, eğitimler ve çeşitli ülkelerle toplantılar yapılacak.”[9] ifadesinden de sağlıkla ilgili toplumsal her türlü bilginin İstanbul Ofisine verileceği anlaşılmaktadır.

Milletin gen, doku, hastalıklara direnç haritasının, insanımızın vücudunun nelere, nasıl tepki verdiği ve bunun gibi tüm sağlığı ilgilendiren bilgilerin İstanbul Ofisine verilmesi doğru mudur, uygun mudur? Türkiye’nin krizlerle nasıl mücadele edeceği bilgisinin böyle bir yapıya aktarılmasının, gelecekte Türkiye’nin karşısına dikeceği sorunları görememek son derece tehlikeli olmayacak mıdır?

“DSÖ ve Cinsel Yönelim”

 

DSÖ ile Türkiye arasında imzalanan İstanbul Ofisi Ev Antlaşmasında, Türkiye’nin İstanbul Ofisine geniş haklar vermesi, İstanbul Ofisi çalışmalarına katılamaması, onu denetleyememesi, yapılacak açıklamalara müdahale edememesi, gelecekte Türkiye’nin başını çok ağrıtacaktır. Çünkü DSÖ yaptığı yayınlarda ülkelerin değerlerine, inançlarına, kültür ve medeniyet değerlerine saygı göstermemektedir. Adeta toplumsal dejenerasyonun öncülüğünü yapmaktadır.

“Cinsel yönelim” kavramına sahip çıkarak, ergenlik dönemine kadar çocukların erkek-kız ayırımına tabi tutulmamasını savunan “Eğitim Politikası Rehberleri” yayımlamış olması, son derece tehlikelidir. Nitekim Brezilya Devlet Başkanı ve danışmanı, DSÖ’yü bu yaklaşımından dolayı suçlamakta ve bundan dolayı koronavirüs salgını ile ilgili DSÖ’nün eylem planlarına itibar etmemektedirler: “Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro diyor ki: İşte bazılarının benden koronavirüsle ilgili tavsiyelerine uymamı istediği Dünya Sağlık Örgütü bu. Eğitim politikası rehberliklerini de izlememiz gerekiyor mu? (2010 tarihli, ‘Avrupa’da Cinsel Eğitim Standartları’) 0-4 yaş arası çocuklar için bedenlerine dokunduklarında zevk ve tatmin, mastürbasyon, 4-6 yaş arası çocuklar için olumlu cinsiyet kimliği, erken çocuklukta mastürbasyon, eşcinsel ilişkiler, 9-12 yaş arası için ilk cinsel deneyim. Bolsonaro’nun danışmanı Arthur Weintraub DSÖ’nün 0-4 yaş arası çocuklara ‘mastürbasyon, zevk ve keyif, kendi bedenine dokunmak ve cinsiyet ideolojisi’ eğitimi verilmesini tavsiye eden rehberlik kuralları var. Bu doğru mudur?”[10]  Örgütün cinsel yönelim kavramsallaştırmasına sahip çıkmakla İstanbul Sözleşmesi’ndeki ana felsefeyi savunduğunu Türkiye göz önüne almak zorundadır.

 

DSÖ, Koronadan Öldüğü İddia Edilen Hastalara Niçin Otopsi Yaptırtmıyor?

 

Küresel salgın ortaya çıkar çıkmaz başlatılan “mutlaka PCR testi olun” kampanyası ilginçtir. Oysa PCR testlerinin güvenirliliği ciddi bir şekilde sorgulanmıştır. Uygulamada, bunu doğrulayan sonuçlar olmasına rağmen bu göz önüne alınmamış; başka bir test yapılabileceği düşünülmemiştir. Gerçek nedeni bilinmeyen şüpheli ölüm hadiselerinde ölümün gerçek nedeni otopsi yapılarak belirlenmektedir. Otopsi, ölüm nedeninin ne olduğunu açığa çıkaran en önemli yöntemlerdendir. PCR testine dayanarak ölüm nedenini belirlemek, yanlış bir yaklaşım ve uygulamadır.

Nedense korona salgını sürecinde baştan itibaren otopsi yapılması istenmemektedir. Ölenlerin korona salgınından ölüp ölmediği bilinmemektedir. Sanki salgın döneminde ölen her insana, “Koronadan dolayı öldü!” damgasının basılması bir merkez tarafından istenmektedir. Neden? Kim bu merkez ve DSÖ’nün bu merkezle bağlantısı nedir? Örgüt salgın döneminde ölenlerle ilgili niçin “otopsi yapmayın talimatı vermiş” ve “çok kirletici oldukları için niçin hemen gömülmelerini ya da yakılmalarını” istemiştir?”[11]

DSÖ’ye rağmen yapılan otopsi sonuçları, PCR testine dayanarak belirtilen ölüm sebepleri ile uyuşmamaktadır. Almanya’nın Hamburg kentinde yapılan otopsi sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi Adli Tıp Bölümü’nden Prof. Dr. Klaus Püschel; “Çin koronavirüs nedeniyle ölen hasta olmadığını, incelenen 140’tan fazla insanın yaklaşık %80’i kardiyovasküler hastalıklardan öldüğünü, Hamburg’da geçmişte başka bir hastalığı olmadan hiç kimsenin koronadan ölmediğini…” çok açık bir şekilde kamuoyu önünde ifade etmiştir. Benzer şekilde İtalya’da açıklanan otopsi raporlarında ölenlerin Kovid-19’dan değil,  “Obezite, koroner kalp hastalığı, astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı, periferik arter hastalığı, diabetes mellitus tip 2 ve nörodejeneratif” hastalıklardan dolayı öldüğü açıklanmıştır.[12]

Bulgar Patoloji Birliği Başkanı, Avrupa Pataloji Birliği Danışma Kurulu üyesi ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Onkoloji Hastanesi Histopatoloji Bölümünün Başkanı Dr. Stoian Alexov, 13 Mayıs 2020 tarihli röportajında çok ciddi iddialarda bulunmuştur: “8 Mayıs web seminerine katılanların ortak görüşü, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve İsveç’te gerçekleştirilen otopsilerin virüsün ölümcül olduğunu göstermemiş olmasıdır. (…) Tüm patologların söylediği şey, koronavirüsten ölen kimsenin olmadığıdır. Bunu tekrarlayacağım: kimse koronavirüsten ölmedi. Yeni koronavirüs ile enfekte olduğu düşünülen herhangi bir kişinin, potansiyel olarak ölümcül olan hastalıklardan değil de sadece virüsün sebep olduğu yangı reaksiyondan öldüğüne dair bir otopsi kanıtı olmadığı da gözlemlenmiştir. (…) DSÖ, söylediklerinin arkasında gerçek, bir gerçek olmadan dünya çapında bir kaos yaratıyor.”[13]

Lancet dergisi 5 Yıllık Onkolojisi Yazarlığı, Kraliyet Patologlar Koleji Yayın Direktörlüğü, Biyologlar ve Fizyoloji Haber Yayın Kurulu Başkanlığı, Rotherham Genel Hastanesi Kanser Hizmetleri Direktörlüğü görevlerinde bulunmuş olan patolog Prof. John A. Lee’nin, koronavirüs salgın dönemi ile ilgili gözlemleri, iddiaları ve suçlamaları çok daha ciddidir. Çok uzun olan açıklamasını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

“Salgın sırasındaki fazla ölümlerden kaçı COVID-19 ile ilgili, kaçı aldığımız sosyal önlemler, sağlık sisteminde yapılan değişiklikler, karantinalar veya sosyal mesafe yüzünden gerçekleşti? Bilmiyoruz. Hepsinin Kovid-19 yüzünden olduğu iddialarının aksine, belki de büyük çoğunluğunun, hastalığın kendisi yüzünden değil, bizim hastalığa verdiğimiz cevap yüzünden gerçekleştiği konusunda ciddi kanıtlar mevcut. Gerçek ölüm sebeplerini bulmak ancak ölüleri inceleyerek mümkün olabilirdi. Fakat otopsinin, hastalığı anlamaya en çok yardımcı olabileceği bu dönemde, verilen tavsiyelerle otopsi yapılması engellendi. Otopsiyi desteklemek yerine otopsi yapılmaması yönünde talimatlar yayınlanmaya başlandı. Ölüm belgesi yazma kuralları, istatistikleri güvensiz hale getirecek yönde değiştirildi.

