‘Bin Yıl Kültürsüz Yaşamış Bir Topluluk Gibiyiz’

Dolayısıyla geride bıraktığımız ve bizim olduğunu varsaydığımız kültürü öğrenirken aslında onu oryantalistler gibi yeniden şekillendiriyor, çarpıtıyoruz." Yeni neslin tarihimizi öğrenme çabalarını böyle yorumluyor Beşir Ayvazoğlu.

Keşkül dergisinde Pınar Zengin’in yaptığı röportajda Ayvazoğlu, halihazırdaki durumumuzu "Bin yıl kültürsüz yaşamış nev-zuhûr bir topluluk gibiyiz." cümlesiyle özetliyor. Keşkül’ün yaz sayısı "Mevleviyye" başlığını taşıyor.

Mevlânâ’nın "Aşk kaydında olan kişi baş kaydında değildir" sözünün alıntılandığı editör yazısıyla açılan Keşkül’de Bilal Kemikli "Belhten Anadolu’ya akan medeniyet arkı", Mehmet Güntekin "Oyunun tadı", Hüseyin Top "Hz. Mevlânâ’nın gözünden Allah Resûlü" başlıklı yazılarıyla yer alıyor.