Karagöz Tasavvufu Anlatacak

"Perde kurdum, şem’a yaktım gösteririm gölge hayal / Bir hakikat perdesidir perdemiz sanılmaya martaval." Karagöz oyununda okunan perde gazellerinden birinde geçer bu ifade.
 

Dört köşe perde üzerinde gösterilenlerin kuru kuruya bir eğlence vasıtası olmadığını, aslında tasavvufi hakikatleri dile getirdiğini anlatır.

Derler ki Karagöz oyununu Şeyh Küşteri icad etmiştir. Karagöz Usta ile Hacı İvaz Kalfa’yı idam ettiğine pişma olan padişahın üzüntüsünü hafifletmek için sarığını çözüp perde kurar, bir mum yakar, pabuçlarını çıkarıp birini Karagöz, birini Hacı İvaz Kalfa’nın tasviri olarak kullanır. "Üzülmeyin sultanım" der; "Dünya bir perdedir. Varlıklarımız surettir. Hakk’ın muhabbet ışığı vurunca suretlerimizin gölgesi akseder bu âleme. Karagöz ile Hacı İvaz’ın suretleri ortadan kalktıysa işte bu suretler onların yerine konuşuyor." O zamandan beridir Karagöz ile Hacıvat perdede atışır durur; "Hazreti Sultan Orhan rahmetullahtan beri / Yâdigâr-ı Küşterî ibret-nümâdır perdemiz."

Geçmişte saraylarda, konaklarda, kıraathanelerde büyüklere tasavvufi hakikatleri anlatan Karagöz oyunu, günümüzde sadece bir çocuk eğlencesi olarak görülüyor. 3 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek "Tedbirini terk eyle takdir Hüda’nındır" başlıklı gösteride, Karagöz yine tasavvuftan bahsedecek. Kukla ve Karagöz sanatçısı Alpay Ekler’e gösteride Deniz Karalar, Ata Camuz, Gürkan Sinan ve Emine Bilgin yardakçı olarak yardım edecek. Oyunun müziklerinin bir bölümü ise Levent Çelik tarafından özgün olarak bestelendi. Bir perde gazelindeki "Tehi sanma bunu Şeyh Tüsteri yadigarıdır /Ne güna gösterir bak alem-i sahip kemal anla" beytini hatırlatan Alpay Ekler, "Bu gösterinin Karagöz’ün bir yetişkin temaşası olduğunu ortaya koyma iddiası var." diyor. (0212 231 54 97)

Zaman