Bakım evi hizmeti verenler ki çoğunun tıbbi eğitimi yoktur, hastanın Kovid-19 nedeniyle öldüğü konusunda görüş bildirebilir oldu. 29 Nisan’dan itibaren, bakım evlerindeki tüm ölümler, muhtemel Kovid-19 olarak kabul edildi. Gerçek ölüm istatistiklerinin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde, bu kurallar her zamankinden daha az güvenilir olacak şekilde değiştirildi. Ben ve meslektaşlarımın çoğu, koronavirüs salgını sırasında getirilen değişikliklerle, patolojinin bu hastalığı anlamada oynayabileceği rolü oynayamaz hale getirilmesinden çok rahatsızız. Salgının en başlarında, ölüm belgesi yazma kuralları, istatistikleri güvensiz hale getirecek yönde değiştirildi.

Normalde ölüm belgesini iki doktor yazabilir. Bunlardan biri, hastayı tedavi eden, tanıyan veya yakın zamanda görmüş olan biri olmalıdır. Bu değiştirildi. Sadece Kovid-19’a özel olarak, belge tek bir doktor tarafından verilebilir hale getirildi. Ve bu doktorun hastayı muayene etmiş olmasına, hatta hastayla tanışmış olmasına bile gerek duyulmadı. Ölümden önceki 4 hafta içerisinde yapılan bir görüntülü muayene, ölüm nedeninin Kovid-19 yazılmasına yetiyordu.

Kovid-19 diye “bahsedilen” vakaların kaçta kaçında gerçekten bu hastalık vardı? Ve varsa da ölümlerden gerçekten Kovid-19 mu sorumluydu? Baş adli tabip, 26 Mart’ta bir talimat yayınlayarak Kovid-19 vakalarını adli tıp sürecinden çıkardı: ‘Her Kovid-19 ölümü, adli tıptan geçmesi gerekmeden, sadece ölüm sertifikası süreci ile yönetilecektir.’ Royal College of Pathologists de Şubat’taki talimatında: ‘Eğer bir ölüm Kovid-19 enfeksiyonu ile bağlantılı ise, post-mortem incelemeye gerek olmadan ölüm belgesi verilebilir.’ Virüse hem klinik hem de sosyal anlamda doğru yanıtı verebilmek adına öncelikle doğru bilgiye ihtiyacımız var. Oysaki Kovid-19 ile ilişkilendirilen ölümlerden kaç tanesinin gerçekten hastalıkla ilgili olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Gerçekleşen fazla ölümlerin kaçının Kovid-19 nedeniyle, kaçının karantina nedeniyle olduğunu da bilmiyoruz. Bu salgının en gözden kaçırılan trajedilerinden biri, Kovid-19’u daha iyi anlama fırsatının kaçırılmış olmasıdır. Avrupa’daki en yüksek Kovid-19 ölümüne sahip olduğumuz söyleniyor ama bundan hiçbir zaman için emin olamayacağız, çünkü düzgün bir şekilde saymamaya karar verdik. Kesin verilerinin kalitesiyle gurur duyan bir ülke olarak, kaybolan Kovid-19 verisi ulusal bir skandaldır.”[14]

Bu doktorların gözlemleri ve iddiaları çok ciddidir. Daha da ayrıntılı araştırılmaya değerdir.

Türkiye’de bu konuda Opr. Dr. Okan Özdemir, bir araştırma yapmış olup elde ettiği sonuçlar yukarıdaki çalışmaları destekler özelliktedir: “Resmî TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında 435 bin 941 kişi öldü. Ölenlerin yüzde 36,8’i yani 160 bin 426’sı kalp ve damar hastalıklarından, yüzde 18,4’ü yani 80 bin 213’ü iyi ve kötü huylu tümörlerden, yüzde 12,9’u yani 56 bin 236’sı solunum sistemi hastalıklarından kaybedildi. Bu en yüksek ölüm nedenlerinin, 2020 yılındaki genel ölüm sebepleri ile örtüştüğü görülmektedir ve geçen yıl bu vatandaşlarımızın tamamı için ‘eceliyle öldü’ tabiri kullanılmıştı. Yanlış mı? PCR testi ise bir genetik iz sürme testidir, genel amacı babalık ve akrabalık tayinlerinde, kriminal olaylarda genetik delil bulmaktır. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testinin mucidi olan ABD’li biyokimyacı Karry Mullis bu değerli buluşundan dolayı 1993 Nobel Kimya Ödülüne layık görülmüştür. Ancak Mullis, bu testin özellikle HIV ve diğer virüslerde hastalık tayini için kullanılmasının yanlış olduğunu, yanlış sonuçlar vereceğini ve kullanılmaması gerektiğini beyan etmiştir. Ayrıca PCR yöntemi ile testin büyütme özelliğini kullanarak insanda hemen hemen istenilen her şeyi kolaylıkla bulabilme özelliğinin var olduğunu söylemiştir. Yani Türkiye’de bir yıldaki ölümlerin yarısından fazlası, basit bir testin yardımı ile herhangi bir virüsten kaynaklanıyormuş gibi gösterilmeye uygundur. İşte bu test yardımı ile daha önce Koronavirüsle karşılaşmış, ama klinik belirti oluşturmamış bir şahıs bir süre sonra başka bir hastalıktan hastaneye düşerse, içeriye giren her kişiye olağan bir şekilde uygulanan PCR testi pozitif çıkınca ‘hastalık veya ölüm nedeni, Kovid-19 dur!’ denilmektedir. Oysa ölüme götüren sürecin ne olduğu ancak ve ancak otopsi yapılarak tespit edilir, etkilenen organlardan elde edilecek örneklerde Kovid-19 virüsünün izole edilmesiyle veya edilememesiyle saptanabilir, test ile değil… Geçen yıllarda olağan şekilde on binlerce vatandaşımızı hayattan koparan influenza virüsünün bu sezon görülmediği, bu yıl görülen mevsimsel gribin artık Kovid-19 olduğu da resmî olarak beyan edilmiştir!”[15]
      DSÖ, koronavirüs salgınına kadar kabul edilen sürü bağışıklığı kavramını tek yanlı değiştirerek sadece “aşı olmaya” bağlamıştır. “Aşı olmadan sürü bağışıklığı kazanılamaz!” şeklinde bir tavır ortaya koymuştur.[16] Avustralya’nın ABC Televizyonu, “DSÖ’nün (Bugün Kovid-19 ile ilgilenen) Acil Durum Programı’na yönelik dosyalarında pek çok yolsuzluk olduğunu” iddia etmektedir. İngiliz Oxford Üniversitesi, Mart ayında “DSÖ’nün Kovid-19 verilerinin tutarsız ve yanlış olduğunu” ifade ederek verileri kullanmayı bıraktığını açıklamıştır. Keza, Finlandiya, “Örgütün virüs test protokollerini hatalı sonuçlar verdiği gerekçesiyle reddetmiştir.”[17]

Başka hastalıklardan dolayı ölenleri koronadan öldü diye göstererek virüsten ölenlerin sayısını artırmak istemenin ana nedeni nedir? Türkiye bu oyuna niçin gelmektedir? Otopsi yapılarak ölüm sebepleri, gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarılabilir: Prof. Dr. Halis Dokgöz “Kovid-19 tanısı konulmuş olgularda tıbbi otopsi yapılabilirse vücudun tüm sistemleri araştırılarak yeni bulgular elde edilir. Bu durum hem ülkemizin hem de dünyada yeni tıbbi uygulamaların önünü açabilir.”[18] Otopsi aynı zamanda virüsü değişik boyutları ile tanıma imkânı sağlayacağından ona uygun aşıları üretmek daha doğru ve avantajlı olabilir. Prof. Dr. Ömer Faruk Doğan: “Bu virüsün tam bir genetik haritası ile içerdiği proteinler açıklanmıyor. Bu virüse enjekte edilmesi başarılmış 4 adet HIV proteini olduğu da yayınlarda mevcut. Yani mutasyon döngüsünü belirleyen bu protein ise insanın direk bağışıklık sistemine saldırıyor. Vücut bu saldırıya uğrayınca kendi hücrelerine karşı antikor üretebilir.”[19] “…Otopsi uygulamasında, otopsi hemen yapılır ise virüs izole edilip çoğaltılabilir.”   Prof. Dr. Aykut Özdarendereli “Aşı için virüsün izolasyonu hayati öneme sahiptir.”[20]

