Yedi Güzel Adamdan Biri

Etkinlikler
Bir cilt halinde okuyucuya sunulan dergi, Özdenören’i bütün yönleriyle ele alıyor Aylık Edebiyat dergisi Hece 15. yılının ilk sayısını yazın dünyasına yön veren isimlerden Rasim Özdenören’...
EMOJİLE

Bir cilt halinde okuyucuya sunulan dergi, Özdenören’i bütün yönleriyle ele alıyor

Aylık Edebiyat dergisi Hece 15. yılının ilk sayısını yazın dünyasına yön veren isimlerden Rasim Özdenören’e ayırdı. "Yedi Güzel Adamdan Biri; Rasim Özdenören" başlıklı bir cilt halinde okuyucuya sunulan dergi, Özdenören’i bütün yönleriyle ele alıyor

Gökhan Özcan’ın Özdenören’in fikri hassasiyet ve edebiyat bağlamında söyledikleri önemli: "Fikri edebi incelikle, edebiyatı fikri hassasiyetle yoğuran berrak ve dirayetli bir ifade ustası… Zihniyle kalbinin berabarce demlediği eserlerini iki gür ırmak halinde ummana gönderen adam… Ne edebiyatı ihmali vakidir ne inandığı fikri değerleri… Fikrini edebi gayretine, edebiyatını fikri heyecanını da kurban etmemiştir hiçbir zaman. Bir hassas terazi vardır kaleminin özünde ki bu onu hem sanatçı hem fikir adamı kılar".

Hece dergisi edebiyatımızın yaşayan çınarına bir saygı göstergesi olarak 169. sayısını Rasim Özdenören’e ayırdı. Elimize aldığımızda oldukça hacimli olduğu göze çarpan dergide Özdenören’in hayatı, kişiliği ve eserleri hakkında Asım Öz, Sadık Yalsızuçanlar, İbrahim Demirci, Necati Mert, Köksal Alver, Necip Tosun, Atasoy Müftüoğlu, Ertuğrul Günay, Cemal Şakar, Yıldız Ramazanoğlu, Süreyya Berfe, Ali Ayçil gibi değerli kalemlerin yazıları yer alıyor.

SAPMAYAN BİR AYDIN

Yazarlığa devam eden edebiyatımızın güçlü ve üretken kalemi Özdenören, bugüne dek otuzun üzerinde kitap yazdı, sayısız deneme, köşe yazısı, söyleşi kaleme aldı. "Yıl 1964. Rasim Özdenören 24 yaşında. Hayvan Çiftliği’ni çevirdi. O zamanlar kimin aklına gelirdi böyle bir kitabı çevirmek?" Süreyya Berfe böyle bahsediyor Özdenören’den "Kültürlü, yazarlığını hazmetmiş, sapmayan bir aydın o" diye de ekliyor. Atasoy Müftüoğlu ise yoğun ve etkili düşüncelere sahip bir düşünce adamı olarak gördüğü Özdenören’in bağımsız bir düşünür olması yönüne dikkat çekiyor:"Yanında bulunduğumuzda bize entelektüel baskıyı hissettirmeyen, kendisini sergileme ihtiyacı duymayan, kendi dönemimizin vicdanı/tanığı olan, kendisinin istisnai bir kişilik olduğunu düşünmeyen, entelektüel dürüstlüğe, kişisel estetiğe sahip, analitik fikirleri olan bağımsız bir düşünürdür".

MÜSLÜMANCA DÜŞÜNMEK

Ali Ayçil’in öne çıkardığı konu yazarın titizliği. Ayçil bunun sebebini şöyle açıklıyor:"Türk hikayeciliğinin önemli bir kalemi üzerine konuşurken, onun pek çok vasfından özellikle titizliğini ön plana çıkarmamın sebebi şu: yazarlık bir yazma titizliğidir! Rasim Özdenören’i elli yıldır belleğimizde misafir eden bu titizliğin, tekrara kaçmayan, cesaretle yeni zamanlara yönelen bir zeka tarafından sürekli olarak ödüllendirildiğini akıldan çıkarmamak gerekiyor." Cemal Şakar Özdenören’in taşıyıcısı olduğu damara vurgu yapıyor. "Türk düşüncesindeki yeri oldukça nettir; kendisinin de sıkça ifade ettiği gibi hem düşünsel olarak hem de sanat anlayışı olarak Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Nuri Pakdil’in taşıyıcısı olduğu bir damara bağlıdır." diyen Şakar, yazarın Müslümanca düşünmek üzerine tespitlerini de önesiyor: "Bireyselleşmenin belirleyici olduğu, hatta bireyin de öldüğü, hakikatin dahi gramatik bir kurguya indirgendiği yeni bir dönemden geçiyoruz. Bu bağlamda Rasim Özdenören’in özellikle kavramlara yönelik itirazları, Müslümanca düşünmek üzerine önerileri ve siyasal bir duruş olarak takdim ettiği tavırları gittikçe önem kazanmaktadır."

Yeni Şafak