Virüse yakalanıp daha sonra ya da tedavi sürecinde ölen herkese “Koronadan öldü!” damgası vurulurken; aşı olduktan sonra ölenler için aynı yaklaşım kullanılmamakta, herhangi bir otopsi yapılmadan, “Ölümün aşı ile alakası yoktur!” tarzında açıklama yapılmaktadır.  Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi’nde Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Bahadır Sucaklı: “Bu ölümlerin aşı sonrası meydana gelmesinin tesadüfi olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Mevcut aşı uygulamaları içerisinde aşıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm DSÖ’ye bildirilmedi.”[21] Türkiye bu oyunu neden bozmamaktadır ya da bozmak istememektedir. Türkiye’nin bu oyunu bozma gücü vardır.

 

DSÖ ve Küresel Hâkimiyet Proje Sahipleri

 

Örgütün kuruluş amaçları, DSÖ Anayasası’nda belirlenmiş ve bunu hayata geçirebilmek için dünyanın her tarafında ona örgütlenme hakkı verilmiştir. Amaç, tüm dünyanın sağlıklı olmasıdır. “DSÖ Anayasası sağlığa bir sosyal hak, sağlık hizmetine kamusal bir hizmet olarak bakmakta, sağlığın sosyal ve ekonomik belirleyicilerini vurgulamaktadır. Örgüt hastalık kontrol programlarında eşgüdümünün sağlanması, sağlık konularında uzman görüş belirlenmesi, aşı vb. biyolojik maddelerde standartların konması, burslar verilmesi, sağlıkla ilgili yayınlar yapılması, ülkelere sağlık projelerinde maddi ve bilimsel destek sağlanması gibi görevler yanında dünyanın neresinde olursa olsun felaket veya salgın gibi acil bir durumda yardım sağlar, savaş, afet gibi nedenlerle evlerinden, yurtlarından kopmuş mültecilere sağlık hizmeti götürür.”[22]

Bu amaçlarla kurulmuş olan bir DSÖ’nün yapılanış şemasını göz önüne aldığımızda, uluslararası bir yapı olarak her ülkede örgütlenebilmektedir. Bu nedenle küresel hâkimiyet projeleri olan yapılar, aşı ve ilaç sektörünün hep ilgi odağı olmuştur. Politikalarını belirleme ve yönlendirmede bu yapılar, örgüt üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak baskı uygulaya gelmişler, çalışanlarını etkileme çareleri aramışlar, zaman zaman kurumu kaynakları kesmekle tehdit etmişlerdir. Yol boyu etkisi farklı olmakla birlikte bu yaklaşım gerçekleşmiş; DSÖ kendi alanında tüm insanlığın menfaatlerini değil belli zümre ve kuruluşların menfaatlerini savunur duruma düşmüştür.

Kuruluşundan bu yana ABD, DSÖ üzerinde çok etkili olmuştur. Başlangıçta DSÖ bütçesinin yarısını karşılayan ABD, örgüte baskı yapma hakkını kendinde görerek örgütün politikalarını, ABD menfaatleri istikametinde yönlendirmiştir. Bundan dolayı, daha sonra, ABD’nin kuruma katkısı azaltılmıştır. Bununla beraber, Trump’ın koronavirüs salgını dolayısıyla ülkesinden gelen kaynakları kesene kadar DSÖ’nün mali kaynaklarının üçte biri ABD’den karşılanmaktaydı. ABD ve küresel sermaye sahiplerinin, özellikle, aşı ve ilaç sektörünün bu baskıları yol boyu devam etmiştir.

Bu kesimle DSÖ arasında önemli çatışmalardan biri “Anne sütü yerine, bebek maması verilmesi” olayıdır. Tekeller başta Afrika olmak üzere dünyanın her tarafında anne sütünün bebekler için tehlikeli olduğu kampanyasını açmışlardır. Anne sütü yerine ürettikleri bebek mamalarının kullanılmasını tüm dünyaya baskı ile kabul ettirmek istemişlerdir. Özellikle Afrika’da “Yoksul anneler bu mamaları süt yerine su ile hazırlayınca bebeklerin beslenmesi bozularak on binlerce bebek ölmüştür.” DSÖ bu katliama karşı çıkmıştır. Anne sütü yerine bebek mamalarının kullanılmasının yanlış olduğunu savununca “ABD, DSÖ’yü uluslararası ticareti engellemekle suçlamıştır.” DSÖ geri adım atmak zorunda kalmıştır.[23]

ABD benzer bir baskıyı, DSÖ, “Ülkelerin akılcı ilaç politikalarını benimsemesi ve gerek duydukları temel ilaçları kendi üretmelerinin” daha yararlı olduğunu ülkelere tavsiye edince “18 dev ilaç şirketinden 11’ine ev sahipliği yapan ABD, DSÖ’nün bu teklifine şiddetle karşı çıkarak DSÖ’ye parasal katkısını durdurmuştur.[24]  Örgüt 2005 yılında hükûmetlere “Bir küresel salgının başlangıcında yeterli malzemenin ulusal olarak mevcut olmasını sağlamanın tek yolu, ilaçların uluslar tarafından önceden stoklanmasıdır.” şeklinde tavsiyede bulunmuştur.[25]

DSÖ, başından beri ABD ve ilaç sektörünün yoğun baskısı altında anayasasında yazılı olanları hayata geçirmede açık kararlı bir tavır belirleyemeyince, daha işin başında örgüt yapısı içerisinde sorun çıkmaya başlamıştır. Sovyetler Birliği, Ukrayna, Beyaz Rusya, “DSÖ’nün tutumundan memnun olmadıklarını belirterek üyelikten çekilmek istediler.” Bundan bir yıl sonra da “Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya da üyelikten çekildiler.” Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkeler 1955 yılına kadar DSÖ toplantılarına hiç katılmamışlardır. ABD’nin karşı çıkması nedeniyle, Çin Halk Cumhuriyeti 1960’ların sonuna kadar örgüte kabul edilmemiştir.

1978 yılında DSÖ’nün Alma Ata’da düzenlediği uluslararası toplantıda temel sağlık hizmetleri politikası benimsenerek “Sağlık sorunlarının temelinde toplumsal sorunlar olduğu” anlayışı etkin olmaya başlamıştır. Temel sağlık hizmetleri politikası kavramsallaştırması ile “Sağlık hizmetlerinden çok beslenme, konut, gelir, çevre, iş, katılım gibi temel etmenlerin varlığına dikkat çekilmiş; “Sağlık hizmetlerinde öncelik hastanelere değil, koruyucu hizmetlere” verilmesi ve “kaynakların adil dağıtılması” öne çekilmiştir. Kapitalist yaklaşım buna karşı olduğu için temel sağlık hizmetleri girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. “Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün sağlık alanında giderek artan etkisi ile” “Parayı verenler düdüğü çalmış” proje rafa kaldırılmıştır. Küreselleşmenin öne çıkması ile örgüt geçmişi inkâr ederek “neoliberal sağlık politikalarının temsilciliğini” yapmaya başlamıştır. Çalışmalarında yol boyu kavramsal değişikliklere gitmiştir. DSÖ’nün 2000 yılında yayınladığı “Dünya Sağlık Raporu 2000”de  “hastalar” “müşteri”, “sağlık kurumları” “işletme”, kamu sağlık hizmeti ise “piyasa” diye isimlendirilerek sağlık hizmetlerinin “piyasa sistemi” içinde gerçekleştirilmesi savunulmuştur. Rapora göre “Devletin görevi piyasaların denetlenmesi olarak gösterilmiştir.”[26]

Aşı ve ilaç tekellerinin sağlık üzerindeki oyunlarına, entrikalarına kulaklarını tıkayan, Küresel güç odaklarının stratejilerinin uygulayıcısı konumuna gelen DSÖ, elektro-manyetik dalgalar ve baz istasyonları konusunda gerekeni yapmamış, bu konuda yapılmış bilimsel çalışmaları dikkate almadan 2006 yılında “yayınladığı 304 numaralı duyuruda (Fact sheet) baz istasyonlarının sağlık zararına ilişkin ikna edici bir kanıt bulunmadığını ilan etmiştir.”[27]

 

DSÖ Domuz Gribi Salgını Kampanyası ile Kimlere Hizmet Etmiştir?

 

Nisan 2009’da Meksika’da ortaya çıkan domuz gribi virüsünün küresel bulaşıcı bir virüs olduğu, başta DSÖ olmak üzere Siyonist kaynaklar, büyük bir psikolojik harekâtla dünyaya duyurmuşlardır. Hemen hemen eş zamanlı olarak geliştirilen ve yeterli denetimden geçirilmeyen yan etkileri ciddi bir şekilde tartışılmayan aşılar, Ekim 2009’dan itibaren de piyasaya sürülmüştür.[28]

2009 yılında dünyada bugünkü gibi çok büyük bir panik meydana getirilirken grip aşısı üreten firmalar, çok büyük kârlar yapmışlardır. Salgın ve aşılarla ilgili başlatılıp yürütülen büyük psikolojik harekâtın arka planında, “İngiltere’deki aşı kampanyalarına yön veren hatta DSÖ’ye de danışmanlık yapan, aşı firmaları ile irtibatlı, önemli pozisyonlardaki bir iki uzman bulunmaktadır.”[29]

DSÖ’nün açtığı “büyük tehlike var” kampanyasının, 6. derecede küresel salgın, ardından, Batılı küresel ilaç şirketlerinin ürettiği milyarlarca Dolarlık domuz gribi ilaç ve aşılarını,  ABD eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’in hisselerinin bulunduğu Gilead şirketi tarafından geliştirilen Tamiflu ilacı, örgüt tavsiyesiyle hükûmetlere satılmıştır. “Bunun sonucunda Gilead, Tamiflu’dan 2 milyar dolar kazanmıştır. Bunun 5 milyon Doları, Rumsfeld’in hissesine aittir.” DSÖ bilim kurulu üyesi olan Rotterdam’daki Erasmus Üniversitesi’nde Prof. Dr. Albert Osterhaus, örgüte yaptığı danışmanlık ve yönlendirme sayesinde aşılardan büyük maddi kazançlar elde etmiştir. “İlaç firmalarına danışmanlık yapan ve ilaç firmalarınca fonlanan Osterhaus dışındaki diğer DSÖ Bilim Kurulu üyelerinden 5 tanesi (15 üyeden 5’i) domuz gribi provokasyonu sayesinde ilaç firmalarına milyarlarca dolar kazandırmışlardır.

2009 yılındaki “Domuz Gribi” olayı, DSÖ için yüzkarası bir olay olup ilaç firmalarının para kazanması için yapılmış pis bir operasyondur. 2009 yılında örgütün Direktörü Hong Konglu Margaret Chan, “Dünya ilaç devlerinin etkisi altında Domuz gribini (H1N1) 6. seviyede Pandemi ilan etmiş ve bu yüzden 100 milyon insanın ölebileceğini ileri sürmüştür.”[30]

Oysa domuz gribi yüzünden ölenlerin sayısı sadece 50 kişi idi. Amerika’da yayınlanan The Huffington Post’un 6 Ağustos 2009 tarihli sayısında “Domuz Gribi Aşısına Hayır Deyin!” adlı bir makale yayınlanmıştır. Makalede önemli iddialara yer verilmektedir: Bu aşı kampanyası, hükûmette bir işe yaramayan zararı faydasından çok (perilous) bürokratlar tarafından yürütülmektedir. Büyük dâhilerin bu büyük grip sektörüyle bağlantıları vardır. Sizi de aşılamak isteyen bu aşı çığırtkanlarına hayır deyin, çocuklarınızı koruyun. Bu hükûmet teşvikli aşıyı yaptırmamaları için arkadaşlarınızı, dostlarınızı uyarın. Her yıl 36 bin Amerikalı sezonluk grip aşısından ölürken, bu rakamla mukayese edilemeyecek oranda az ölüme sebep olan domuz gribi konusunda bu kadar büyük yaygara koparılması ve herkesin aşıya zorlanması herhalde Amerika’da çoğunluğun uyanmasına ve ilk defa büyük bir tepki ortaya koymasına sebep oldu.”[31]

Avustralyalı araştırmacı-gazeteci Jane Burgmeister, 10 Haziran 2009’da DSÖ ve BM hakkında “kuş ve domuz griplerinin laboratuvarlarda insanları öldürmek için üretildiği” iddiası ile bazı belgeleri dayanak göstererek dava açmış ve elindeki belgeleri ABD’de FBI’a teslim etmiştir. Açtığı davada iddiaları yenilir yutulur gibi değildir: “Grip virüsleri, laboratuvarlarda gen mühendisliği kullanılarak üretilmişlerdir.” “Biyolojik silah kategorisinde olan bu virüslerin belli korunma standartları ve kuralları vardır (korunma standardı- BSL3 (Biosafety Level 3) ). O nedenle “virü­s kesinlikle yanlışlıkla yollanmamış bilerek, şuurlu bir şekilde küresel olarak yayılması sağlanmıştır.” “Amaç finansal ve politik çıkarlar sağlamaktır.” “Halkların yaşamını riske atmışlardır.” Bunu “Amerika’da Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, uluslararası bankerler ve Amerikan Merkez Bankası’nın (Federal Reserve) başını çektiği güçler bilerek şuurlu bir şekilde yapmıştır.”[32]

Jane Burgmeister’in söylemediği ya da söyleyemediği çok önemli bir başka nokta, şuurlu bir şekilde dünya nüfusunu azaltmak için virüs bilinçli bir şekilde üretilmiş ve dünyaya yayılması sağlanmıştır.  Gazetecinin suçladığı kesimlere baktığımızda meselenin salt bir para meselesi olmadığını söyleyebiliriz. Açılan dava, belli güç merkezleri tarafından kapatılıp unutturulmuştur. Domuz gribi salgınının doğal olmadığını, fabrikasyon üretimi olduğunu iddia eden bir başka isim, Avustralyalı, aşı ve virüs uzmanı Prof. Dr. Adrian Gibbs’tır.  Ekip olarak yaptıkları araştırmaların sonucu, Avustralya’daki Virology Journal adlı dergide, Kasım 2009’da yayınlamışlardır. Araştırma sonuçlarına göre “Domuz gribi tesadü­fen veya doğal olarak kendiliğinden ortaya çıkmamış, laboratuvar ortamında geliştirilirken kazara ortaya çıkmıştır. Çünkü buluntular, üç ayrı kıtadan gelen üç ayrı virüs türünün bir laboratuvarda ya da aşı geliştirme merkezinde bir araya getirilmesiyle virüsün elde edildiğini” ortaya koymaktaydı.[33] Diğer taraftan ABD’deki Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi ve Almanya’daki Friedrich-Loeffler Hayvan Sağlığı Enstitüsü de bu “Domuz gribi aşısının menşeinin laboratuvar ortamı olduğunu” kabul etmiştir.  DSÖ, ABD Sağlık Bakanlığı ve aşı firmaları, Domuz gribinin domuzlardan insanlara geçtiğini iddia etmişlerdir. Araştırma sonuçları, bunun tam tersini ortaya koymuştur: “Domuz gribi olarak adlandırılan gribin aslında domuzlarla alakası yoktur. İnsanlarda rastlanan bu virüsün domuzlarda rastlanan virüsle genetik akrabalığı vardır. (…) Domuz gribi olarak adlandırılan, domuzdan insana geçtiği iddia edilen A/HıNl virüsünün domuzdan insana geçtiği konusunda hiçbir buluntu yoktur. Aksine bu grip önce insanda ortaya çıkmış, nadir de olsa domuzlara bulaşmıştır.”[34]

Konu ile ilgili en ilginç, en dikkat çekici, en ibret verici, en açık ve en anlamlı açıklama, Avrupa Konseyi’nde yapılan konuyla ilgili oturumda konuşan DSÖ’nün Epidemiyoloji Birimi Direktörü Prof. Ulrich Keil tarafından yapılmıştır: “Domuz gribi salgını, ilaç üreticilerinin kârlarını artırmak için bu şirketlerle ortak olarak üretilen bir korku kampanyasıydı. DSÖ, sars ve kuş gribi konusunda da tüm tahminlerinde olduğu gibi yanıldı. Kamu sağlığını ilgilendiren onca şey varken domuz gribi konusunda halkta büyük bir panik yaşanmasına sebep olduk ve bu tamamen abartılmış bir korkuydu. DSÖ’nün kararları ülkelerin sağlık bütçelerine çok büyük yük getirdi. İnsanların ölümüne sebep olan en önemli etkenlerin hipertansiyon, sigara, yüksek kolesterol, obezite, egzersiz yapmama, sebze ve meyve tüketiminin azlığı olduğunu çok iyi biliyoruz. Hükûmetler, DSÖ’nün tavsiyesi doğrultusunda bu alanlara yatırım yapmaları gerekirken küresel bir salgın yaşanması yönündeki deliller çok zayıf olmasına rağmen domuz gribine yatırım yapmak zorunda bırakıldı.”[35]

Türkiye’de domuz gribi ve DSÖ ile ilgili ciddi sorgulama yapan akademisyenlerden biri de Prof. Ahmet Rasim Küçükusta’dır. Kendisi  “DSÖ her sene bu günlerde (sonbahar) dünya çapında grip salgını olacağını ve milyonlarca insanın hastalanıp öleceğini ilan ediyor ama çok şükür bu gerçekleşmiyor. DSÖ’nün Asya ve Pasifik Direktörü Shigeru Omi, beş sene önce (2005), önümüzdeki aylarda çıkması beklenen ve tüm dünyada yayılacak Pandemide 2 milyardan fazla insan gribe yakalanacağını ve iyimser senaryoda 2 ile 7 milyon arası, kötümser senaryoda ise 100 milyon insanın öleceğini söylemişti. Tabii bu tahminde DSÖ’nün gribal salgınlar konusundaki çoğu yanlış ve abartılı tahminleri gibi doğru çıkmamıştı. ( …) Domuz gribi ağır bir hastalık değildir. Belirtileri diğer grip türlerine göre daha hafiftir. Hastaların ateş düşene kadar evde istirahat etmeleri yeterlidir. Hastalık kendiliğinden geçer.”[36]

Dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribi aşısına itiraz edenleri azarlamış, tehdit etmiş ve gerçeği yansıtmayan tahminlerde bulunmuş, rakamlar vermiştir ya da vermek durumunda bırakılmıştır: “DSÖ aşıyı onaylıyor, siz mani oluyorsunuz?’ (23.10.2009)  ‘…Bir çocuk domuz gribinden ölse annesi de bana gelip çocuğuma falancanın sözüyle aşı yaptırmadım derse o kişi hakkında suç duyurusunda bulunurum.’ (03.11.2009) ‘…Bakan, “Aşı olunmadığı takdirde Türkiye’de beş bin kişi ölecek”[37] şeklinde yaptığı açıklamadan sonra medyada bakana güvenilmemesi gerektiği tartışmasının başlaması üzerine[38] , “Ben değilim bunu söyleyen, salgın hastalıkları uzmanlarımız, ben onların beyanını aktardım.” açıklamasını yapmak durumunda kalmıştır.[39] O günlerde en dikkat çeken bir konu da, Başbakan Erdoğan’ın Sağlık Bakanı ile aynı düşüncede olmaması ve aşı yaptırmaya karşı çıkmasıdır: “Benim adımı vermişsin, ben aşı olmayacağım.’  “Sağlık Bakanımla aynı düşünmüyorum. Vatandaşım kendi isteğine bağlı olarak böyle bir yolu tercih ederse eyvallah. Ama etmiyorsa illa yaptırmalısınız diye bir kampanyanın sürdürülmesi yanlıştır. Zorla (cebren) bu iş olmaz. (15 gün sonra) ‘Ben de kendime göre araştırmalarımı yaptım. Ben domuz gribi aşısı olmayacağım, ailemde de olan yok.”[40]

 

DSÖ Kimin Truva Atıdır?

 

Yol boyu DSÖ’nün dünya çapında, her sene, büyük bir salgın çıkacak tarzında açıklama yapmasının manası nedir? Sebebi nedir?  Örgütün gizli bir amacı var mı?

Kime hizmet etmektedir? Ana finansörleri örgütü kendi amaçlarına hizmet için kullanmakta mıdırlar? Bünyesindeki bilim kurulu üyelerinin aşı firmaları, Bill Gates, Rockefeller ve Carnegie gibi vakıfları ile bir irtibatı, danışmanlığı, üyeliği var mıdır?  Siyonist ya da Mason olma durumları var mı? Türkiye’deki Bilim Kurulu arasında DSÖ ve aşı firmaları ile irtibatlı akademisyenler var mıdır?  Türkiye bu sorgulamayı gerçek boyutlarıyla yapmalıdır! DSÖ’nün üzerinde yol boyu iki mekanizma; tek dünya devleti kurmak isteyenlerle aşı ve ilaç şirketleri etkili olmaya çalışmıştır.

Bunlar, yapacakları işleri örgütün arkasına gizlenerek yapmaya çalışmışlardır. Bu yaklaşım insanlığa çok acı bedeller ödetmiştir. Bugün DSÖ Bilim Kurulu üyelerinden    (toplam 15 üye) 8’i, Bill ve Melinda Gates Vakfı, Merck Co., Gates’in fonladığı GAVİ (Küresel Aşı İttifakı Grubu), Pfizer, Novartis, Gilead, Novovax, GSK gibi ilaç devi firma ve kuruluşlarla bağlantılıdır. Bu noktada en ciddi tezat, aşı geliştiren firmaların (Gilead, GlaxoSmithKline, Hoffman-LaRoche, Sanofi Pasteur, Merck, Bayer) örgütün aynı zamanda finansörleri olmuş olmasıdır. Bu durumun DSÖ’nün kararlarını etkilemediğini söylemek son derece yanlış olur.

Bu yapılanışın doğal sonucu ortaya konan politika ve uygulamalardan dolayı, örgütün verilerine ve politikalarına olan güvenin yıkılması kaçınılmazdır. Bu durum, küresel hâkimiyet projelerinin hayata geçirilebilmesinde örgütün Truva atı olarak kullanıldığının bir göstergesidir.

İlaç sektörü ve küresel dünya devleti kurmak isteyenlerle iş tutan bilim insanları, küresel bazda sağlıkla ilgili pek çok konuyu, bulundukları konumu kullanarak insanlığı yanıltmayı bir strateji olarak benimsemişlerdir. Koronavirüs salgınında bu noktada öne çıkan isimlerden biri de 1984’ten beri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Dr. Anthony Fauci’dir. Kendisi tek dünya devleti kurmak isteyenlerin küresel salgını kullanma amaçlarına hizmet edecek şekilde küresel salgın üzerinden bir korku psikolojisi yayan bilim insanıdır. Bu nedenle Dr. Peter Breggin, 19 Ekim 2020 tarihli, “Dr. Fauci’nin Kovid-19 İhaneti” başlıklı bir raporu ve 31 Ağustos 2020 tarihli “Kovid-19 ve Halk Sağlığı Totalitarizmi: Bireyler, Kurumlar ve Toplum Üzerindeki İstenmeyen Etkiler” başlıklı ikinci bir rapor hazırlayarak Ohio’daki bir federal mahkemeye başvurmuştur. Dr. Peter Breggin’in Dr. Fauci ile ilgili iddiaları çok ciddi ve ağırdır: “Fauci, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) ölümcül sars koronavirüsleri üretmesine olanak tanıyan araştırma faaliyetlerinin arkasındaki en büyük güç oldu. Bu da kazara olsun ya da olmasın sars-cov-2’nin Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden salınmasına yol açtı. Fauci, ÇKP ve DSÖ ile iş birliği içinde, başlangıçta Pandeminin kökenleri ve tehlikeleri hakkındaki gerçeği bastırdı ve böylece virüsün Çin’den dünyanın geri kalanına yayılmasını sağladı. Fauci, Etiyopya’daki kolera salgınlarını örtbas etmekle suçlanan, yozlaşmış bir geçmişi ve terörist bağları olan bir Marksist-Leninist Etiyopyalı siyasi partinin üyesi olan DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus’u destekledi ve övdü. Fauci geçtiğimiz günlerde sars-cov-2’nin doğal mutasyonu savunarak, Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde yaratıldığı ve serbest bırakıldığı olasılığını reddettiği bir makale yayınladı. Ayrıca küresel salgını ‘yeşil yeni anlaşmayı’ ve  ‘Büyük Sıfırlama’ diye bilinen küreselci hareketi haklı çıkarmak için de kullanıyor. Fauci, … Gerçekte, küreselci ilaç firmaları ve küreselci organizasyonlarla çalışıyor ve onları güçlendiriyor… Bu küreselciler, politikaları ve uygulamaları, kapatmalar da dâhil olmak üzere, dünya genelinde koşulları kötüleştirmeye devam ederken o, güç ve etki kazandı. Fauci ve Tedros, ‘Birlikte, başlangıçta Kovid-19 tehlikelerini en aza indirdiler. Çinlilerin virüsü binlerce uluslararası yolcu uçuşu ile yaymasına izin verirken dünya çapında salgın hazırlıklarını ertelediler. Fauci, Başkan’ın, Genel Müdür Tedros ve Çin’e yönelik eleştirisini alenen baltaladı. Bunun yerine Fauci, Tedros’un güvenilir ve ‘seçkin’ bir adam olduğu konusunda dünyaya güvence verdi. Tedros’un Çin’deki bağlantılarının benzer şekilde güvenilir olduğunu ve güvenilebileceğini ima etti.  Fauci, dünyada olağanüstü yıkıcı bir güç oldu ve olmaya devam ediyor. Fauci aynı zamanda şişirilmiş Kovid-19 vaka sayılarını destekliyor ve CDC’den ölümleri bildiriyor, ardından şişirilmiş tahminleri, emsali olmayan ve bilimsel temeli çok az olan veya hiç olmayan baskıcı halk sağlığı önlemlerini gerekçelendirmek için kullanıyor, ancak etkisi ve gücünü, küreselci ortaklarının servetini koruyor. Fauci’yi kovmanın, tüm bu felaketi araştırmanın ve ABD’yi ve dünyayı ister kaza eseri ister kasıtlı olsun, gelecekte laboratuvar kaynaklı salgın felaketlerden korumak için ne yapılması gerektiğini düşünmenin zamanı geldi.”[41]

Dikkat çeken nokta, örgütün hiçbir bilimsel temele dayanmayan ve panik meydana getiren tahminler yapmasında kasıtlı bir davranış içerisinde olmasının yüksekliğidir.  Korona salgınında örgütün takındığı tavırdan dolayı ABD Başkanı Trump doğrudan doğruya örgütü hedefe koyup çok ağır eleştirilerde bulunmuş ve örgütten ayrılmıştır. Örgütü ciddi bir şekilde suçlamıştır: “DSÖ birçok konuda yanıldı. Uyarmakta geç kaldılar. Büyük ihtimalle biliyorlardı ama söylemediler. Çin odaklı çalışıyorlar. Bütçelerini keseceğiz. Korona Wuhan’daki laboratuvarda ortaya çıktı. Elimizde ciddi kanıtlar var. Dünya Sağlık Örgütü utanmalıdır. Çin’in halkla ilişkiler örgütü gibi çalışıyorlar… Bu soruşturma, DSÖ’nün koronavirüsün yayılmasını gizlemesine ve süreci iyi yönetmemesine yönelik olacak. Sinsi bir düşmanla savaşıyoruz, kazanacağız!”[42]

Japonya Başbakanı Şenzo Abe; “Japonya Avrupa Birliği ile birlikte adil, bağımsız ve kapsamlı bir inceleme yapılmasını önerecek”; Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi “Uluslararası toplumda virüsün tam olarak nereden geldiği ve ilk tepki hakkında çok fazla tartışma var.” “Kapsamlı bir soruşturmanım bağımsız bir organ tarafından yapılması çok önemli” ifadelerini kullanarak[43] Trump’ın söylemlerine bir bakıma iştirak etmişlerdir. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, DSÖ’yü “salgın krizini eksik yönetmekle” suçlarken; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron  “Çin’in, koronavirüsün yönetiminde bizden daha iyi olduğunu söyleyecek kadar saf olmayalım. Bilmiyoruz. Açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu” (17 Nisan 2020) demiş olması anlamlıdır.[44]

Trump, Le Drian ve Macron’un kullandıkları cümleler, arkada yürütülen çok ciddi bir savaşın var olduğunun göstergesidir.  Arkada kim kimle niçin savaşmaktadır? “Sinsi düşman kimdir? Bu sinsi düşmanın Çin’le Siyonizm’le bir ilgisi var mıdır? Çin görünür bir güç olduğuna göre, Çin’i yönlendiren bir başka güç mü vardır ki sinsi, görünmez olsun? DSÖ kimin Truva atıdır? Trump’ın ABD tarafından örgüte verilen parayı kesmesinden sonra devreye Bill Gates’in girmesi, Siyonizm’in dünya hâkimiyet mücadelesinde örgütün stratejik öneminin olduğunu göstermektedir. Kurucuları arasında Rockefeller’in bulunması, Siyonist hareketin bu tür uluslararası yapılara verdiği önemin bir göstergesidir. Diğer taraftan DSÖ İngiliz kraliyet ailesi ile irtibatlıdır. “DSÖ’nün 2005 yılından bugüne Avrupa sorumlusu, başkanı, temsilcisi, patronu, Danimarka Veliaht Prensi Frederik’in eşi, Danimarka Kraliyet Prensesi, Veliaht Prenses Mary’dir.”[45]

Bu bağlamda bir DSÖ çalışanı olan Dr. Alison Katz, 2007 yılında yeni seçilmiş olan DSÖ Genel Müdürü Dr. Margaret Chan’a yazdığı açık mektubunu da hatırlamakta fayda vardır. Mektubunda, “DSÖ’nün uluslararası sağlık otoritesinin azınlık ama güç sahibi ülkelerce artan biçimde zayıflatıldığını ve örgütün hizmet ettiği insanlardan koptuğunu” belirtmektedir.[46]  Öyleyse DSÖ kimin Truva atıdır?

Araştırmacı Murat Akan’a göre “Koronavirüs salgını kararı”, “yeni bir dünya düzeni kurmak” için “Davos’ta Dünya ekonomik formunda alınmış”, “hayata geçirilme görevi de DSÖ’ye verilmiştir”: “Koronavirüs süreci DSÖ kontrolünde sosyal, politik ve sağlık alanlarında yeni yapılanma sürecini hızlandırmak için üretilmiş bir bahanedir. İkinci aşama; küresel ekonominin çökmesi, yoksulluk, işsizlik ve açlıktan ölüm oranının artması olacaktır. Bu bir mühendislik faaliyetidir. Küreselciler, yeni bir dünya düzeni için konvansiyonel ya da nükleer savaş yerine biyolojik savaşa karar vermişlerdir. Bu nedenle; koronavirüsün sosyal deneyleri Rockefeller ve Bill Gates Vakıfları tarafından yapılmış, Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda onaylanmıştır.”[47] Öyleyse DSÖ kimin Truva atıdır?

 

Sonuç: “Ekini/Harsı ve Nesli Yok Etmek” İsteyen Bir Zihniyete Dur Demek

 

Çin’in Wuhan üzerinden başlatılan biyolojik savaş deneyimi şunu ortaya koymuştur: Laboratuvarda üretilmiş bir virüsün bir ülkeye ya da tüm dünyaya yollanması, bugün için çok kolaydır. Biyolojik silahlar, hedef ülkeye ya da ülkelere gönderildikten sonra başta DSÖ gibi kuruluşlar olmak üzere tüm şer ittifakının kuruluşları harekete geçmekte, hedef ülkeyi/ülkeleri en kötü durumda göstermek için psikolojik savaş mekanizmasını harekete geçirmektedirler.

Böyle bir psikolojik harekâtla hedef ülke/ülkeler bir taraftan ekonomik olarak zarara uğratılırken diğer taraftan siyasal ve sosyolojik olarak iç gerilimlere ve bunalımlara sürüklenmektedir. Hedef ülkenin iktidarları acze düşürüldükten sonra mahiyeti bilinmeyen aşılar servis edilerek hem para kazanılmakta hem hedef toplumun sağlık yapısı bozulmakta hem de soy arıtım/soykırım/nüfus azaltılması gizlice gerçekleştirilmektedir.

O nedenle Türkiye, kendi aşı sistemini, biyo-güvenlik sistemini mutlaka kurmalıdır. Sistemin işlemesi için 300-500 milyon insana ihtiyacımız var. Gerisi fazlalık.” diyen Rockefeller’in [48] ve “Dünyada 6,8 milyar insan var ve bu rakam 9 milyara doğru çıkıyor. İyi bir aşılama programı ve sağlık hizmetiyle bunu %10-15 azaltabiliriz.” diyen Bill Gates’in [49] niyetleri bellidir. Bu gerçek göz önüne alınarak kartlar yeniden karılmalıdır. Saflar yeniden belirlenmelidir. DSÖ’ye bu kapsamda bakılmalı, yapılmış İstanbul Ofisi anlaşması acilen iptal edilmelidir. Siyonizm’in dünya nüfusunu azaltmak için çizdiği yol haritasını, başvurduğu, yöntemleri göz önüne aldığımızda, çok büyük bir ifsat ve ifrat hareketi ile karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkmaktadır.

Bütün bunlar, kendine “arı ırk”(!), “üstün ırk”(!), “seçilmişler”(!), “elitler”(!) diyen bir kesimin/Siyonizm’in, dünyayı tek başına, kolayca yönetebilmek için yapılmakta ve de yapılmak istenmektedir. Bunlar, tam iktidar oldukları zaman insanlığın nasıl bir zülüm mekanizması ile karşı karşıya kalabileceğini tahayyül etmek bile zordur. Dünyanın hemen hemen her bölgesinde başlatılıp sürdürülen iç savaşlar bir asimilasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Hedef 500 milyonluk bir dünyayı, feodal bir döneme döndürüp (komünizmdeki ilkel komünal dönem), şehir devletlerine bölüp (Eski Sparta, Atina şehir devletleri gibi) yönetmeyi hedeflemektedirler. Bunun anlamı, insanlığın asırlar boyu tüm kazanımlarını sıfırlayıp, yok edip sadece ve sadece kendi ırklarının (onlardan da kendilerini tasvip edenler) efendi olduğu diğerlerinin hizmetçi, köle olduğu, yeni bir dünya düzeni/dijital dünya düzeni/dijital diktatörlük düzeni inşa etmek istiyorlar.

2021 yılında Davos’ta konuşulacağı söylenen, “Büyük sıfırlama”, gelecek 100 yılın şekillendirilmesi demektir. Ne ve kimler sıfırlanacak sorularının cevapları önemlidir. Türkiye buna hazır olmalı, gerekli tedbirleri almalıdır. Tam bu noktada Kur’ân’ın çağrısına, işaret ettiği büyük tehlikeye ve yapılması gerekenlere bakmak gerekmektedir:

“İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah’ı şahit getirir; oysa o azılı bir düşmandır. O, iş başına geçti mi/iktidar oldu mu yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, fesadı (bozgunculuğu ve kışkırtıcılığı) sevmez. Ona: ‘Allah’tan kork!’ denildiği zaman, onu büyüklük gururu günaha sürükleyerek alıp-kuşatır. Böylesine cehennem yeter; ne kötü bir yataktır o. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızasını ara(yıp kazan)mak amacıyla nefsini satın alır. Allah, kullarına karşı şefkatli olandır. Ey iman edenler, hepiniz topluca İslâm’a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (2 Bakara 204-208)

Cesaretle süreçte rol alıp, ifsat hareketini durdurup yok etmek iman edenlerin ana görevlerindendir. Bu konuda Allah bizimle beraberdir ve bize yollarını gösterecektir: “Bizim uğrumuzda cihat edenlere, biz şüphesiz onlara yollarımızı gösteririz.  Gerçek şu ki Allah, ihsan edenlerle beraberdir.” (29 Ankebût 69). “Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar.” (8 Enfal 29)

Hak ettiğimiz takdirde Allah, “görünmez orduları” ile bize yardım edecektir: “Ey iman edenler; Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti; böylece biz de onların üzerine, bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yapmakta olduklarınızı görendir.” (33 Ahzâb 9)

Allah, Siyonizm’in bu büyük fitne ve ifsat hareketine müsaade etmeyecektir. Bu, ilahi sünnetin ve yaratılış kanunlarının gereğidir. Eğer iman edenler bu büyük fitne ve ifsat hareketine karşı sorumluluklarını yerine getirmezlerse, Allah başka insan unsurunu bunların üzerine göndererek onları mutlaka cezalandıracaktır: “Eğer Allah’ın, insanların bir kısmıyla bir kısmını defetmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın isminin çokça anıldığı mescitler, muhakkak yıkılır giderdi. Allah kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder…” (22 Hacc 40). “(Bu,) Allah’ın vadidir; Allah vadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler.” (30 Rûm 6) “Ancak Rablerinden korkup-sakınanlar ise; onlar için yüksek köşkler vardır, onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların altında ırmaklar akmaktadır. (Bu,) Allah’ın vadidir. Allah, vadinden dönmez.” (39 Zümer 20)

Bu konuda bütün gönüllü kuruluşları, vakıfları, sendikaları, meslek odalarını, siyasi partileri ve yöneticileri göreve davet ediyoruz. Bu konu, her türlü siyasi mülahazanın üstünde millî bir meseledir, millî bir davadır. Bir gelecek sorunudur. Henüz vakit varken!

 

[1] Burhanettin Can, İslâm Coğrafyası ve Küresel Savaş-1: “Kaostan Kaynaklanan Düzen” ve “Küresel Savaş”, Eylül 2017, Umran. Burhanettin Can, İslâm Coğrafyası ve Küresel Savaş-2: “Küresel Savaş” Türkiye Üzerinden mi (!)? Çıkarılmak İsteniyor, Ekim 2017, Umran.

 

[2] Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye ile İlişkileri, Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Ankara, 1997. https://www.mfa.gov.tr/who.tr.mfa#:~:text=DS%C3%96%20Anayasas%C4%B1’n%C4%B1n%2026%20%C3%BCye,de%20BM%20Saray%C4%B1’nda%20d%C3%BCzenlenmektedir. https://www.healthworldnews.net/tarihce/ https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC

https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/dunya-saglik-orgutu-who-world-health-organization-483

[3] https://www.who.int/dg/regional_directors/jakab/en/ https://www.euro.who.int/en/about-us/regional-director/regional-directors-emeritus/dr-zsuzsanna-jakab,-2010-2019 https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/dunya-saglik-orgutu-who-world-health-organization-483

[4]https://www.mfa.gov.tr/who.tr.mfa#:~:text=DS%C3%96%20Anayasas%C4%B1’n%C4%B1n%2026%20%C3%BCye,de%20BM%20Saray%C4%B1’nda%20d%C3%BCzenlenmektedirhttps://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/dunya-saglik-orgutu-who-world-health-organization-483 https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC

https://dergipark.org.tr/tr/pub/deusosbil/issue/26338/277520

 

[5] Mehmet Ali Güler, “DSÖ Saflaşması”, Cumhuriyet, 18 Nisan 2020. “Dünya Sağlık Örgütü: Kim tarafından finanse ediliyor, nasıl kuruldu ve rolü ne?”, BBC Türkçe 15.04.2020.

[6] Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye ile İlişkileri, Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı, Ankara, 1997. https://www.dikgazete.com/gundem/turkiye-ile-dso-arasindaki-anlasma-resmi-gazete-de-yayimlandi-h553031.html  https://www.cnnturk.com/turkiye/turkiye-ile-dso-arasindaki-anlasma-resmi-gazetede-yayimlandi

[7] https://www.saglik.gov.tr/TR,21342/turkiye-ile-dso-arasinda-istanbul-ofisi-anlasmasi.html ; http://www.mfa.gov.tr/no_-205_-dunya-saglik-orgutu-nun-(dso)-insani-ve-saglik-acil-durumlarina-hazirliklilik-cografi-ayrik-ofisi-nin-istanbul-da-kurulmasi-hk.tr.mfa

[8] https://www.dikgazete.com/tc-kanunlarina-tabi-olmayan-dunya-saglik-orgutunun-istanbul-cografi-ayrik-ofisi-casusluk-merkezi-mi-makale,3110.html;

 

[9]  https://www.dikgazete.com/tc-kanunlarina-tabi-olmayan-dunya-saglik-orgutunun-istanbul-cografi-ayrik-ofisi-casusluk-merkezi-mi-makale,3110.html;

[10] https://tr.sputniknews.com/guney_amerika/202005011041949524-trumpin-comezi-bolsonaro-bu-kez-dsoyu-cocuklar-arasinda-escinsellik-ile-masturbasyonu-tesvik/

[11] https://www.medyaradar.com/whoya-itaat-etmeyen-italyan-doktorlar-koronavirus-sirlarini-kesfetti-haberi-2027358

[12]Arslan Bulut “PCR testi, genetik iz sürme testi ise…” Yeniçağ, 23 Oca 2021. https://www.5gvirusnews.com/saglik/italyada-olu-yalan-soylemez-h64.html;

https://rairfoundation.com/renowned-forensic-doctor-destroys-media-killer-virus-lies-nobody-has-died-of-covid-19-in-hamburg-without-previous-illness-watch/

[13] https://www.coronagercegi.com/post/dr-stoian-alexov

[14] https://www.coronagercegi.com/post/kovid-sayimi

[15] Arslan Bulut, agy.

[16]  Michel Chossudovsky, “Big Pharma’nın Covid Aşısı Küresel Araştırma”, 01 Mayıs 2021; “2020-21 Dünya Çapında Corona Krizi: Sivil Toplumu Yıkmak, Tasarlanmış Ekonomik Buhran, Küresel Darbe ve “Büyük Sıfırlama”; https://www.globalresearch.ca/big-pharmas-covid-vaccine-2/5744108

[17] Hüseyin Vodinalı , “Who is Who?”  6 Nisan 2020, Veryansın.

[18] https://www.5gvirusnews.com/saglik/otopsi-ile-asi-baglantisi-h404.html

[19] https://www.5gvirusnews.com/saglik/adli-profesorden-katil-virus-yok-h39.html

[20] https://www.5gvirusnews.com/saglik/adli-profesorden-katil-virus-yok-h39.html

[21] https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dso-turkiye-ofisinden-aciklama-olumlerin-asiyla-baglantisi-yok-41718299

[22]  Necati Dedeoğlu, Uluslararası Sağlık Çalışmalarının Tarihçesi, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını, Antalya, 1988, Antalya. Necati Dedeoğlu,  “Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Hakkı ve Küreselleşme”
(World Health Organisation, Right to Health and Globalisation), AF Preventive Medicine Bulletin, 2010: 9(4) www.korhek.org 361; Derleme/Rewiev Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(4): 361-366.

[23] Necati  Dedeoğlu, “Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Hakkı ve Küreselleşme”

[24] G. Aksakoğlu, “Herkes İçin Sağlıktan Hedef 21’e: Dünya Sağlık Örgütü Değişiyor”, Toplum ve Hekim, Mart Nisan 2002, 17, (2):91-100.

[25]  Evren Balta,18 Nisan 2020.

[26] İ, Belek, “ Dünya Sağlık Örgütü nereye Gidiyor? 2000 Yılı Performans Raporu Üzerine Bir Değerlendirme”, Toplum ve Hekim, 2002 Cilt 17 (2):120-125.

[27] İ, Belek, agm. WHO. Fact Sheet No:304 Electromagnetic fields and public health, 2006, Geneva.

[28] İ, Tokalak, Dünyada İlaç ve Kimya Terörü,  Ataç Yayınları, İstanbul, 2019, s. 173-175, 200-215. Güngör Uras, “Domuz Gribi Pazarlanıyor”, Milliyet, 27 Ekim 2009.

[29] İ, Tokalak, age.

[30]  Hüseyin Vodinalı, agy. https://journal-neo.org/2020/04/02/can-we-trust-the-who/ https://www.dailymail.co.uk/health/article-1302505/WHO-swine-flu-advisers-ties-drug-firms-Experts-linked-vaccine-producers.html

https://www.thenation.com/article/politics/covid-military-shortage-pandemic/

https://www.military.com/daily-news/2020/04/01/naval-war-college-ran-pandemic-war-game-2019-conclusions-were-eerie.html https://www.abc.net.au/news/2020-02-17/coronavirus-who-underfunded-internal-corruption-allegations/11970382

[31] İ, Tokalak, age.

[32] İ, Tokalak, age.  Jane Burgenneister, “Summary of the swine flu criminal case”, 01.08.2009, www.theflucase.com.

 

[33] İ, Tokalak, age.

[34] İ, Tokalak, age. Kapıcıoğlu, S., Domuz Gribi – Yalancılar Çıkarcılar, İstanbul: Bilnet Matbaacılık, 2009. Müftüoğlu, O., “Domuz gribi salgını kapımızda mı?”, Hürriyet, 25 Ekim 2009.

[35]  Arslan Bulut, “Dünya Sağlık Örgütü Yine Suçüstü Yakalandı!”, Yeniçağ, 24 Nisan 2020.

 

[36] İ, Tokalak, age. “Küresel Sermaye ve Domuz Gribi” , Www.Uhim.Org

[37] İ, Tokalak, age.

[38]  Uruş, A., “Domuz gribi aşısından Sağlık Bakanlığı’na güvenmiyoruz”, HaberTürk, 14 Aralık 2009.

[39] İ, Tokalak, age.

[40] Milliyet, 19 Kasım 2009.

[41] https://www.5gvirusnews.com/hukuk/fauci-hakkinda-korkunc-rapor-h317.html

 

[42] “Yeni Küresel Düzenin Ayak Sesleri”, 24 Mart 2020, “Fatura Trump’a”, 8 Nisan 2020  Politika Merkezi. Ergün Diler, “İstihbarat Virüsü”, Posta, 2 Mayıs 2020. “Dünya Sağlık Örgütü: Kim tarafından finanse ediliyor, nasıl kuruldu ve rolü ne?” BBC Türkçe,  15 Nisan 2020.

[43] Temel Yılmaz, “Dünya Sağlık Örgütü’nde neler oluyor: Pandemi gerçekten dünyayı bir felakete mi götürüyor?”  Habertürk, 20 Ağustos 2020.

[44] Mehmet Yılmaz Dünya Sağlık Örgütü’nün Kara Kitabı; www.derindusunce.org

[45]  https://www.dikgazete.com/tc-kanunlarina-tabi-olmayan-dunya-saglik-orgutunun-istanbul-cografi-ayrik-ofisi-casusluk-merkezi-mi-makale,3110.htmlhttps://www.healthworldnews.net/dunya-saglik-orgutu-istanbul-ofisi-kurulmasi-anlasmasi-yururluge-girdi/  https://www.saglik.gov.tr/TR,68981/dso-istanbul-acil-durum-ofisinin-acilisi-yapildi.html

[46] Necati Dedeoğlu “Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Hakkı ve Küreselleşme”, Katz A. Open letter to Dr. Chan. People’s Health Movement._2007. www.phmovement.org/files/alison_letter.

[47] https://www.yeniakit.com.tr/haber/koronavirus-iki-kurum-tarafindan-yapildi-dedi-ve-ekledi-tutmazsa-piyasaya-o-sistemi-surecekler-1243999.html

[48]  http://ahmethakancakici.blogspot.com/2018/11/ailesiz-toplum-modern-family-ya-sonras.html.

[49] edebiyatgazetesi / Kritik Eşik  (2010).